Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 1 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 1 2011."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 1 2011

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Din försförståelse Vad är lärande? Hur lär du dig bäst? Lever vi i ett lärandes tidsålder? Vad är kunskap? Var finns kunskapen? Vad är ett kunskapssamhälle? Anteckna stickord, utveckla dem till löpande text och skicka till psalo@abo.fi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Drygt 100 år av folkbildning/vuxenutbildning/ livslångt lärande i Vasa/Finland/Norden A.Vad har förändrats? B. Vad är vuxenutbildningen till för idag? har dess syfte och mål förändrats? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011 Jordbrukssamhälle Industrisamhälle IT/Kunskapssamhälle övergång välfärdssamhälle servicesamhälle civilsamhälle folkbildningen “föds” folkbildningens och förenings- verksamhetens glansperiod folkbildning och förenings- verksamhet i kris ? nya sociala “rörelser” Folkbildning - Vuxenutbildning – Livslångt lärande övergång

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011 Vad händer under övergångsperioder? Gestaltningen av och synen på de för människans existens grundläggande fenomen såsom tid, rum, arbete och sociala/ekonomiska strukturer förändras eller förädlas Av detta följer osäkerhet, oro, vilsenhet och rotlöshet som kan få vissa destruktiva följder Folkrörelser och folkbildning föds i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet för att ta itu med dessa destruktiva följder

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011 Från jordbruk, byagemenskap, kollektivt arbete i förhållande till årstider och dygnets ljusa stunder Till virtuell vänskap över alla gränser när och var som helst

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011 VUXENUTBILDNING 2011 Lärande-i-arbete Handledning, vägledning, mentorskap Lärande organisationer, team Yrkesexamen, yrkesprov Validering, kompetenser Öppna, flexibla lärandemiljöer Tyst, erfarenhetsbaserad kunskap FOLK – MEDBORGARE - IDENTITET

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011 Vuxenlärarens kompetenser 2010

9 Pohjoismaiden tulisi esimerkillään, kokemusten jakamisen tai suoraviivaisen markkinoinnin kautta sekä pitkäjänteiseen tutkimustoimintaan panostaen tuoda esiin aikuiskoulutuksen merkitys luovuuden, kilpailukyvyn ja yksilöllisen hyvinvoinnin edistämisessä. Aikuiskoulutus tulisi nähdä myös ennakoivana ja eheyttävänä toimintana yhteiskuntaa uhkaavien häiriöiden, juurettomuudesta ja huono-osaisuudesta seuraavien elintapasairauksien, päihteiden väärinkäytön ja väkivallan ehkäisyssä. Aikuiskoulutuksella voisi olla nykyistä tiedostetumpi ja merkittävämpi rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä pirstaloituvassa globaalissa nykymaailmassa. Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

10 Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

11 Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

12 Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

13 Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

14 Aikuiskoulutuksen uudet teesit 2009 Paula Kuusipalo, Niko Kyynäräinen ja Aleksi Henttonen

15 Vuxenutbildning Vuxenutbildning tillhandahålls jämlikt för hela den vuxna befolkningen. Regeringen klarlägger möjligheterna att reformera den offentliga finansieringen av vuxenutbildningen i syfte att tillgodose medborgarnas individuella utbildningsbehov genom personliga utbildningskonton för medborgarna. På trepartsbasis ska det utredas hur kontona kan användas som en del av arbetslivets avtal. Som en del av SADE-projektet utvecklas ett elektroniskt bildningscenter som har en tjänst där medborgaren kan finna all utbildning som erbjuds i Finland. Regeringen främjar fritt bildningsarbete för att tillgodose de behov av allmänbildning som de grupper som annars står utanför utbudet av utbildning har och för att främja integrationen av invandrare. Det fria bildningsarbetets andel inom den samhälleliga utbildningen utökas. Vuxenutbildning i regeringsprogrammet 2011 för vad, hur och för vem?

16 Möjligheterna till vuxenutbildning för personer utan examen, för småföretagare och andra underrepresenterade grupper förbättras. För läroanstalterna skapas ekonomiska incitament till utbildning av vuxna utan examen och läroanstalterna sporras till samarbete med arbetsplatser och till uppsökande verksamhet. Examensavgifterna slopas för vuxna utan examen. Möjligheterna till fortbildning förbättras för högt utbildade. Universitet och yrkeshögskolor uppmuntras till att i vuxenutbildningen tillhanda- hålla omfattande kompetenshelheter, delar av examina och annan kortvarigare utbildning, även med hjälp av utbildning som leder till examen. Systemet med fristående examen befästs som ett sätt att uppvisa kompetens som förvärvats i arbetslivet. Finansieringen av utbildningen med fristående examen ordnas så att finansieringen inte sporrar till att ordna onödig förberedande undervisning. Examenskommissionernas resurser dimensioneras med beaktande av kommissionernas karaktär av myndighetsverksamhet. Vuxenutbildning i regeringsprogrammet fortsättning

17 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Does adult education need a philosophy? Reflections about the functions of adult learning in today´s society Matthias Finger 1990 Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011

18 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi NÄR SKRIVITS OCH VARFÖR? Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik 2011

19 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2008


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter Vuxenutbildningens historia och filosofiska utgångspunkter FÖRELÄSNING 1 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser