Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning för myndigheters SPAM hantering Hans Sundström Chefsjurist Statskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning för myndigheters SPAM hantering Hans Sundström Chefsjurist Statskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning för myndigheters SPAM hantering Hans Sundström Chefsjurist Statskontoret

2  Totalt cirka 500 myndigheter  55 myndigheter har upp till 9 anställda  100 myndigheter har 10 – 19 anställda  80 myndigheter har 20 – 49 anställda  65 myndigheter har 50 – 99 anställda  85 myndigheter har 100 – 199 anställda  85 myndigheter har mellan 200 – 499 anställda  30 myndigheter har över tusen anställda  Många små myndigheter  En effektiv nätverks- förvaltning med stort IT- beroende  Som alla har problem med SPAM  Många specialiserade myndigheter Den statliga förvaltningen

3 Rapportens framväxt  Behov av vägledning för myndigheternas SPAM hantering  Konvergens mellan juridik och teknik  Kunskaps uppbyggnad

4 Rapportens framväxt  Censur förbud  Batteri av åtgärder  Ny lagstiftning?

5 5 § Förvaltningslagen  Tillräckligt att en myndighet har en e- postadress  Avgränsat till textmeddelande som sänds med e-postprogram -Ej SMS -Inget krav på bilagor

6 Myndigheterna  Myndigheter skyldig att ta emot e-post  SPAM ”principiellt sett” inkomna handlingar  Inkomna och allmänna handlingar skall bevaras  Gallring förutsätter gallringsbeslut

7 Juristgruppens bedömning  Allmänna krav på skydds- och kontrollåtgärd Möjliggör att i akuta situationer tillfälligt avvisa e-post från viss server  Möjligt att i vissa situationer bestämma myndighetens yttre gräns via SMTP och RFC 281 protokollet och att avvisa SPAM (och virus) skickade via förfalskade adresser

8 Budskap  Hantering av e-post och SPAM  Åtgärder för att hindra mottagande avSPAM  Myndigheternas hantering av inkommande handlingar

9 Budskap  Praktiska åtgärder mot SPAM  Angränsande frågor

10 Rekommendation?  Generell rekommendation  Använd funktions-adresser och webb-formulär som officiella kontaktvägar  Exponera inte varje enskild tjänsteman  Vägledningen ger en grund för de bedömningar som varje myndighet har att göra utifrån den egna verksamhetens förutsättningar,  Använd de lösningar som bäst tillgodoser den egna verksamhetens krav.  Ytterst är det varje myndighet själv avgör hur lagstiftningen i fråga skall tillämpas på den egna myndighetens förhållande.


Ladda ner ppt "Vägledning för myndigheters SPAM hantering Hans Sundström Chefsjurist Statskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser