Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggnaden som system BY7390 Höstterminen 2005. Syfte Ge en god förståelse – i ett helhetsperspektiv – för hur uthålliga byggnader med installationer skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggnaden som system BY7390 Höstterminen 2005. Syfte Ge en god förståelse – i ett helhetsperspektiv – för hur uthålliga byggnader med installationer skall."— Presentationens avskrift:

1 Byggnaden som system BY7390 Höstterminen 2005

2 Syfte Ge en god förståelse – i ett helhetsperspektiv – för hur uthålliga byggnader med installationer skall utformas för att kunna uppföras på ett optimalt sätt och fungera bra i driftskedet, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt

3 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig goda kunskaper i –utformning av byggnaders klimatskyddande delar under hänsynstagande till teknisk funktion och uthållighet –byggnadsfysikaliska beräkningsmetoder –byggnadsmaterials egenskaper och användning

4 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i –installationstekniska lösningar i byggnader –inomhusmiljöfrågor

5 Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig översiktliga kunskaper i –brandskydd och byggnadsakustik grundläggande färdigheter i –mätmetoder inom byggnadsteknik och inomhusmiljö

6 En kurs – två kursdelar Byggnadsteknik –Byggnadsmaterial –Byggnadsfysik Installationsteknik och innemiljö –VVS –El

7 Undervisning Föreläsningar Övningar Projektuppgifter, obligatoriska Laboration

8 Prestationsmätning Byggnadsteknik, byggnadsmaterial3 p20 okt Byggnadsteknik, byggnadsfysik3 p20 dec Byggnadsteknik, inlämning0 p Byggnadsteknik, laboration0 p Installationsteknik VVS, tentamen2,5 p15 dec Installationsteknik el, tentamen0,5 p15 dec Inst.-teknik & innemiljö, inlämning1 p Summa10 p

9 Översikt

10 Personal Johnny Kronvall, kursansvarig Kursavsnitt och ansvariga: ByggnadsteknikJohnny Kronvall TSJOKR Installationsteknik ochVVS: Jens Wittmiss TSJEWI innemiljö El: Jonas Forsberg TSJOFO LaborationerAgneta Ohlsson, LTH TSxxxx anger i schemat vilken kursdel som är aktuell för den specifika schematiden

11 Kurslitteratur Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, 2003 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial, övningsbok, Studentlitteratur, 2003 Petersson, Bengt-Åke, Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur, 2004 (OBS! andra upplagan) Isolerguiden 04, Swedisol, 2004, (www.swedisol.se)www.swedisol.se Warfvinge, Catarina, Installationsteknik, AK för IB, Byggnadskonstruktionslära LTH, Avd för Installationsteknik, 2004 Artikelkompendium i elteknik Ev övrig litteratur som delas ut

12 Kontakt johnny.kronvall@ts.mah.se Tel 040-6657763 Mob 0708-655223 jens.wittmiss@ts.mah.se Tel040-6657258 jonas.forsberg@ts.mah.se Tel 040-6657655 Mob0707-331191


Ladda ner ppt "Byggnaden som system BY7390 Höstterminen 2005. Syfte Ge en god förståelse – i ett helhetsperspektiv – för hur uthålliga byggnader med installationer skall."

Liknande presentationer


Google-annonser