Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt hänger ihop Samband.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt hänger ihop Samband."— Presentationens avskrift:

1 Allt hänger ihop Samband

2

3 Alkohol och andra droger – ett samhällsproblem
Allas engagemang behövs - Föräldrar är nummer ett!

4 skrämmande utveckling av alkoholkonsumtionen
Vi berörs alla av en skrämmande utveckling av alkoholkonsumtionen

5 Drickandet ökar

6 Alkoholutvecklingen Svenskarna dricker mer än på 100 år
10,4 l ren alkohol 2004, ca 100 flaskor vin Konsumtionen ökat med 33% sen 1995 Antalet högkonsumenter har ökat Resandeinförseln har ökat Smugglingen har ökat Antalet restauranger som säljer alkohol har ökat Skatterna i våra grannländer har sjunkit alkoholkommittén

7 Etiska Principer om alkoholen
Alla människor har rätt till ett liv – i hemmet, på arbetsplatsen och i övrigt – som är skyddat från alkoholrelaterade olyckor och alkoholrelaterat våld. Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxtmiljö som är fri från alkoholens negativa konsekvenser, fri från öppen eller förtäckt alkoholreklam och andra drogromantiserade budskap Alla människor som inte vill eller kan dricka alkohol har rätt till stöd för ett sådant beteende och rätt till skydd mot påverkan att dricka mer alkohol än de vill.

8 Nykterhet – Bruk – Missbruk – Kemiskt beroende
    DROGER;       Nykterhet – Bruk – Missbruk – Kemiskt beroende

9 Alkohol Nykterhet = Ingen exponering = Total kontroll
Bruk (lågkonsument) = Berusning = Kontroll Måttlighet konsumtion — ökad konsumtion — hög konsumtion En glidande skala till kraftigare berusning = Vid enstaka och/eller vid alltfler tillfällen sker en försämrad kontroll och/eller tillfällig förlust av kontrollen av sitt drickande. Man kan vara högkonsument (skadligt bruk) utan att var beroende. Kemiskt beroende = Beroende = Nära till en total kontrollförlust

10 Illegala Droger, t ex Narkotika
Nykterhet M I S S B R U K Kemiskt beroende Ingen exponering Testande – provande – duttande till Drogberoende Total kontroll mer eller mindre regelbundet användande Total kontrollförlust Ökande problem, socialt och ekonomiskt Smygande ökning av konsumtionen En ökad risk för kontrollförlust

11

12 Trenden visar att flickor i årskurs 9 dricker alltmer i genomsnitt medan pojkar i årskurs 9 dricker allt mindre i genomsnitt. Eftersom flickor har en större biologisk sårbarhet så är det en mycket oroande trend! Under 2006 möttes flickor och pojkar på samma nivå och det finns tecken som tyder på att flickorna i årskurs 9 har gått om pojkarna, dvs idag i genomsnitt dricker mera än vad pojkarna gör. Därtill kommer polariseringen att de som dricker dricker alltmera medans det finns fler som inte dricker alls.

13

14

15 Så skadas haschrökaren
Språket; ordförrådet blir sämre både vad det gäller att förstå och att själv prata. Logisk och analytisk förmåga; Problem med att förstå abstrakta tankegångar. Flexibilitet i tankeförmågan; Svårt att rikta uppmärksamheten och att koncentrera sig. Kan inte lyssna på andra utan pratar bara själv. Oförmåga att ändra en åsikt. Närminnet; Kommer inte ihåg telefonnummer, adresser namn. Glömmer tider och överenskommelser Delar till en helhet; får en splittrad bild av verkligheten, kan inte sortera och sammanställa information. Orienteringsförmåga; Känner inte igen mönster i tillvaron, årstidernas växlingar, kan ej planera sin dag. Gestaltminnet; Minns inte bilder och mönster, känner inte igen bekanta på gatan. Så skadas Haschrökaren. Försämringen av den kognitiva eller, intellektuella, förmågan av cannabis kan delas in i sju punkter: Språket; Ordförrådet blir sämre både vad gäller att förstå och själv prata. Det innebär svårigheter att uttrycka sig nyanserat, det blir standardfraser, och även att fatta vad omgivningen menar. En inbiten haschrökare har också svårt att läsa böcker.  Logisk analytisk förmåga; Problem att förstå abstrakta tankegångar. Allting måste vara konkret och tydligt för att hascharen ska hänga med. Han har färdiga svar på allt eftersom han saknar förmåga att analysera en ny situation. Han kan inte dra korrekta slutsatser av en händelse och han lägger alltid orsaken till problem, till exempel på arbetet eller i ett förhållande, utanför sig själv. Flexibilitet i tankeförmågan; Svårt att rikta uppmärksamheten och koncentrera sig. Kan inte lyssna på andra utan pratar bara själv. Oförmåga att ändra åsikt. Närminnet; Kommer inte ihåg telefonnummer, adresser, namn. Glömmer tider och överenskommelser. Delar till en helhet; Haschrökaren får en splittrad bild av verkligheten eftersom han inte kan sortera och sammanställa information. Han fattar till exempel inte vad som är väsentligt eller ovidkommande för händelseförloppet i en film  Orienteringsförmåga; Går lätt vilse då han inte känner igen mönster i tillvaron. Lägger inte märke till hur naturen förändras av årstiderna. Kan inte planera sin dag. Gestaltminnet; Minns inte bilder och mönster. Känner därför inte igen bekanta på gatan. Blandar ihop socialsekreteraren med sjuksköterskan på vårdcentralen. Svårt att lära sig rutiner på jobbet. En lagerarbetare med THC i hjärnan glömmer i vilka fack de olika varorna befinner sig.

