Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Belasta rätt. Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem  85 procent av IF Metalls medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Belasta rätt. Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem  85 procent av IF Metalls medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 Belasta rätt

2 Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem  85 procent av IF Metalls medlemmar arbetar på arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter som kan ge belastningsskador med nuvarande arbetsorganisation.  Arbetare inom industrin är hårt drabbade av belastningsskador och löper högre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av långa sjukskrivningar och arbetsolyckor som leder till medicinsk invaliditet.  Inom tvätten bedöms 7 av 10 kvinnor riskera belastningsskador och 3 av 10 män.  Inom både tvätt- och tekoindustrin är risken för att kvinnor ska drabbas dubbelt så hög som för männen.

3 Några orsaker  Stressen har ökat Stress kan bero på flera saker exempelvis snål bemanning, planeringsbrister, litet handlingsutrymme, dåligt ledarskap, ryckighet och för hög arbetstakt.  Arbetsintensiteten har ökat Med arbetsintensitet avses arbetsbeläggningen under dagen, dvs. om personer arbetar hårdare i dag med mindre möjligheter till återhämtning under dagen jämfört med situationen för fem år sedan.

4 Arbetsgupp om belastningsrelaterade problem  Avtalsrörelsen 2010  Teknikarbetsgivarna – IF Metall  Uppdrag Arbetsguppen ska under 12 månader, med utgångspunkten från relevanta forskningsresultat, arbeta fram en praktisk vägledning för hur de lokala parterna kan arbeta systematiskt med att förebygga belastningsskador inom industrin. Utöver vägledningen agerar parterna gemensamt genom att genomföra partsgemensamma utbildningar och seminarier.

5 Det här vill IF Metall  Samordna skyddsombudens och förhandlarnas arbete  Förhandla fram fler lokala arbetsmiljöavtal  Samverka med arbetsgivarna för att skapa användarvänliga verktyg som kan användas för att förebygga belastningsskador  Att det genomförs fler riskbedömningar av belastningsskador.  Att Arbetsmiljöverket intensifierar sina tillsynsinsatser angående belastningsskador  Att det bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete om hur belastningsskador kan förebyggas


Ladda ner ppt "Belasta rätt. Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem  85 procent av IF Metalls medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser