Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Campus Flemingsberg. 2 Arbetsmarknad sjukvårdsteknik Svensk medicinteknisk industri större än telekomindustrin. 5 företag bland världens 100 största.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Campus Flemingsberg. 2 Arbetsmarknad sjukvårdsteknik Svensk medicinteknisk industri större än telekomindustrin. 5 företag bland världens 100 största."— Presentationens avskrift:

1 1 Campus Flemingsberg

2 2 Arbetsmarknad sjukvårdsteknik Svensk medicinteknisk industri större än telekomindustrin. 5 företag bland världens 100 största. Stor företagsamhet i Sverige från utländsk storindustri. GE, S:t Jude. Snabbt växande industri. Sverige förbrukar 0,5% av världsproduktionen men tillverkar 5% Stor offentlig sektor. Viktigt skilja på medicinsk teknik och bioteknik.

3 3 Biotech Medicinsk teknik Telecom Bilindustri Total global marknad Konsumentprodukter Läkemedel Massa och papper Global positiv utveckling Årlig avkastning till ägare: Börskursutveckling + utdelningar CAGR 1991–2006, procent

4 4 Medicinsk teknik Bilindustri Massa & papper Telecom Sverige totalt 2000 2002 2004 Läkemedel Produktivitet, value add/hours worked Index, 100=1999 Svenska industrins produktivitetsökning CAGR 1999–2005 11.1% 4.0% 10.3% 1.8% -3.3% -17.5%

5 5 Industriandel av BNP (%) Massa & papper Bilindustri Läkemedel MedTek Telecom Medicintekniska industrins bidrag till BNP växer fortare än andra industriers bidrag CAGR 1999–2005 5.4% -4.3% -6.1% 9.7% -26.9%

6 6

7 7

8 8 Vision KTH på Södertörn 2020 Sveriges medicintekniska centra. Genom samarbete KI, KTH och SLL. Idag grund med CTMH, CHB. Innovationsplats för medicinsk teknik. Etablering av ett stort multinationellt medicintekniskt företag. 15-20 livskraftiga små medelstora företag. Sveriges bästa medicintekniska utbildning. Nya vårdyrken. Lokalrekrytering, mångkulturell bakgrund, från familjer med icke akademisk bakgrund

9 9 Riskanalys för visionen Vi har redan börjat, start medicinteknisk forskningsmiljö, 17 avhandlingar 2004- 2009. Bra tvärvetenskaplig miljö. Starkt SLL stöd. Planeringen innovationsplats långt framme. Bra utbildningar i området medicinsk teknik.

10 10 Riskanalys mot visionen Nord – Syd konflikten Solna-Flemingsberg. Hyreskostnaderna orealistiskt höga. Svårt område för anslag applikationsforskning. Farmaka-industrins ointresse. Elitistiska tankar.

11 11 Biocity

12 12 Innovationsplats Flemingsberg

13 13 Innovationsplats Flemingsberg

14 14 Innovationsplats Flemingsberg

15 15 KTH Skolan för teknik och hälsa, STH Flemingsberg Haninge

16 16 Fakta KTH och STH 2008 2 lokaliseringar – Flemingsberg, Haninge 1362 helårsstudenter 132 personal verksamma vid skolan 126 Mkr i total omsättning, varav 74 Mkr för grundutbildning 8 professorer (inklusive gästprofessorer), varav 1 kvinna och 7 män 33 aktiva forskarstuderande, fördelning 32/68 % kvinnor/män

17 17 Forskningsområden KTH STH Medicinsk bildbehandling Medicinsk teknik

18 18 Förenklad tolkning av medicinska bilder Avdelningen för Medicinsk teknik Före medicinering 2 timmar efter medicinering

19 19 Forskningsområden Dash-Design, arbetsmiljö, säkerhet, hälsa. Neuronik Ergonomi Strukturell bioteknik-mikroskopi Önskas Sjukvårdslogistik Önskas Sjukvårdsäkerhet

20 20 Livslångt boende Av brukare prefererat kvarboende i bostad som medger god vårdmiljö I fastighet utrustad för ambulerande omvårdnad och primärvård Integrerat boende – inkluderande och attraktivt formgivet I närmiljö med god infrastruktur Efterfrågat i alla marknadssegment Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

21 21 Pågående projekt CHB Belysning i bostaden Låssystem; säkerhet och tillgänglighet Kognitivt stöd; sensorsystem, kommunikation Inkluderande ergonomi; bad, kök, sov Teknik för egenvård Hemmanät; IKT för vård & social interaktion Patientsäkerhet Säkerhetsstyrning i byggprocessen Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

22 22 Elektroniska lås -kommunicerande -selektiva Belysning -golvljus -flexibelt ljus Köksinredning -touchkontroller -kognitivt stöd -mekatronik Trygga och säkra badrum -automatiska hygiensystem -medicinska infosystem -hydraulik Sensornätverk kopplade till fastighetens telemetri (styr- och regler) Ergonomiskt riktiga bostadslösningar -manuella lyfthjälpmedel inbyggda -handtag, ledstänger, nivåer funktionella Beslutsstöd -partner, anhörig -omvårdnad, service -sjukvård i hemmet Kognitivt stöd -påminnelse -självkontroll Bostaden som plats för boende och omvårdnad Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

23 23 Avdelningen för Neuronik

24 24 Företag bildade från forskning Nanexa Medical AB Cathprint AB Adolesco AB Gripping Heart AB

25 25 State diagram Avdelningen för Medicinsk teknik Normalt Ischemi

26 26 Högskoleingenjörsutbildningar 180 hp Datateknik med inriktning mot program- och systemutveckling Datateknik med inriktning mot datornätverk,kommunikation och säkerhet Medicinsk teknik Temautbildningar Teknik och ekonomi Civilingenjörsutbildning 300 hp Medicinsk teknik

27 27 Kandidatutbildning 180hp Medicinsk informatik Behörighetsgivande utbildning Tekniskt basår 60 hp Teknisk bastermin 30 hp Teknisk bastermin 35 hp

28 28 Internationella masterutbildningar Medical Imaging 120 hp Architectual Lighting Design 60 hp Computer Networks 60 hp Network Services and Systems 120 hp Nationella masterutbildningar Medicinsk teknik 60 hp Ergonomi och människa, teknik, organisation 60 hp

29 29 Fort- och vidareutbildning Lärarfortbildningskurser inom matematik och naturvetenskap Datateknik Teknik och hälsa Patientsäkerhet Teknik för sjuksköterskor

30 30 Elitidrottsprojektet Målet med Haninge Idrottscampus är att elitidrottaren ska kunna utöva sin idrott och samtidigt ges möjligheter att bedriva studier på högskolenivå. Varje idrottare som blivit antagen kan söka ett stipendium samt erbjuds studentlägenhet intill Campus Haninge. Varje idrottare har tillgång till ett idrottsmedicinsk team med läkare, naprapater och sjukgymnaster. Studenten har också fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar för träning. Under höstterminen 2008 studerar 8 idrottare på KTH Teknik och hälsa samt utövar sina grenar: cykling, friidrott, brottning, boxning, kanot, golf samt orientering.


Ladda ner ppt "1 Campus Flemingsberg. 2 Arbetsmarknad sjukvårdsteknik Svensk medicinteknisk industri större än telekomindustrin. 5 företag bland världens 100 största."

Liknande presentationer


Google-annonser