Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaper i informationssökning hos studenter vid Högskolan i Borås Katharina Nordling Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Borås

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaper i informationssökning hos studenter vid Högskolan i Borås Katharina Nordling Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Borås"— Presentationens avskrift:

1 Kunskaper i informationssökning hos studenter vid Högskolan i Borås Katharina Nordling Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Borås katharina.nordling@hb.se

2 Bakgrund  Vilken kunskap har studenterna idag om informationssökning?  Hur ser studenter på informationssökning?  Hur ska vi nå ut?  Vad ska vi undervisa i?  Vad behöver studenterna?

3 Syfte med studien  Vad vet studenter vid Högskolan i Borås om informationssökning?  Hur söker de sin information?  Påverkas studenterna av undervisning i informationssökning?

4 Om högskolan  Sex olika institutioner –Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS) –Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA) –Institutionen Ingenjörshögskolan (IH) –Institutionen för Pedagogik (PED) –Textilhögskolan (THS) –Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)  Antal inskrivna studenter: 11 500

5 Bibliotek & läranderesursers undervisning  Föreläsning / Workshop  Institutionen för Vårdvetenskap – fyra tillfällen under tre år  Textilhögskolan – en till tre tillfällen under tre år  Övriga institutioner – sporadiskt på lärares förfrågan

6 Metod  Enkät  Tids- och resursbegränsning  Elektroniskt format  E-post  Svarstid: Tre veckor  Utlottning av presentkort till de som deltog

7 Enkäten – förebilden Mittermeyer, Diane (2005). Incoming first year undergraduate students: How information literate are they?. Education for Information, vol 23, nr. 4, s. 203-232.  Fem teman tagna från informationssökningsprocessen –Begreppsidentifiering –Sökteknik –Dokumenttyper –Sökverktyg –Användning av resultat  Vilka delar har studenterna problem med?

8 Enkäten – utformning  Diagnostiskt test  Frågorna utgick från tre teman –Sökteknik –Dokumenttyper –Sökverktyg  Dessutom: vilka källor använder sig studenterna av? –38 databaser och sökmotorer listades –Femgradig skala  Kommentarer

9 Enkäten – utskick  7 331 e-post skickades ut  1 465 e-postadresser fungerade inte  = 5 866 respondenter  929 svar »Svarfrekvens: 16 %  Låg svarsfrekvens!  Resultatet är ändå värdefullt, vi får en viss inblick.

10 Resultat Samtliga institutioner finns representerade

11 Resultat Över hälften hade mottagit undervisning

12 Resultat – tema sökteknik  Frågorna behandlar boolesk logik, trunkering, sökord vid katalogsökning och kännedom om tesaurus  Problemområden: boolesk logik och tesaurus  Boolesk logik: –OR är svårare än AND –+ rör till saker och ting  Tesaurus –Kännedom om tesaurus/ämnesordslista är begränsad  Undervisningen tycks göra skillnad i bägge dessa fall

13 Resultat – tema dokumenttyper  Frågorna behandlar referenser och hur aktuell information olika dokumenttyper innehåller.  Referensfrågan – Svårt att skilja på olika sorters referenser. –Stor skillnad mellan de som deltagit i undervisning och de som inte gjort det.  Dokumenttypers aktualitet –Stor spridning –Tydlig skillnad mellan de som deltagit i undervisning och de som inte gjort det.

14 Resultat – tema sökverktyg  Frågorna behandlar några olika system som BLR tillhandahåller (ex Samsök och bibliotekets databas över tillgängliga tidskrifter).  Det verkar finnas en övertro till systemen.

15 Resultat – tema sökverktyg  15 databaser/sökmotorer som var ämnesövergripande  Ej ännu tillräckligt analyserat

16 Kommentarer från respondenter Trodde jag va bättre på att söka, men upptäckte att jag absolut behöver mer information och vore oerhört tacksam om någon genomgång eller kurs i det gavs. Bra enkät! – student vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Vilka frågor!!! Inte negativt alltså, jag känner bara att vad lite jag vet...min fråga blir.. kan jag få hjälp av Er med dessa/detta??? i så fall blir jag imponerad!!! – student vid Institutionen för Data- och affärsvetenskap

17 Kommentarer från respondenter Jag skulle gärna ha mer användarundervisning som gick igenom liknande frågor som de i enkäten, t ex vad du kan och inte kan hitta i bibliotekskatalogen. De sk "sökverkstäder" vi har haft har varit helt poänglösa, eftersom bibliotekarien bara står där och väntar på frågor. Skulle gärna se att det var mer konkret UNDERVISNING, då lär man sig bättre! – student vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Jag har aldrig tänkt på att det finns så många olika sätt att söka information på. Men Google är i princip det enda jag använder. – student vid Institutionen Ingenjörshögskolan

18 Slutsatser  Det finns brister i studenternas informationssökningskunskaper  I kommentarerna visar studenterna att de är medvetna om detta själva, vilket är positivt.  Det finns en viss skillnad mellan studenter som deltagit i undervisning och de som inte deltagit  Kommentarerna ger upphov till en hel del tankar om vår marknadsföring

19 Hur går vi vidare?  Analysera materialet institutionsvis  Som argument i diskussionerna om undervisning  Titta närmare på hur de olika källorna används

20 Katharina Nordling katharina.nordling@hb.se


Ladda ner ppt "Kunskaper i informationssökning hos studenter vid Högskolan i Borås Katharina Nordling Bibliotek & läranderesurser Högskolan i Borås"

Liknande presentationer


Google-annonser