Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 There is a difference between knowing the path and walking the path, Neo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 There is a difference between knowing the path and walking the path, Neo."— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 There is a difference between knowing the path and walking the path, Neo.

2 OOP&M - teori2 Benämningar och förkortningar Datatermer: Svenska datatermgruppen http://www.nada.kth.se/dataterm/ Annat http://www.itv.se/~a1000/dataorden.html

3 OOP&M - teori3 Datorn I/O - ENHETER 101010101 ProcessorArbetsminne

4 OOP&M - teori4 Datorn I/O - ENHETER 101010101 ProcessorArbetsminne

5 OOP&M - teori5 Operativsystem Mjukvaran som kontrollerar hur resurserna (processor, HD, NIC, mm) i datorn används. Exempel: vilket program som får läsa på hårddisken eller från en nätverksenhet. Kontrollerar att flera inte läser/skriver till samma fil. Gör det möjligt för program att använda olika skärmtyper på ett likadant sätt. Exempel på operativsystem: DOS, Windows XP, Mac 0S 10, Linux, VMS mfl

6 OOP&M - teori6 Binära data 0010 =34 Binärt Decimalt 1000 0010=130 Byte = 8 bitar = 2 8 Kombinationer dvs 256 st KByte = 2 10 Byte = 1024 Byte MByte = 2 20 Byte = 1048576 Byte GByte = 2 30 Byte = 1073741824 Byte = =

7 OOP&M - teori7 Programmeringsspråk FORTRAN LISP COBOL ALGOL 60 PASCAL C SIMULA SMALLTALK PASCAL C++ JAVA C# ASSEMBLER VBSCRIPT PERL JAVASCRIPT Artificiella språk med strikt definierad syntax och semantik

8 OOP&M - teori8 Programmeringsspråk Artificiella språk med strikt definierad syntax och semantik Erbjuder ej den frihet som finns i naturliga språk. Syntax är sekvensen, formen på konstruktioner (semikolon loopar etc.) Syntaxen har inget med meningen eller effekten av språkkonstruktionerna att göra detta avgörs av semantiken

9 OOP&M - teori9 77B71476 push eax 77B71477 mov eax,dword ptr [ebp+8] 77B7147A push dword ptr [ebp+10h] 77B7147D push dword ptr [eax] 77B7147F push dword ptr [ebp+0Ch] 77B71482 push eax 77B71483 call 77B71418 77B71488 push eax 77B71489 call 77B6BC14 77B7148E leave 77B7148F ret 10h 77B71492 push ebx 77B71493 mov ebx,dword ptr ds:[77B51298h] 77B71499 push esi 77B7149A mov esi,dword ptr [esp+0Ch] Maskinkod – Assembler

10 OOP&M - teori10 Scriptspråk VB-script 'Start EXCEL and display it to the user Set oXL = WScript.CreateObject("EXCEL.application") oXL.Visible = True 'Open the workbook passed in the command line oXL.workbooks.open TextXL 'Activate the Add page oXL.sheets("Add").Activate 'Put the cursor in the starting cell and to and from catalogs oXL.ActiveSheet.range("A2").Activate ' contains the first value 'Until we run out of rows Do While oXL.activecell.Value <> "" movefromfolder =oXL.activecell.Value movetofolder = oXL.activecell.offset(0, 1).Value

11 OOP&M - teori11 JAVA import java.awt.*; import java.awt.event.*; class Second extends Frame { public Second() { addWindowListener(new WindowAdapter() { public void windowClosing(WindowEvent e) { dispose(); System.exit(0); } }); } public static void main(String args[]) { System.out.println("Starting Second..."); Second mainFrame = new Second(); mainFrame.setSize(400, 400); mainFrame.setTitle("Second"); mainFrame.setVisible(true); }

12 OOP&M - teori12 Översätta från högnivå- till lågnivåspråk Interpretera – översätter språket och kör efterhand Kompilera – översätta till exekverbar kod (maskinspråk)

13 OOP&M - teori13 Kompilering av högnivåspråk Källkod (c,c++,pascal, etc Kompilator för UNIX Kompilator för Windows Kompilator för handdator Plattformsspecifik exekverbar kod

14 OOP&M - teori14 Kompilering av JAVA Källkod i JAVA.java JAVA ”Kompilator” Bytekod Interpretator för Netscape Interpretator för Handdator Interpretator för Windows Interpretator för Unix JVM

15 OOP&M - teori15 Minimalt javapropgram class Test{ public static void main (String args[]){ System.out.println(”Hello, World”); } Filen: Test.java

16 OOP&M - teori16 JAVA och SUN JAVA Software development kit (SDK) Java TM 2 Platform, Standard Edition (J2SE TM ) JavaDoc Documentation JRE Java Runtime Environment

17 OOP&M - teori17 Programsatser, Block, Kommentarer /*This comment should describe what the program does and with this notation it can go over several lines */ class Test{ public static void main (String args[]){ System.out.println(”Hello, world”); //This is a one row comment to describe why not what you do } Filen: Test.java Test.java

18 OOP&M - teori18 JAVA och SUN Till nästa gång::På egen hand… Lär er använda de enklaste doskommandona för att ta er runt i katalogträdet (Titta i länklistan för tips om DOS-länkar) Kommandon man bör kunna: –cd –md –dir –del Försök kompilera ett enkelt Hallo World program från DOS-prompt använd då java- kommandona: –javac klassnamn.java –java klassnamn

19 OOP&M - teori19 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 There is a difference between knowing the path and walking the path, Neo."

Liknande presentationer


Google-annonser