Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser det ut idag? –Hur klara eleverna sin studier? –Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? –Skolindex GY2007  GY2000 –Revidering av kursplaner –Högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser det ut idag? –Hur klara eleverna sin studier? –Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? –Skolindex GY2007  GY2000 –Revidering av kursplaner –Högskolan."— Presentationens avskrift:

1 Hur ser det ut idag? –Hur klara eleverna sin studier? –Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? –Skolindex GY2007  GY2000 –Revidering av kursplaner –Högskolan Framtiden –Vad är på gång? –EU:s åtta nyckelkompetenser –Digital kompetens I väntan på GY09

2 El-programmet Yrkesförberedande Fyra nationella inriktningar Automation Datorteknik Elektronik - störst El-teknik Lokala inriktningarmindre än 1% Totalt antal elever 200621 133 Nationella59% SM2% IV1% Fristående38% Teknikprogrammet Studie- och yrkesförberedande Inga nationella inriktningar Totalt antal elever 200619 233 Nationella90% SM6% IV1% Fristående3% I väntan på GY09

3 Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006 I väntan på GY09

4 Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006 I väntan på GY09

5 Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006 I väntan på GY09

6 Hur klara teknikeleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006 I väntan på GY09

7 Hur klara el-eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006 I väntan på GY09

8 Kurser ej relevanta till programmet bortsett från idrottskurser: Några exempel Historia ca. 28% Kulturhistoria ca. 8% Resterande kurser mindre än 1% I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

9 Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? ( procent ca.värden ) AktivitetAllaMänKvinnor Arbetar/egen företagare394129 Högskolestudier464550 Andra studier6511 Arbetslös333 AMS – åtgärd223 Annat554 I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

10 Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? ( procent ca.värden ) Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar? VerksamhetsområdeAllaMänKvinnor Tillverkningsindustrin373910 Varuhandel151610 IT/elektronik992 Transport, etc.888 Företagstjänster6611 Bygg555 Hotell och restaurang433 Sociala tjänster3212 Hälso- och sjukvård112 Andra tjänster6614 I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

11 Kurser ej relevanta till programmet bortsett från idrottskurser: Några exempel Historia ca. 6% Psykologica. 4% Musikproduktionca. 3% Resterande kurser mindre än 1% I väntan på GY09 – El-programmet

12 Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? ( procent ca.värden ) Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar? VerksamhetsområdeMänKvinnorTotalt Arbetar/egen företagare734172 Högskolestudier4214 Andra studier666 Arbetslös111811 AMS - åtgärd353 Annat292 I väntan på GY09 – El-programmet

13 Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? ( procent ca.värden ) Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar? VerksamhetsområdeMänKvinnorTotalt IT/Telecom909 El-, gas-, värme-, vattenförsörjning251725 Industrin222122 Varuhandel6317 Transport, gods,turism707 Företagstjänster202 Byggbranschen858 Hotell och Restaurang303 Sociala tjänster2162 Hälso- och sjukvård202 Andra tjänster454 Annat10510 I väntan på GY09 – El-programmet

14 Specialutformade program Antal SM totalt läsåret 2005/06

15 Specialutformade program SM våren år 3

16 Specialutformade program Utökat och reducerat

17 Specialutformade program Lokala inriktningar

18 Skolindex Index – betyg efter 3 år (genomsnittligbetygspoäng) t.ex. EC 12,6 OP 13,5 NV 16,2 Index – genomströmning 3 år t.ex. EC 68%, OP 71% och NV 84% 100 nationellt index t.ex. XX- skola EC 110, OP 98, och NV 100

19 GY2007  GY2000 Revidering av kursplaner så små ingrepp som möjligt, inga strukturella förändringar t.ex. ändringar av poängtal i befintliga kursplaner, ändra bara det som är felaktigt eller där det skett en regeländring, kan komma att lägga till en kurs i ett ämne om ett starkt behov föreligger, kommer att undvika att bort kurser.

20 Högskolan Den högskoleförordning som regeringen antog i juni 2006 hade en av sina utgångspunkter i GY2007, därför kommer nya regler som berör: urval allmän behörighet områdesbehörighet Proposition som läggs till vårriksdagen med bl.a. följande innehåll: meritämnen (moderna språk, matematik, relevanta kurser max 2,5 poäng) 25:4 bort (gäller från 2008) minst 90 % G därav G i Ma, Sv och Eng samlat betygsdokument från VUX ej behörig högskolorna får bestämma en tredjedel av platserna ska gälla från 2010

21 Högskolan Högskoleverket kommer när/om riksdagen har antagit propositionen ta fram föreskrifter som exempelvis berör: områdesbehörighet behörighetsgivande kurser Görs i samråd med bl.a. Skolverket, Verket för högskoleservice, lärosäten och SFS. Får vissa konsekvenser för gymnasieprogrammens struktur. Garanterat valbara kurser fastställs av Skolverket efter samråd med Högskoleverket. Kurser som ger behörighet till högskolestudier. Skolverkets inställning – meritämnen kommer att vara garanterat valbara kurser. Inget arbete kan påbörjas förrän riksdagen har antagit propositionen.

22 Mer på gång Utredningar som berör –Fristående kommunala skolor –Flera betygssteg –Yrkeshögskola –Rektorsutbildning –Omstrukturering av skolmyndigheterna Lärarfortbildning

23 EU:s nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet Kommunikation i främmande språk Baskompetens i vetenskap o teknologi Digital kompetens ”Lära att lära” Social kompetens - samhällskompetens Kulturella uttrycksformer Entreprenörskap EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande

24 Digital kompetens Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och KK- stiftelsen Gemensamma begrepp Konkretisering i styrdokumenten Inget eget ämne/kurs 1.Medborgerlig kompetens 2.Digital kompetens i det pedagogiska arbetet 3.Digital kompetens i lärprocessen 4.Digital kompetens för arbetslivet eller för fortsatta studier 5.IT som innovativ kraft

25 Arbetets gång Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och KK-stiftelsen kommer att tillsammans konkretisera EU:s definition Släpper definitionen för synpunkter på en webbplats under www.skolverket.se våren 2007 Resultatet kommer att ligga till grund vid revideringen av bl.a. gymnasieskolan – GY09 Digital kompetens


Ladda ner ppt "Hur ser det ut idag? –Hur klara eleverna sin studier? –Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? –Skolindex GY2007  GY2000 –Revidering av kursplaner –Högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser