Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Varför Miljöledningssystem på GU? Uppdrag från regeringen 1997. Syfte: minska negativ miljöpåverkan och ett led i arbetet med de nationella miljömålen. ISO 14001 på bl.a. Huddinge sjukhus, Mälardalens högskola, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

3 Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet Rio+10 i Johannesburg Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med Källsortering Vad görs åt miljöproblemen? Think global Act local!

4 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

5 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer under dagen och morgondagen. 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

6 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

7 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

8

9 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor/skrivrum Papperskorgar i labb Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrum Lokalvården Brännbart laboratorieavfallPappersservetter, plastpåsar, rena plastpipetter, rena plasthandskar, rena plaströr Papperskorgar på labb Lokalvården Icke brännbartTrasigt glas, porslin, keramik och gips Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrum På labb: Se under ” Skärande och stickande avfall” Lokalvården MetallskrotMaskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Lägg i märkt kärl i anslutning till ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården

10 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning KontorspapperKopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) Grått kärl i skrivrum/kontor och vid kopiator/skrivare som sedan töms i kontorspapperstunna som finns i passagen mellan Farmakologihuset och Nya Forskningshuset Den som alstrar avfallet Fastighets- och service- avdelningen SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Swegene: tuggen i kopieringsrummet 3517 töms sedan i kontorspapperstunna n Den som alstrar avfallet Fastighets- och service- avdelningen Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpack ningar Wellpapphäck i passagen mellan Farmakologihuset och Nya Forskningshuset Fastighets- och service- avdelningen

11 Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackni ngar med mer än 50 % papper eller kartong, rena pappersförpackningar från labb Wellpapp”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar, rena plastbehållare från labb Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC- plast (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Förpackningar: MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband, rena metallförpackningar från labb ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården

12 Färgat glasFlaskor och burkar, rena [1] glasförpackningar från labb [1] trasigt glas, porslin, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvårde n Ofärgat glasFlaskor och burkar, rena 1 glasförpackningar från labb trasigt glas, porslin, glöd­ lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvårde n PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum Lokalvårde n Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs vid wellpappshäck i passagen mellan Farmakologihuset och Nya Forskningshuset Lokalvårde n Fastighets- och service- avdelningen [1] [1] Med rena glas- och plastförpackningar från labb menas att exempelvis tomma xylen, 2-propanol och acetonitril flaskor som luktar även med mycket små rester sköljs ur 3ggr med vatten, fylls upp med vatten och får stå över natt för att nästa dag sköljas 3ggr till (från SU). Etiketten skall tas bort eller kryssas med tusch innan förpackningen källsorteras i rullstativet.

13 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Övrigt avfall Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs vid wellpappshäck i passagen mellan Farmakologihuset och Nya Forskningshuset Lokalvården Fastighets- och service- avdelningen TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Vid större mängder/volymer ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Lokalvården Fastighets- och service- avdelningen

14 Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och serviceavdelningen Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och serviceavdelningen AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: LysrörDess förpackning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och serviceavdelningen LågenergilamporDess förpackning Vägghylla utanför farligt avfallsrummet i Servicehuset Eller ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och serviceavdelningen

15 GlödlamporDess förpackningVägghylla utanför farligt avfallsrummet i Servicehuset Fastighets- och service- avdelningen BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Vägghylla utanför farligt avfallsrummet i Servicehuset Fastighets- och service- avdelningen TonerkassetterToner från skrivare och kopiatorer Läggs tillbaks i sin kartong i kopieringsrummet 3517,märks med medföljande etikett och returneras till återförsäljaren De toners som inte kan returneras skickas med internposten till GU-shopen (skrivare) eller läggs bland det hushållsliknande avfallet (kopiator) Den som byter toner

16 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Kemikalieavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Fast eller flytande avfall t.ex. rester av farligt kemiskt ämne och förorenat material såsom indränkt trassel och använt saneringsmedel samt ej rengjord förpackning som innehållit farligt kemiskt ämne Se definition på http://www.av.se/regler/afs/2000_4.pdf http://www.av.se/regler/afs/2000_4.pdf För utsläppsregeler och klassificering av kemikalieavfall inom GU (OBS! gäller inte SU- områden) se http://www.mls.adm.gu.se/ GU/handbok/44621.htm Läggs i en avfallsbehållare med tättslutande lock vilken skall märkas upp redan när avfallet läggs däri. Fyll i och klistra på etiketten [1] ”Farligt avfall” [1] För vidare instruktioner gällande kemikalieavfall läs ”Instructions for chemical waste” som finns i rum 1410 eller hos Rita Grandér eller se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker http://www.av.se/regler/afs/200 0_4.pdf Behållaren transporteras till Farligt avfallsrum nr 1580 i Servicehuset, Medicinaregatan 1G Bernt Johansson (fastighets- och serviceavd.) beställer hämtning hos IL [1] [1] Samtliga etiketter för farligt avfall och riskavfall kan beställas från kundtjänst på IL-recycling, tfn: 031- 50 65 50

17 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Skärande och stickande avfall kasserade kanyler, lansetter, knivblad, trasigt glas och vaccinrester i injektionsflaskor eller glasampuller Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.gu.s e/doc/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu.s e/doc/hantering_riskavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Skärande/stickande” samt fyll i etiketten Farligt avfallsrum nr 1581 i Servicehuset, Medicinaregatan 1G Bernt Johansson (fastighets- och serviceavd.)beställer hämtning hos IL Smittförande avfall (blod betraktas alltid som smittförande) Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Material som innehåller biologiska ämnen skyddsklass 2 eller högre och som inte kan avdödas. Ex avfall från mikrobiologisk verksamhet där man hanterar human patogener, prov innehållande blod med känd eller misstänkt smittrisk. Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.gu.s e/doc/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu.s e/doc/hantering_riskavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Märk upp behållaren med riskavfallsetikett och transportera till Farligt avfallsrum nr 1581 i Servicehuset, Medicinaregatan 1G Bernt Johansson (fastighets- och serviceavd.)beställer hämtning hos Renova

18 Radioaktivt avfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Uppkommer ej Läkemedelsavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Uppkommer ej AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Biologiskt avfallDelar av människa, döda försöksdjur, kasserat biologiskt material från patologisk avdelning Se definition på http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf Försöksdjur eller delar av djur transporteras till EBM. Där gäller EBM:s avfallsrutiner Blodavfall ska paketeras väl i kartong. Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Biologiskt” samt fyll i etiketten Transporteras till Farligt avfallsrum nr 1581 i Servicehuset, Medicinaregatan 1G EBM beställer hämtning av Renova Bernt Johansson (fastighets- och serviceavd.)beställer hämtning hos IL

19 Vad säger forskare om källsortering? “Återvinning bättre än förbränning” Pressmeddelande KTH 2005-03-16 Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- “Sopförbränning bästa alternativet” GP 2002-02-23 Förbränning av biobränsle (matrester) har vissa fördelar jmr med storskalig kompostering. “Vad som nu behövs är en snabb omställning av källsorteringen så att vi kan sortera ut biobränsle… vid sidan av papper, plast, glas och metall”. Professor Göran Pettersson m.fl. Chalmers

20 Källsorteringsgruppen  Anna Carlsson (projektanställd SA)  Bernt Johansson (fastighets och service)  Göran Lyckemark (fastighetschef SA)  Mats Sandberg (miljösamordnare SA)  Maritha Svensson (avfallshandläggare GU)  Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på: anna.carlsson@sahlgrenska.gu.se

21 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser