Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006
Funda Denizhan, Användbarhetsarkitekt Verva, Verket för förvaltningsutveckling

2 Agenda Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten Mål och krav för ett webbprojekt Lunch Forts Mål och krav…-> Webben som en del av verksamheten fika Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken Fria timmen

3 Vi som är här idag Nevenka Silfverhielm, inUse
Jan Kjellberg, NetRelations Roger Johansson, NetRelations Karolina Krystek, Verva Magnus Burell, Verva Manijeh Hajizadeh, Verva

4 Framtiden är inte längre vad den har varit!
UTMANINGAR Framtiden är inte längre vad den har varit!

5 Stora pensionsavgångar & en åldrande befolkning

6 Befolkningsminskning i glesbygden

7 Fortsatt knappa resurser

8 IT en del av vardagen

9 Framtiden är inte längre vad den har varit!
Demografiska förändringar Högre krav på bättre service till lägre kostnader IT en del av vardagen Vi måste göra mer för mindre!

10 Samma service till alla…
…oavsett kanal Digital En sammanhållen förvaltning

11 Lagar och förordningar
Regeringens proposition 2004/05:175 ”IT ska vara tillgängligt för alla. För att lyckas med det är både infrastruktur och möjligheten att använda sig av tekniken viktiga faktorer”. … öka möjligheterna för människor att ha tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster… möjligheten att följa ärenden i handläggningsprocessen och vid behov ha kontakt med handläggaren. EU i2010 IT ska komma alla medborgare till nytta genom att förbättra de offentliga tjänsterna och göra dem mer kostnadseffektiva och tillgängliga samt att förbättra livskvaliteten. EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) Förordning 2001:526 anger att statliga myndigheter ska verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade.

12 Tillgänglighet är inte samma sak som handikappanpassning
Funktionshindrade är en viktig målgrupp… …men det handlar om att nå alla - - oavsett funktionshinder eller utrustning.

13 Hur ska webbplatsen utformas?
Öppna standarder (W3C) för att undvika barriärer Tillgänglighet Användbarhet Informationsstruktur Språkbruk

14 Otydliga krav leder till problem
Stor risk att medborgare blir utestängda Nyttan för organisationen blir mindre Man får inte det man har beställt Oförutsedda kostnader tillkommer

15 Hinder för användning CSN, www.csn.se Livsmedelsverket, www.slv.se
H&M, Kristianstads kommun, Språk och innehåll: Stockholm stad och AMS

16

17 Som de flesta ser den

18 Utan bilder blir det svårare

19 I en mobiltelefon:

20 Hur låter det då? HTML content. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Webbplatsens hörn, image. Webbplatsens hörn, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. Typografisk, image. Typografisk luft, image. Typografisk luft, image. CSN.se startsida, link. Studerande, link. Typografisk luft, image. Återbetalare, link. Typografisk luft, image. Utländsk medborgare, link. Typografisk luft, image. Vidareinformatör, link. Typografisk luft, image. Kontakta oss, link. Typografisk luft, image. Om CSN, link. Typografisk luft, image. Sök, link. Typografisk luft, image.

21 Livsmedelsverket: normalstorlek

22 Livsmedelsverket: större text

23 H&M: ”Fel” webbläsare

24 Kristianstads kommun

25 Kristianstads kommun: utan CSS

26 Språk och innehåll Stockholm stad AMS

27 Agenda Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten (block1) Vad är rimliga mål och krav för ett webbprojekt Webben som en del av verksamheten Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken Fria timmen

28 Mål och krav för ett webbprojekt
Framgångsfaktorer Tydliga krav Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten Vilka effekter vill vi uppnå? Sätt upp mål för webbplatsen

29 Framgångsfaktorer för ett webbprojekt
Tydliga krav Teknisk tillgänglighet Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

30 Exempel på kravformulering referens till Vägledningen 24-timmarswebben
Leveransen skall uppfylla rekommendationerna i Vägledningen 24- timmarswebben 2.0, kapitel 3 "Samverkan och standardisering" samt kapitel 4 "Utformning och konstruering av webbplatsen". Detta gäller för all information och all kod som är avsedd för webbläsare, oavsett om informationen görs tillgänglig på organisationens offentliga webbplats, organisationens intranät, eller annan av organisationen tillhandahållet webbgränssnitt.

31 Teknisk tillgänglighet
Mallar och tekniskt utförande 1(3) Webbplatsen ska kodas och byggas enligt standard. Se , Beskriv vilken av standarderna i Bilaga 4 (Vägledningen 24-timmarswebben 2.0) som ni förespråkar och varför. Stilmallar, script och utskrift Stilmallar ska användas för att styra presentation och layout (4.2.2) Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas (4.2.3) Relativa mått ska användas(4.2.5) Vid användning av script se till att sidorna fungerar även utan script (4.2.6) Webbplatsen ska ha en speciell 404-sida (4.2.9)

32 Teknisk tillgänglighet
Mallar och tekniskt utförande 2(3) Stilmallar, script och utskrift (forts) Webbplatsen ska gå att använda oberoende av inmatningsenhet (4.2.10) Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift. (4.2.16) Webbplatsens eller webbsidans huvudsakliga språk ska anges (5.1.8) Ange datum enligt standard (5.1.10) Beskriv hur verktyget ger stöd för att lägga till alternativ text till bilder (5.1.11)

33 Teknisk tillgänglighet
Mallar och tekniskt utförande 3(3) Tabeller och formulär Beskriv hur redaktörsgränssnittet ger stöd för att utforma tabeller och formulär i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Tabeller: 4.3, , Formulär: 4.4, Validering Mallar för såväl funktioner och tjänster som stilmallar ska valideras i enlighet med vald standard. Mallar som inte validerar kommer inte att godkännas för leverans. Valideringsprotokoll för samliga mallar ska bifogas vid leverans. (Vägledningen 24-timmarswebben 4.8.1) W3C:s uppmärkningsspråksvalidering: W3C:s stilmallsvalidering (css-validering):

34 Krav på processen - användningsperspektivet
Affärsmål: Varför? Beslut drivs av affärsmål Vad? Hur? Studier av användning Prototyp- utveckling Analys och prioriteringar Insamling av verksamhetskrav Utvärdering Krav Krav Personas Övergripande krav (Scenarios) Konceptuell design Utvärderad prototyp Detaljerad kravspecifikation Tekniska möjligheter & begränsningar

35 Ställ krav på processen - användningsperspektivet
Process och metodkrav 1(2) Vi förutsätter att leverantören driver en iterativ systemutvecklingsprocess. Beskriv hur ni avser att driva projektet. Målgrupps- och behovsanalyser Beskriv hur ni kommer att arbeta med målgruppsanalyser och kravinsamling. Ange referenser för tidigare genomförda målgruppsanalyser. (Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6)

36 Vem är användaren? Ta reda på vilka användarna är
Vilka ska prioriteras? Vad har de för behov? Vad vill man förmedla? Personas

37 Ställ krav på processen - användningsperspektivet
Process och metodkrav 2(2) Interaktionsdesign och prototyputveckling Projektet ska löpande leverera skisser och specifikationer som beskriver användargränssnitt och funktioner. Ange referenser för tidigare genomfört prototyparbete. (Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.7, 1.1.8) Användningstester Funktioner och skisser som tas fram ska användningstestas löpande under projektet. Beskriv hur ni vill planera och genomföra användningstester samt hur ni avser att använda och återrapportera resultatet från användningstesterna. Ange referenser för tidigare genomförda användningstester. (Vägledningen 24-timmarswebben 1.1.8, 6.1.1, 6.1.4). Exempel från

38 Ny version av sverige.se
Utgångspunkter ny version Användningstester Synpunkter under året Verksamhetsmål Besöksstatistik

39 Från skiss till ny webbplats
Pappersskisser PROTOTYPER

40 Papper, penna, skrivare och sax
Struktur Koncept (Navigering)

41 Rita och flytta i Powerpoint
Andra ingångar Sverige och EU Lag och rätt Så fungerar offentlig sektor Nyckelord sök Situationer i livet Fjalkjflfkldsafkljsdkfjf. Kajfaklfkalsfjlkasflkja. Bla fla mompa fomf ah fjakjf jaflkj. Söka och byta arbete Gå i Pension E-tjänster Med e-tjänster kan du få en service enkelt och bekvämt. Följa ärenden och räkna ut Räkna ut och jämföra Kontaktuppgifter Här hittar telefonnummer, adresser… Myndigheter, bolag, organisationer Län, landsting, regioner Sveriges kommuner Utdrag av adresslistor Sverige.se

