Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2015-06-19 Nätverks-RTK för Vägverket? Ingvar Gustafsson Region Mitt, Härnösand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2015-06-19 Nätverks-RTK för Vägverket? Ingvar Gustafsson Region Mitt, Härnösand."— Presentationens avskrift:

1 Nätverks-RTK för Vägverket? Ingvar Gustafsson Region Mitt, Härnösand

2 Från Förstudie till Drift 1.Förstudie 2.Vägutredning 3.Arbetsplan 4.Bygghandling 5.Byggande 6.Drift och underhåll

3 Förstudie Syfte: Första steget i den fysiska planeringen Ger underlag för strategisk planering Analysfas Beslutsfas Inget behov av Nätverks-RTK i detta skede

4 Vägutredning Syfte: Utgöra underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard Behov av Nätverks-RTK i detta skede för inmätning av svåra passager och geoteknik.

5 Arbetsplan Syfte: Att väghållaren skall erhålla vägrätt Landskapsinformation tas fram med flygfotografering, laserscanning, kommunalt material och terrester mätning. Stort behov av Nätverks-RTK i detta skede

6 Bygghandling Syfte: Utgöra underlag för byggprocessen -Landskapsinformation -Anläggningsinformation -Tekniska beskrivningar -Mängdförteckning Behov av Nätverks-RTK i detta skede Hur klarar vi kravet på höjdnoggrannhet???

7 Byggande Hur klarar vi kravet på höjdnoggrannhet??? Exempel: vägområde 30 m brett, längd m 10 cm fel i höjd ger: 30*10000*0,1= m m 10 cm 30 m

8 GPS-användning Planering / Projektering Upprättande av stomnät Terrester mätning Flygfotografering Flygburen laserskanning

9 Byggande Utsättning / Inmätning Maskinstyrning / Maskinguidning

10 Maskinstyrning +Effektivare utnyttjande av maskinparken ( %). +Återkoppling med kvalitetssäkring för beställaren. +Större frihet för maskinisten. -Komplicerad utrustning som kan krångla. -Alla entreprenörer måste använda systemet om det ska ge vinst fullt ut. ( Maskinguidning )

11 Drift och Underhåll Beläggningsplanering Återrapportering av drift- och underhållsåtgärder Beläggningsunderhå ll Datafångst GIS

12 Förväntade fördelar med Nätverks- RTK !? Högre produktivitet Bättre noggrannhet Ökad flexibilitet Bättre tillgänglighet Förenklar leveranskontroll ????


Ladda ner ppt "1 2015-06-19 Nätverks-RTK för Vägverket? Ingvar Gustafsson Region Mitt, Härnösand."

Liknande presentationer


Google-annonser