Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”
Föräldrainfo år 5 Sandersdal och Unneröd inför läsåret 2010/2011

2 Syfte Få information om Västerskolan och skolstarten i höst.
Klargöra antagningsreglerna inför ht 2010 Få möjlighet att ställa frågor och se på lokalerna

3 Innehåll ikväll Förändringar i UA/på Västerskolan hösten 2010!
Antagningsregler i stort. Vad gäller för SD/UN? Aktivt skolval! Hur söker man? Vad händer om du inte söker? Västerskolans organisation och arbetssätt. Hur skapar vi klasser? Tidsaspekter! Elevbesök i vår. Valmöjligheter år 7. Visning av lokalerna

4 Hit siktar vi med eleverna:
Goda kunskaper och färdigheter Gott bemötande mot såväl elever som vuxna ”Schysst, ärlig, trevlig, omtänksam, hjälpsam osv”

5 TILLSAMMANS Vi måste hjälpas åt elev-lärare-förälder-övrig personal ” Ni är vår viktigaste resurs”.

6 Just nu: Lugn skola Bra studieresultat Ambitiös personal
Fantastiskt ”goa elever” Påverkade av kommunens dåliga ekonomi. Besparing 2010 på ca 1,3 milj, sämre möjlighet till stöd/individuella lösningar

7 Om Västerskolan Bra studieresultat Meritvärde vt 2008
Västerskolan 220/217 p U:A 203/208 p Rikssnitt 209 p Meritvärde vt 2009 Västerskolan 222/217 p U:A 204/206 p Rikssnitt 210 p Nått målen i alla ämnen vt 09 93% förväntat 80%

8 Samarbete elev – lärare – förälder
För att lyckas! Ordning o Reda Samarbete elev – lärare – förälder ARBETSRO Humor/Närhet Trygghet Ta tag i saker direkt

9 Andra framgångsfaktorer
Lärcenter – mediatek med utbildad bibliotekarie OASEN - stödmöjlighet Skolbal år 9 Eleverna kan om de får chansen!

10 Organisation 2010/2011 4-9 skola Ca 580 elever
21 klasser, varav 11 Musik/Engelska 5 arbetslag + Oasen Två skolvärdar 0,75+0,5 Kurator 0,8 Skolsköterska 1,0 SYV 1,0 Skolbibliotekarie 0,8 Specialpedagog 0,8 Vaktmästare Städ Egen skolmatsal WESTKITCHEN 2 rektorer – EN SKOLA

11 Organisation 2010/2011 En 4:a (musik) En 5:a (musik)
Tre 6:or varav en musikklass Fem 7:or varav en musik och en bilingual Fem 8:or varav en musik och två bilingual Sex 9:or varav en musik och två bilingual

12 Fyra byggnader Huvudbyggnaden – huvuddelen av undervisningen, hemklassrum år 6, skåp år 7-9 Slöjd/Musikhuset – för träslöjd o musik Idrottshallen – huvudbyggnad för idrott. Vintergatan – moderna språk och för en del idrott.

13 Vintergatan Våra lokaler på Vinter-gatan inkl ”lilla idrotts- hallen”

14 Förändringar i grundskolans organisation ht 2010.
Börja en avveckling av Västerskolans lokaler på Vintergatan, klar 2012 Söderskolan/ Sommarhemmet F-6 Sommarhemmet 7-9/Äsperöd 7-9

15 Hösten 2011 Ny skollag träder troligen i kraft
Reglerna om skolval och skoltillhörighet kan ändras igen. Utredning/diskussion i BUN. Beslut under 2010. 7-9 enheter istället för 6-9. Samma på alla kommunens äldre skolor. Alla elever måste välja skola till år 7. Ingen koppling F-6 skola mot 7-9.

16 Antagning i stort Kunna ta sig till skolan på ett bra sätt.
Tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt möjligt. Regler om platserna inte räcker till. Normalt ”närhetsprincipen” Inflyttande elever efter skolvalet anvisas skola beroende på plats.

17 Dessa handlar det om i första hand:
Sandersdal 48 elever Unneröd 20 elever Totalt Sandersdal/Unneröd 68 elever Fördelas på 2 klasser (50 - max 60 elever)

18 Antagning SD/UN Syskonförtur - tar hänsyn till om man har syskon på Västerskolan ht 2010. Därefter närhetsprincipen - mäter avstånd från Västerskolan till elevens folkbokföringsadress den 12 feb. De som bor närmast har förtur.

19 Aktivt val Alla på SD/UN måste välja senast 12 feb. Söker du till musikklass år 6 är sista ansökningsdatum 2 feb. Välj gärna skola i 1:a hand och skola i 2:a hand. Tidigare har eleverna från SD/UN varit garanterad plats, så är det inte kommande läsår.

20 Vad händer om man inte söker?
Har du inte gjort ett aktivt val senast den 12 feb, ställs du sist i en eventuell kö. Dvs efter alla från SD/UN och externt sökande.

21 Om jag sökt och inte kommit in!
Står kvar i kö till Västerskolan. Först när alla elever från SD/UN erbjudits plats, tar vi in elever från andra skolor. De som inte kommer in får anvisning om vilken skola som gäller för dig.

22 Hur gör jag skolvalet? Öppet 18 jan -12 feb
I första hand digitalt dexter.uddevalla.se Du har fått konto och lösenord med utskicket från kommunen Vid ev frågor vänd dig till Björn Nysten, , alt

23 Hur gör jag skolvalet forts
I andra hand på pappersblankett som du kan beställa hos Skolassistent Christel Bjurström telefon alt

24 Glöm inte: Båda vårdnadshavarna måste signera/underteckna.
Fullmaktsblankett finns på kommunens skolvalssida.

25 Målsättning klassbildningen
Vi bör sträva efter att nå en jämn fördelning av pojkar/flickor, kunskapsnivå, sociala problem osv. Hänsyn behöver tas till ev diabetes, fysiska handikapp samt behov av svenska som andra språk. Fördelas på 2 klasser

26 Hur skapar vi klasser? Samarbete elevhälsan på de olika skolorna,
barnens nuvarande lärare, områdes-specialpedagog samt skolledning Västerskolan

27 Planering våren 2010 Besked om antagning och anvisning skola under v 11, senast 19 mars Innan påsk, brev hem med möjlighet att föreslå kamrater i år 6! Lärarna på SD/UN lämnar förslag på mindre grupper. Bearbetning av områdesspecialpedagog/skolledning. Dialog mellan skolans vuxna. Slutligt förslag tas på möte där alla inblandade lärare är med. Besked till eleverna om vilken klass prel måndag 10 maj em Besök på Västerskolan prel tisdag 11 maj Föräldramöte för de nya 6:orna tisdag 11 maj kl 1830

28 Lärarens ansvar Lärarna har ansvaret att tydliggöra för elever och föräldrar om förslaget inte är bra för lärande och arbetsklimat och om eleven inte får med sig någon den önskat.

29 Vart ska du som förälder vända dig innan besked om klass?
I första hand till ditt barns nuvarande lärare.

30 Elever som hamnat ”fel”
Vi inväntar alla synpunkter. Nytt möte med alla inblandade lärare prel ons 26 maj. Gemensamt beslut. Vi är restriktiva med byten.

31 Skillnader mot Sandersdal/Unneröd
En klassföreståndare/ flera lärare Förflyttning mellan salar/hus Större eget ansvar Ingen rastsignal Elevskåp

32 Schema - olika för alla klasserna
Syfte att få en lugnare skola. Tis och tors Mån och fre Ons Obs! Ovanstående är den yttre begränsningen för schemaläggaren, vissa dagar slutar klasserna tidigare än vad som står ovan.

33 Var år 6? Sal 101 (nuvarande 6B) och sal 125 (nuvarande 6C)
Skolgård – stora skolgården Alla har hemklassrum med egen bänk

34 Arbetssätt/Veckoupplägg
År 6 – Samling med klassen måndag morgon. Planerar/utvärderar veckan. Kalender Halvklass/helklass Studiepass individuellt /1 gång vecka

35 Matsalen Frukost till självkostnadspris
Bra mat – stort salladsbord, alternativ rätt soppa. Vana vid specialkost. Gör mackor till mellanmål, mån, tis och tors. Säljs i uppehållsrummet År 8 ansvariga – internprao.

36 Myter om Västerskolan Man får äta godis på lektion Nej
Man får gå till stan/sjukhuset mm Nej (tillstånd) Man får cykla mellan lektionerna Nej Man får åka skateboard/inlines inomhus Nej Får beslagta störande föremål Ja År 6 uppehållsrum Först på våren

37 År 7 - skillnader Inga hemklassrum Elevskåp för böcker, kläder, väskor
Förflyttning mellan olika klassrum Ännu större eget ansvar Fler ämnen igång samtidigt Får välja språk, textil/trä slöjd

38 Val i år 7 MODERNA SPRÅK Franska, Tyska, Spanska
alternativt svenska eller engelska (väljer för hela år 7-9) SLÖJD Textil eller trä (läsårsval)

39 Profiler År 6 Västerskolan musik (TEST) År 7
Västerskolan bilingual (TEST) Äsperödsskolan Ma/No/Tk/IT Äsperödsskolan idrott/friluftsliv

40 TILLSAMMANS Vi måste hjälpas åt elev-lärare-förälder-övrig personal ” Ni är vår viktigaste resurs”.

41 Hemsida Vill Du veta mera om Västerskolan gå då in på vår hemsida
Här hittar du det mesta om skolan, skolvaletex blanketter, matsedel, frånvaroanmälan, elevschema, provschema, kontakta oss osv


Ladda ner ppt "Välkomna till Västerskolan ”Tryggt lärande i tradition och förnyelse”"

Liknande presentationer


Google-annonser