Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n”"— Presentationens avskrift:

1 class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n” ;private Networker myNet =new Networker();public Application(boolean debug) {this.debug=debug;theGUI=new GUI(this,this.debug);theGUI.centerClear(startText); theGUI.centerPrint (myNet.localIP(debug));}public void clear(){theGUI. centerClear(startText);}public void go(String A,String B,String C,String D){//Testa om Ipnummer är validString myIP=A+"."+B+"."+C+"."+D;if (myNet.checkIP(A,B,C,D)) {String name=myNet.getName(myIP);theGUI.centerPrint(name)if(!name.substring(0,5).equals("ERROR")){theGUI.centerPrint(myNet.check WWW(myIP,80,5));} }else{theGUI.centerPrint("Ipnumber "+myIP+" is not valid");}if (debug) {System.out.println (myNet.localIP (debug));System.out.println("IPnummer in "+A+"."+B+"."+C+"."+D);}public void nogo(){if (debug){System.out.println ("nogo");}System.exit(0);}} class Application{private GUI theGUI;private boolean debuI:\PHOTO\CLIPART\IMG20009.JPGg;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n” ;private Networker myNet =new Networker();public Application(boolean debug) {this.debug=debug;theGUI=new GUI(this,this.debug);theGUI.centerClear(startText); theGUI.centerPrint (myNet.localIP(debug));}public void clear(){theGUI. centerClear(startText);}public void go(String A,String B,String C,String D){//Testa om Ipnummer är validString myIP=A+"."+B+"."+C+"."+D;if (myNet.checkIP(A,B,C,D)) {String name=myNet.getName(myIP);theGUI.centerPrint(name)if(!name.substring(0,5).equals("ERROR")){theGUI.centerPrint(myNet.check WWW(myIP,80,5));} }else{theGUI.centerPrint("Ipnumber "+myIP+" is not valid");}if (debug){System.out.println(myNet.localIP (debug));System.out.println("IPnummer in "+A+"."+B+"."+C+"."+D);}public void nogo(){if (debug){System.out.println ("nogo");}System.exit(0);}} class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HA..\..\..\images\apple.JPGNDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n” ;private Networker myNet =new Networker();public Application(boolean debug) {this.debug=debug;theGUI=new GUI(this,this.debug);theGUI.centerClear(startText); theGUI.centerPrint (myNet.localIP(debug));}public void clear(){theGUI. centerClear(startText);}public void go(String A,String B,String C,String D){//Testa om Ipnummer är validString myIP=A+"."+B+"."+C+"."+D;if (myNet.checkIP(A,B,C,D)) {String name=myNet.getName(myIP);theGUI.centerPrint(name)if(!name.substring(0,5).equals("ERROR")){theGUI.centerPrint(myNet.check WWW(myIP,80,5));} }else{theGUI.centerPrint("Ipnumber "+myIP+" is not valid");}if (debug){System.out.println(myNet.localIP (debug));System.out.println("IPnummer in "+A+"."+B+"."+C+"."+D);}public void nogo(){if (debug){System.out.println ("nogo");}System.exit(0);}} class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n” ;private Networker myNet =new Networker();public Application(boolean debug) {this.debug=debug;theGUI=new GUI(this,this.debug);theGUI.centerClear(startText); theGUI.centerPrint (myNet.localIP(debug));}public void clear(){theGUI. centerClear(startText);}public void go(String A,String B,String C,String D){//Testa om Ipnummer är validString myIP=A+"."+B+"."+C+"."+D;if (myNet.checkIP(A,B,C,D)) {String name=myNet.getName(myIP);theGUI.centerPrint(name)if(!name.substring(0,5).equals("ERROR")){theGUI.centerPrint(myNet.check WWW(myIP,80,5));} }else{theGUI.centerPrint("Ipnumber "+myIP+" is not valid");}if (debug){System.out.println(myNet.localIP (debug));System.out.println("IPnummer in "+A+"."+B+"."+C+"."+D);}puI:\PHOTO\CLIPART\IMG20009.JPG..\..\..\images\apple.JPG "Those who seek understanding in words are fools who believe that they can catch the moon with a stick or can scratch their itchy foot through a leather shoe. ( Mumonkan ) "

2 OOP - teori2 Team Teori  Lars Rauer Javastöd Dejan Cokorilo Laborationer Anders Gran It03, Labbhandledare Fredrik Johnsson It03, Labbhandledare Monica Richter It03, Labbhandledare Pontus Stalin It03, Labbhandledare OOP Personal

3 OOP - teori3 MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Datorgrund Datasal 1-2 09.15-12.00 Illustrator/ Photoshop Datasal 1-2 09.15-12.00 Introduktions föreläsning 13.15-17.00 lär 03 (LR) Illustrator/ Photoshop Datasal 1-2 13.15-16.00 OOP Schema vecka 37 verktygsintroduktion