42 Från skiss till ny webbplats
Användbarhetskonsult KOMMUNIKATION MED Pappersskisser PowerPoint PROTOTYPER Styrgrupp KOMMUNIKATION MED Redaktion (innehåll)

43 Kopiera, klistra in, länka ihop

44 Från skiss till ny webbplats
Användbarhetskonsult KOMMUNIKATION MED Photoshop Grafisk designer Programmerare HTML Testmiljö Pappersskisser PowerPoint PROTOTYPER Styrgrupp KOMMUNIKATION MED Redaktion (innehåll) Användare Referensgrupp (myndigheter)

45 Körbara leveranser i testmiljö
Dela upp leveranserna, viktigaste först Sidmallar enligt prototyperna Varje delleverans gick att testa Funktionalitet i sidmallar Mata in riktigt innehåll Layout Satt tillsammans med programmerarna Upptäckte brister tidigt Ändra i gamla och skapa nya prototyper

46 Sverige.se - mars 2006 Testa olika idéer och förslag
Enklare att ge och få reaktioner på något man kan se Billigare att ändra tidigt Förädla och arbeta iterativt

47 Traditionell utveckling
Användarcentrerad utveckling Traditionell utveckling What you can do Idéfas Specning Design Utveckling Införande Med en interaktionsdesign och prototyputveckling blir underlaget för beställare och programmerare mer korrekt projektet sparar en hel del arbete, tid och pengar i utvecklingsfasen

48 Framgångsfaktorer för ett webbprojekt
Tydliga krav Teknisk tillgänglighet Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

49 Hur väljer man rätt leverantör?
Tydliga krav och upphandlingsunderlag -> bättre möjlighet till bedömning Använd utslagsfrågor Ta in arbetsprover och referenser Beskriv… istället för ja/nej-frågor

50 Framgångsfaktorer för ett webbprojekt
Tydliga krav Teknisk tillgänglighet Användningsperspektivet – krav på processen Valet av “rätt” leverantör Publiceringsverktyg Webben som en del av verksamheten

51 Publiceringsverktyg Analysera behov först och välj publiceringsverktyg senare Man köper ett verktyg, inte en webbplats Den som implementerar måste ha rätt kompetens Ju mindre kunskaper som krävs för att skapa webbplatsen, desto större risk att resultatet inte blir bra Inget verktyg på marknaden i dag följer Vervas riktlinjer fullt ut

52 Vervas granskning av publiceringsverkyg
EPiserver Plone Polopoly SiteCore SiteVision Exempelmallar Skapa sidor (Vägledningen 24-timmarswebben) Stöd för redaktören Testkit finns för att göra testerna själv Mer info på

53 Agenda Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten (block1) Vad är rimliga mål och krav för ett webbprojekt Webben som en del av verksamheten Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken Fria timmen

54 Hur är statusen internt?

55 Webben som en del av verksamheten

56 Omvärlden och status Källa: Gartner Group

57 Nytta för verksamheten

58 När använder man webben som kanal?
Källa: Statskontoret, Förstudie om kanalstrategier 2005:17

59 Planera stort genomför i faser

60 Rätt resurser och rätt kompetens för att lyckas

61 Roller för effektstyrning
NY! Effektledare En linjeansvarig som har till uppgift att se till att den förväntade nyttan uppstår när produkten är driftssatt. NY! Produktledare Har till uppgift att säkerställa att den design som görs av produkten troliggör att förväntade effekter kommer att uppstå. Projektledare Beställare

62 Parallella delprojekt – effektiviserar projektet
Kund/uppdragsgivares behov Utveckling Innehåll Infrastruktur Delp rojekt A rojekt B Lösning rojekt C

63 Rätt resurser och rätt kompetens för att lyckas
Funktionsgrupp

64 Skapa en process för gemensam förvaltning

65 Bemanning av delprojekt i förvaltningsfasen
Syfte: Besökaren ska beredas en möjlighet att söka efter tomter, samt registrera sig i tomtkön, för att erhålla löpande information elektroniskt och kunna se sin plats i kön. Användbarhet /tillgänglighet Formgivning Programmering Innehåll Vem: NN från X Vem: NN från X Vem: NN från X Vem: NN från X Hur mycket: XX timmar Hur mycket: XX timmar Hur mycket: XX timmar Hur mycket: XX timmar Behov Lösning Verksamhetskunnande Infrastruktur Vem: NN från X Vem: NN från X Hur mycket: XX timmar Hur mycket: XX timmar Möjliga system: XX från NN och YY från MM

66 Agenda Kraven på offentlig sektor och exempel från verkligheten
Vad är rimliga mål och krav för ett webbprojekt Webben som en del av verksamheten Fallstudie – att styra mot nytta och effekt, exempel från Guldlänken Fria timmen

67 Två naturlagar och ett vägskäl
Nyttan uppstår i användning. Det finns god och dålig design. Om du inte vet vart du ska så spelar det ingen roll vilken väg du väljer. Hur vet jag att jag bygger rätt lösning under projektets gång?

68 Utgångsläge för ett projekt
IT-projekt bedrivs för att man vill åstadkomma en förbättring i en verksamhet. IT är ett medel för att åstadkomma dessa effekter. God design innebär att presentation, beteende och information passar användarnas behov och miljö. För att kunna skapa god design måste vi ha denna kunskap.

69 Arbetssätt Beskriv de förväntade effekterna av IT-investeringen
Fånga målgruppernas behov (Know thy user!) Skapa (bra) lösningsförslag Testa i användning Styr mot effekt Mät effekterna!

70 Effektkarta - ”from business to buttons”

71 Användningsområden För att beskriva en idé - i samband med investeringsbeslutet och som vision För att göra interaktionsdesign För att styra projektet

72 Effektkarta med Guldlänken
Ville göra om webbplatsen Många intressenter som vill påverka Problemområden: Oklara målgrupper Få anmälningar Förmedlar inte rätt budskap Osäkra hur man ville gå till väga

73 Visa guldlänken innan den gjordes om…

74 Effektkarta för Guldlänken
För att se och göra en fullständig effektkarta behövs programmet Mindmanager. En prov-version av programmet kan laddas ner gratis från:

75 Tjänsteansvarig Ska vilja vinna Ska anmäla sig
Att göra Guldlänken till den viktigaste utmärkelsen för e-tjänster i offentlig sektor för medborgare och företag. Tjänsteansvarig Ska vilja vinna Ska anmäla sig Förstå att man är målgruppen Visa vad som krävs för att vinna Attraktivt pris ”Guldpaketet” Använda ett språkbruk som fokuserar på prestation och placering Enkelt att anmäla sig ”Registrera nu”-banner Inte för svåra frågor Tack för anmälan – bok Vägledning... Tydliga kriterier

76 Visa guldlänken som den ser ut nu…

77 Vilka verktyg kan jag använda?
Beskriv de förväntade effekterna av IT-investeringen Effektkarta Fånga målgruppernas behov (Know thy user!) Målgruppsanalys, fältstudier Skapa (bra) lösningsförslag 24-timmars råden, utgå från effektkartan, jobba med prototyper Testa designen Användningstest, stäm av mot effekterna Styr mot önskad verksamhetseffekt Utse en effektägare, mät effekterna!

78 Summering ”FÖRHÅLLNINGSSÄTT”
Nyttan uppstår i användning – se webben som en del av verksamheten! ”God design” skapar avsedd nytta Vägskäl: Projekt skall aktivt styras mot förväntade effekter AKTIVITETER Ställ tydliga krav: teknisk tillgänglighet och krav på processen Styr mot effekt och kontrollera ”leveransen” Effektkartan ger en unik överblick över sambanden ”from business to buttons” Prototyper och användningstester säkerställer att vi får avsedd effekt i verksamheten och ut mot medborgaren Jobba med innehållet och kommunikationen integrerat med verksamheten Planera för innehållsproduktion, koppla målgrupperna tlll innehållet. Till vem riktar sig texterna och var på webbplatsen ska de finnas.

79 Erfarenhetsutbyte och fria timmen
Nästa nätverksträff 30 maj i Sundsvall En fri timme - fyra stationer 1. Effektstyrning – webben som en del av verksamheten, Nevenka och Janne 2. Tillgänglighet, standarder, publiceringsverktyg och tekniska frågor, Roger 3. Användbarhet, prototyparbete, kraven på offentlig sektor, Funda och Magnus 4. Språk och innehåll på webbplatsen, Karolina

80 Kontaktuppgifter 24-timmarswebben@verva.se


Ladda ner ppt "Välkommen till årets första nätverksträff Göteborg 7 april, 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser