Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Campus Flemingsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Campus Flemingsberg."— Presentationens avskrift:

1 Campus Flemingsberg

2 Arbetsmarknad sjukvårdsteknik
Svensk medicinteknisk industri större än telekomindustrin. 5 företag bland världens 100 största. Stor företagsamhet i Sverige från utländsk storindustri. GE, S:t Jude. Snabbt växande industri. Sverige förbrukar 0,5% av världsproduktionen men tillverkar 5% Stor offentlig sektor. Viktigt skilja på medicinsk teknik och bioteknik.

3 Global positiv utveckling
8 Global positiv utveckling Årlig avkastning till ägare: Börskursutveckling + utdelningar CAGR 1991–2006, procent Medicinsk teknik Biotech Telecom Bilindustri Läkemedel Konsumentprodukter Massa och papper Total global marknad 3

4 Svenska industrins produktivitetsökning
Produktivitet, value add/hours worked Index, 100=1999 CAGR 1999–2005 Medicinsk teknik 11.1% Läkemedel 10.3% Sverige totalt 4.0% Massa & papper 1.8% Bilindustri -3.3% Telecom -17.5% 4

5 Medicintekniska industrins bidrag till BNP växer fortare än andra industriers bidrag
Industriandel av BNP (%) CAGR 1999–2005 Läkemedel 5.4% Bilindustri -6.1% Massa & papper -4.3% Telecom -26.9% MedTek 9.7% 5

6

7

8 Vision KTH på Södertörn 2020
Sveriges medicintekniska centra. Genom samarbete KI, KTH och SLL. Idag grund med CTMH, CHB. Innovationsplats för medicinsk teknik. Etablering av ett stort multinationellt medicintekniskt företag. 15-20 livskraftiga små medelstora företag. Sveriges bästa medicintekniska utbildning. Nya vårdyrken. Lokalrekrytering, mångkulturell bakgrund, från familjer med icke akademisk bakgrund

9 Riskanalys för visionen
Vi har redan börjat, start medicinteknisk forskningsmiljö, 17 avhandlingar Bra tvärvetenskaplig miljö. Starkt SLL stöd. Planeringen innovationsplats långt framme. Bra utbildningar i området medicinsk teknik.

10 Riskanalys mot visionen
Nord – Syd konflikten Solna-Flemingsberg. Hyreskostnaderna orealistiskt höga. Svårt område för anslag applikationsforskning. Farmaka-industrins ointresse. Elitistiska tankar.

11 Biocity

12 Innovationsplats Flemingsberg

13 Innovationsplats Flemingsberg

14 Innovationsplats Flemingsberg

15 KTH Skolan för teknik och hälsa, STH
Flemingsberg Haninge

16 Fakta KTH och STH 2008 2 lokaliseringar – Flemingsberg, Haninge
1362 helårsstudenter 132 personal verksamma vid skolan 126 Mkr i total omsättning, varav 74 Mkr för grundutbildning 8 professorer (inklusive gästprofessorer), varav 1 kvinna och 7 män 33 aktiva forskarstuderande, fördelning 32/68 % kvinnor/män

17 Forskningsområden KTH STH
Medicinsk bildbehandling Medicinsk teknik

18 Avdelningen för Medicinsk teknik
Förenklad tolkning av medicinska bilder 2 timmar efter medicinering Före medicinering

19 Forskningsområden Dash-Design, arbetsmiljö, säkerhet, hälsa. Neuronik
Ergonomi Strukturell bioteknik-mikroskopi Önskas Sjukvårdslogistik Önskas Sjukvårdsäkerhet

20 Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Livslångt boende Av brukare prefererat kvarboende i bostad som medger god vårdmiljö I fastighet utrustad för ambulerande omvårdnad och primärvård Integrerat boende – inkluderande och attraktivt formgivet I närmiljö med god infrastruktur Efterfrågat i alla marknadssegment

21 Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Pågående projekt CHB Belysning i bostaden Låssystem; säkerhet och tillgänglighet Kognitivt stöd; sensorsystem, kommunikation Inkluderande ergonomi; bad, kök, sov Teknik för egenvård Hemmanät; IKT för vård & social interaktion Patientsäkerhet Säkerhetsstyrning i byggprocessen

22 Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Bostaden som plats för boende och omvårdnad Trygga och säkra badrum -automatiska hygiensystem -medicinska infosystem -hydraulik Kognitivt stöd -påminnelse -självkontroll Belysning -golvljus -flexibelt ljus Sensornätverk kopplade till fastighetens telemetri (styr- och regler) Köksinredning -touchkontroller kognitivt stöd mekatronik Beslutsstöd -partner, anhörig -omvårdnad, service -sjukvård i hemmet Elektroniska lås -kommunicerande -selektiva Ergonomiskt riktiga bostadslösningar -manuella lyfthjälpmedel inbyggda -handtag, ledstänger, nivåer funktionella

23 Avdelningen för Neuronik
23

24 Företag bildade från forskning
Nanexa Medical AB Cathprint AB Adolesco AB Gripping Heart AB

25 Avdelningen för Medicinsk teknik
State diagram Normalt Ischemi

26 Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp
Civilingenjörsutbildning 300 hp Medicinsk teknik Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp Datateknik med inriktning mot program- och systemutveckling Datateknik med inriktning mot datornätverk,kommunikation och säkerhet Medicinsk teknik Temautbildningar Teknik och ekonomi

27 Kandidatutbildning 180hp
Medicinsk informatik Behörighetsgivande utbildning Tekniskt basår 60 hp Teknisk bastermin 30 hp Teknisk bastermin 35 hp

28 Internationella masterutbildningar
Medical Imaging 120 hp Architectual Lighting Design 60 hp Computer Networks 60 hp Network Services and Systems 120 hp Nationella masterutbildningar Medicinsk teknik 60 hp Ergonomi och människa, teknik, organisation 60 hp

29 Fort- och vidareutbildning
Lärarfortbildningskurser inom matematik och naturvetenskap Datateknik Teknik och hälsa Patientsäkerhet Teknik för sjuksköterskor

30 Elitidrottsprojektet
Målet med Haninge Idrottscampus är att elitidrottaren ska kunna utöva sin idrott och samtidigt ges möjligheter att bedriva studier på högskolenivå. Varje idrottare som blivit antagen kan söka ett stipendium samt erbjuds studentlägenhet intill Campus Haninge. Varje idrottare har tillgång till ett idrottsmedicinsk team med läkare, naprapater och sjukgymnaster. Studenten har också fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar för träning. Under höstterminen 2008 studerar 8 idrottare på KTH Teknik och hälsa samt utövar sina grenar: cykling, friidrott, brottning, boxning, kanot, golf samt orientering.


Ladda ner ppt "Campus Flemingsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser