Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnaden som system BY7390

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnaden som system BY7390"— Presentationens avskrift:

1 Byggnaden som system BY7390
Höstterminen 2005

2 Syfte Ge en god förståelse – i ett helhetsperspektiv – för hur uthålliga byggnader med installationer skall utformas för att kunna uppföras på ett optimalt sätt och fungera bra i driftskedet, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt

3 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig
goda kunskaper i utformning av byggnaders klimatskyddande delar under hänsynstagande till teknisk funktion och uthållighet byggnadsfysikaliska beräkningsmetoder byggnadsmaterials egenskaper och användning

4 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig
grundläggande kunskaper i installationstekniska lösningar i byggnader inomhusmiljöfrågor

5 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig
översiktliga kunskaper i brandskydd och byggnadsakustik grundläggande färdigheter i mätmetoder inom byggnadsteknik och inomhusmiljö

6 En kurs – två kursdelar Byggnadsteknik Byggnadsmaterial Byggnadsfysik
Installationsteknik och innemiljö VVS El

7 Undervisning Föreläsningar Övningar Projektuppgifter, obligatoriska
Laboration

8 Prestationsmätning Byggnadsteknik, byggnadsmaterial 3 p 20 okt
Byggnadsteknik, byggnadsfysik 3 p 20 dec Byggnadsteknik, inlämning 0 p Byggnadsteknik, laboration 0 p Installationsteknik VVS, tentamen 2,5 p 15 dec Installationsteknik el, tentamen 0,5 p 15 dec Inst.-teknik & innemiljö, inlämning 1 p Summa p

9 Översikt

10 Personal Johnny Kronvall, kursansvarig Kursavsnitt och ansvariga:
Byggnadsteknik Johnny Kronvall TSJOKR Installationsteknik och VVS: Jens Wittmiss TSJEWI innemiljö El: Jonas Forsberg TSJOFO Laborationer Agneta Ohlsson, LTH TSxxxx anger i schemat vilken kursdel som är aktuell för den specifika schematiden

11 Kurslitteratur Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, 2003 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, övningsbok, Studentlitteratur, 2003 Petersson, Bengt-Åke, Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur, 2004 (OBS! andra upplagan) Isolerguiden 04, Swedisol, 2004, (www.swedisol.se) Warfvinge, Catarina, Installationsteknik, AK för IB, Byggnadskonstruktionslära LTH, Avd för Installationsteknik, 2004 Artikelkompendium i elteknik Ev övrig litteratur som delas ut

12 Kontakt johnny.kronvall@ts.mah.se Tel 040-6657763 Mob 0708-655223
Tel Tel Mob


Ladda ner ppt "Byggnaden som system BY7390"

Liknande presentationer


Google-annonser