16

17 Kännetecken vilket kan tyda att ungdomen använder anabola steroider
Personlighetsförändring Ökad aggressivitet och plötsliga humörsvängningar Kraftig acne/krympande hårfäste/hudförändringar eller stora hudbristningar på stora muskelgrupper Kraftigt ökad muskelmassa Hos kvinnor blir rösten mörkare, struphuvudet växer och de börjar få skägg

18 Nya mönster, nya hot Ett ökat berusningsdrickande då det gäller unga kvinnor och 20-24 En ökad total konsumtionsnivå för dessa kvinnor En ökning av konsumtionen hos kvinnor i medelåldern och uppåt. Flera yngre kvinnor dricker under graviditeten.

19 Kunskap Samverkan Dialog – gränser – kärlek
Vad kan föräldrar göra? Kunskap Samverkan Dialog – gränser – kärlek

20 Forskning visar att Barn och ungdomar vill ha en dialog med sina föräldrar – även om de säger annat Det behövs att föräldrar ger av sin tid Föräldrar som dricker måttligt eller sällan bidrar till att deras barn dricker mindre eller inte alls Samma gäller för barn vars föräldrar inte bjuder på eller köper ut alkohol till sina barn

21 Barns och ungas råd till föräldrar
Tänk på hur du själv förhåller dig till alkohol, tobak och narkotika. Skapa tidigt en bra relation till ditt barn så att det finns ett förtroende mellan dig och barnet. Var öppen och lyssna på ditt barn. Ha respekt för vad barnet tycker och för en öppen dialog om synen på alkohol. Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör. När du sätter gränser måste du också motivera vad som ligger bakom gränserna. Om barnet går över gränserna måste du som förälder "ta tag i" barnet och vara den som barnet vill och kan vända sig till. Som förälder ska du ha ett "hum" om vilka droger som finns i samhället. Bjud inte ditt barn på alkohol.

22 Vad du som förälder kan göra
Visa för dina barn att du inte accepterar att de dricker alkohol Lär känna föräldrarna till dina barns kompisar Håll koll på ditt barskåp Bjud inte på alkohol hemma Köp inte ut! Var tydlig mot andra föräldrar att du inte köper ut Ställ krav på din lokala handlare Ha en egen återhållen konsumtion av alkohol

23 Hur lägger du pussel? Används med ”förstånd”
Morgontrött Nya sätt att tänka, saker som varit kul mister plötsligt sin dragningskraft Skolkar Upp och ned i humöret Nya och okända kompisar Sover oroligt, har mardrömmar Skolresultaten försämras Koncentrationssvårigheter Hosta, röda ögon, ostadig på handen Slö och inåtvänd Jämt godissugen Det går åt ovanligt mycket pengar,”försvinner” pengar hemma

24 FÖRÄLDRASAMVERKAN Vilket mandat Aktiviteter Mobil BARNEN
Klasskassa Data/Internet Aktiviteter Mobil Fickpengar Utetider Sova över Skjutsningar Olika villkor Föräldravandring BARNEN Noll tolerans mot tobak, alkohol och narkotika Olika villkor ex ensam förälder, ekonomiska förutsättningar mm. Hur kan det se ut? Aktiviteter – viktigt med gemensamma föräldrar och barn Nattvandrarna: Paul , Tommy ,

25 foto Gunnar Blommé


Ladda ner ppt "Allt hänger ihop Samband."

Liknande presentationer


Google-annonser