Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mittuniversitetet - Sigma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mittuniversitetet - Sigma"— Presentationens avskrift:

1 Mittuniversitetet - Sigma
Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen !

2 Dagordning • Inledning • Reko och Fjärrvärmelagen
• Budget 2010, resultatutveckling och priser • Fjärrvärmecentralens funktion • Fika • Varm och skönt! Äsch det är inget för oss grottmän! (Lars T Johansson) • Övriga Frågor

3 Dygnet runt – året om i varje Härnösandshem

4 Har du tänkt på hur bekvämt du har det?
Har du tänkt på hur bekvämt du har det? Härnösand Energi & Miljö - HEMAB är din leverantör av bekvämligheter i Härnösand Vi finns för din bekvämlighets skull Dygnet runt - året om

5 infrastrukturbolaget
Elnät Fjärrvärme Renhållning Det kommunala infrastrukturbolaget VA Stadsnät Gator & vägar

6 HEMAB - Vår vision HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen. Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.

7

8 Varför vill vi ge Härnösand Länets Lägsta Priser?
Målet är formulerat utifrån vår roll och funktion i samhället och ligger i linje med ägarens idé för våra verksamheter. Nyttan för Härnösand blir större om vi satsar på att hålla låga priser hellre än att generera stor vinst. Det beror i sin tur på att våra kunder och intäkter bara finns i Härnösand. Högre priser för att nå högre resultat skulle medföra en ”suboptimering” där Härnösandsborna blir missgynnade. Hur kommer det sig? Vi behöver tillräckliga intäkter för att klara driftkostnader, investeringar samt ägarens krav på avkastning. Men för varje 100-lapp vi tar ”i överpris” av Härnösandsborna för att kunna skatta fram och dela ut pengar till ägaren försvinner 41 kr till staten (moms och bolagsskatt). OBS! HEMABs avkastningskrav är 7% på eget kapital. Avkastning är inte samma sak som utdelning.

9 Vad betyder det att vi vill ge Härnösand Länets Lägsta Priser?
Vår strävan är att priserna ni som kunder betalar till oss ska bli de lägsta som någon betalar för motsvarande tjänst på något ställe runt om i Västernorrland. Det ger Härnösand en konkurrensfördel och bidrar till ökad köpkraft. Det innebär att vi i budgetarbetet alltid har utgångspunkten att inte öka våra kostnader utan istället se vad vi kan göra effektivare och billigare. Lyckas vi göra saker billigare så ska det komma våra kunder till godo i form av förmånligare prissättning. Det händer att vi lyckas hålla priset oförändrat och vid något enstaka tillfälle har vi till och med lyckats sänka priset. Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät samt vatten och avlopp. Målet är långsiktigt och vi följer kontinuerligt upp att vi är på väg åt rätt håll.

10 Ett av våra viktigaste mål…….

11

12 Reko och Fjärrvärmelagen
• Reko – System för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, sjösattes 2005 • Den första juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen i kraft • Fjärrvärmenämnd för medling • Energimarknadsinspektionen bevakar att fjärrvärmeföretagen följer lagen

13 Överlappande system • Fjärrvärmelagen är mycket lik Reko
Det innebar att Svensk Fjärrvärme var tvungen att bestämma ny inriktning för Reko Reko steg 1 Reko steg 2 Reko steg 3 Lagen Reko 2009 Lagen Reko Reko 2008, andra halvåret

14 Fjärrvärmelagens delar
• Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter • Allmänna informationskrav (avisering, avstängning, drift- och underhållskostnader etc) • Prisinformation • Krav på avtalen • Förhandlingskrav och rätt till medling

15 Fjärrvärmelagens föreskrifter
• Prisinformation Tabell 1. Kundkategori småhus Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del 15000 kWh 20000 kWh 30000 kWh 40000 kWh Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus Tabell 3. Kundkategori lokaler Tabell 4. Kundkategori samfälligheter • Drift och affärsförhållanden – förhandling pågår

16 Budget 2010 – AO Fjärrvärme INTÄKTER KOSTNADER
Nettoomsättning kr KOSTNADER Råkraft, bränslen, förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER kr RÖRELSERESULTAT kr Räntor RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT kr

17 Resultatutveckling – AO Fjärrvärme
Resultatutveckling – AO Fjärrvärme Nettoomsättning, Mkr 123, , , ,3 Rörelsens totala kostnader, Mkr 115, , , ,1 Resultat, Mkr , , , ,2 Prognos

18 Prislista – Fjärrvärme
Prislista – Fjärrvärme Effektavgift Pris-grupp E kW Effektavgift kr/år Exklusive moms Inklusive moms 1 - 14 2 872 3 590 1 (440,0 * E – 2 800)*R (550,0 * E – 3 500)*R 2 (412,0 * E – 1 400)*R (515,0 * E – 1 750)*R 3 (280,8 * E + 24 840)*R (351,0 * E )*R 4 1201 - (216,0 * E + 102 600)*R (270,0 * E )*R R = Prisregleringsfaktor R = 1,124 Energipris Exklusive moms Inklusive moms öre/kWh kr/MWh Energipris 37,8 378 47,2 472

19

20 Prisjämförelse på fjärrvärme
Prisjämförelse på fjärrvärme Öre / kWh (inkl. moms) Småhus kWh/år – Västernorrland Källa: Svensk Fjärrvärme Information på hemsidor

21 Prisjämförelse på fjärrvärme
Prisjämförelse på fjärrvärme Öre / kWh (inkl. moms) Småhus kWh/år – 2008, hela landet Källa: Uppvärmning i Sverige 2009 Energimarknadsinspektionen

22 Prisutveckling - fjärrvärme / el
Småhus kWh/år Öre / kWh (inkl. moms) 56% 45% Källa: Svensk Energi Information på hemsidor

23 Önskemål om information
Information om fjärrvärmecentralens funktion, inställning och finjustering Vi går igenom teoretiskt och praktiskt Vad ska kontrolleras på anläggningen och hur ofta? Kontrollera att det är rätt tryck i systemet. Normalt ska det vara ca 1 bar för en villa. Lämpligt intervall för kontroll är ca 1 ggr/månad Hur kan man spara på fjärrvärmekostnaden? Sänk temperaturen inomhus, minska varmvattenförbrukningen

24 Varför smäller det i rör och varför tar det så lång tid att få varmvatten?
När det gäller oljud måste vi undersöka det på plats. Varmvattnet tillverkas i samma stund som man öppnar på kranen så det tar en liten stund innan det är varmt vid tappstället. Hur får man bredband till fastigheten? Kontakta ServaNet Hur går det med Reko kundforum i Härnösand? Vi har en representant för kunderna – inget kundforum?

25 Fjärrvärmecentral - Villa

26 Avluftare Manometer Reglercentral Termometer till radiator Varmvattenväxlare Värme- växlare Säkerhetsventil varmvatten Expansionskärl Pump, värme Säkerhetsventil värme Reglerventil, varmvatten Reglerventil, värme Energimätare Påfyllningsventil radiatorer Smutsfilter primär och radiatorkrets

27 Reglerkurva Framlednings- temperatur Rums- temperatur
1,2 1,8 2,2 Grad C Reglerkurva 0,9 Framlednings- temperatur 0,6 0,2 Rums- temperatur Reglerkurvan som har valts är för brant. Rumstemperaturen stiger alltför högt vid kallt väder.

28 Reglerkurva Framlednings- temperatur Rums- temperatur
Grad C 1,2 1,8 2,2 Reglerkurva 0,9 Framlednings- temperatur 0,6 0,2 Rums- temperatur Reglerkurvan har för liten lutning. Under köldperioder är det för kallt i rummet

29 Reglerkurva Framlednings- temperatur Rums- temperatur
1,2 1,8 2,2 Grad C Reglerkurva 0,9 Framlednings- temperatur 0,6 0,2 Rums- temperatur Reglerkurvans lutning är riktigt vald, men det är för varmt i rummen under alla väderleksförhållanden

30 Reglerkurva Framlednings- temperatur Rums- temperatur
1,2 1,8 2,2 Grad C Reglerkurva 0,9 Framlednings- temperatur 0,6 0,2 Rums- temperatur Reglerkurvans lutning är riktigt vald, kurvan är parallellförflyttad nedåt. och det är en bra temperatur i rummen under alla väderleksförhållanden

31 Investeringar Genomförda - Nya bränsleytor - Renovering av kontrollrum
- Renovering av bränslehantering - Reservkraftmatning till KVV - Förstärkning av ledningsnätet Utbyggnad till nya kunder

32 Kraftvärmeverket i Härnösand
Tippficka, bränsle Pannhus Distributionspumpar Bränslelada Ny bränsleyta

33 Fjärravläsning Elmätare Hemab Kontor Elmätare Fjärrvärmemätare
Ca 25 st master Fiber Radio 444 MHz Elmätare Upp till 7 st hopp Hemab Kontor Elmätare Radio, 1 hopp Fjärrvärmemätare Vattenmätare GSM / GPRS

34 Fjärravläsning Tidplan - ca 8000 st elmätare – fjärravläsning i drift
- Provdrift 1000 st fjärrvärmemätare 10-17/12 - Godkännande test 17/12 - ca 200 st äldre fjärrvärmemätare byts första halvan av 2010 - ca 300 st fjärrvärmemätare återstår att matcha manuellt mot elmätare – klart första halvan av 2010

35 Övriga frågor ?


Ladda ner ppt "Mittuniversitetet - Sigma"

Liknande presentationer


Google-annonser