4 OOP - teori4 MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Dreamweaver Datasal 1-2 09.15-12.00 Portfolio uppgift Datasal 1-2 09.15-12.00 Introduktion programmering 13.15-17.00 lär 03 (LR) Portfolio uppgift Datasal 1-2 13.15-16.00 OOP Schema vecka 38 verktygsintroduktion

5 OOP - teori5 Information och övningar finns på http://webzone.k3.mah.se/projects/IDk04intro Krav för godkänt på íntroduktionen: Redovisa uppgifterna på laborationstillfället Ladda upp uppgifter ”zippade” i din map till: http://webzone.k3.mah.se/projects/IDkY1_info Redovisning introduktion

6 OOP - teori6 MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag Övnpass 1 Datasal 1 09.15-12.00 Övnpass 2 Datasal 1 09.15-12.00 Teori 13.15- 17.00 lär 03 (LR) Javasupport 13.15-16.00 Övnpass 3 Datasal 1 13.15-16.00 Din java-vecka Totalt för del 1: 18 teori timmar ~21 laborations timmar ~20 timmar/vecka OOP Schema vecka 39-42

7 OOP - teori7 Information och övningar All information runt kursen finns på http://webzone.k3.mah.se/projects/oop Krav för godkänt på kursen: 100% närvaro på föreläsningarna, 1 missad laboration, godkänd på tentamen Kursliteratur del 1 Torkel Fransén, Java från grunden ISBN: 9144029144 OOP Praktiskt

8 OOP - teori8 OOP Redovisning av uppgifter Det finstilta Redovisning av uppgifterna sker genom att laborationshandledaren får titta på uppgifterna. Om du inte hinner med alla uppgifter på en laboration kan du lägga upp lösningarna som en zipp-fil på Webzone. Uppgifterna lämnas i då i din mapp som du når via projektet webzone.k3.mah.se/projects/IDkY1_info. Skapa en mapp som heter oop i din mapp där du lägger veckans samtliga uppgifter zippade i en fil som heter java(veckonr).zip. Du har 1 vecka från senaste föreläsningen att redovisa lösningarna. Om du redovisar via nätet så skall vi ha dina lösningar senast 24.00 söndag natt. Om du av någon anledning inte blir klar med en laboration till måndagen så diskutera med övningshandledaren om en lösning. Det krävs 90% närvaro vid laborationerna (detta betyder att du varje vecka skall redovisa någon eller alla uppgifter vid ett av laborationstillfällena). Av de 6 övningarna skall 6 lösas fullständigt om du redovisar via nätet annars räcker det med 5 samt att du visar övningshandledaren att du vet hur du principiellt löser den 6e uppgiften. OBS: Arbeta helst själv det lönar sig i längden!

9 OOP - teori9 VeckaTeoriLitteraturLAB nr. 37Introduktion 38Introduktion datorer och programmering skriva program kompilera Franzén kap 10,5 39Program, variabler, värde, typer, tilldelning Franzén kap 1-4.1 40Variabler, arrayer, strängarFranzén kap 5-72 41Aritmetiska operationer, typer, villkor (if,else, switch) Franzén kap (8)-93 42Metoder, While, ForFranzén kap 10-114 + Tenta OOP Preliminär planering del 1

10 OOP - teori10 OCH

11 OOP - teori11 OOP – Introduktion Kursplanen säger:  Skall ge kunskaper i objektorienterad programutveckling av interaktiva digitala system  ge en generell introduktion till programutveckling Kurs på tre delar under året.  Totalt 10 poäng  Del 1 vecka 37-42 (6 veckor) 3p

12 OOP - teori12 DEL 1: Grundläggande programmering i språket JAVA DEL 2: Objektorienterad programmering med JAVA DEL 3 Grafiska användargränssnitt med JAVA och modellering med UML OOP – Introduktion v36-42

13 OOP - teori13 Interaktionsdesign ? www.mah.se www.spipartiet.org/ neverlost.bit.mah.se

14 OOP - teori14 Varför programmering ? Kunna göra fungerande prototyper Kunna prata med tekniker Kunna fungera som projektledare Kunna fungera som designer Kunna fungera i större projekt Dörröppnare

15 OOP - teori15 Varför Java ? Modernt objektorienterat ”Enkelt” Portabelt Etablerat ”Inte så kommersiellt” Bra att utgå från när man skall lära andra språk

16 OOP - teori16 ? There is a difference between knowing the path and walking the path


Ladda ner ppt "Class Application{private GUI theGUI;private boolean debug;private final String startText= "WELCOME TO NetWorker YOUR HANDELBAR ON THE NET\n +++++++++++++++++++++++\n”"

Liknande presentationer


Google-annonser