Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociologi – En ram för kriminologin *kriminologi som specialinriktning specialinriktning * Sociologi som förståelsebakgrund * Begrepp och ’verktyg’ Speciellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociologi – En ram för kriminologin *kriminologi som specialinriktning specialinriktning * Sociologi som förståelsebakgrund * Begrepp och ’verktyg’ Speciellt."— Presentationens avskrift:

1 Sociologi – En ram för kriminologin *kriminologi som specialinriktning specialinriktning * Sociologi som förståelsebakgrund * Begrepp och ’verktyg’ Speciellt sätt förstå samhället och oss själva Speciellt sätt förstå samhället och oss själva

2 Peter Berger Prof. Emeritus Sociology Boston Univ.  Författare av Invitation till sociologi

3 Vad sociologen inte är!...  Bild 1. Socialarbetare? Praktisk avsikt hjälpa  Nej – sociolog teoretisk, värderingsfri  Bild 2. Samhällsreformatör? Sekulär teolog.  Nej – försöker inte direkt förändra samhället  Bild 3. Statistiker?  Nej – statistik måste tolkas sociologiskt.  Bild 4. Kylig oengagerad betraktare?  Nej – Varm engagerad, betraktare  (”håller huvudet kallt, hjärtat varmt”)

4 Vad sociologen är…  En som försöker… förstå samhället enl. specifika vetenskapliga normer t ex: förstå samhället enl. specifika vetenskapliga normer t ex: A. objektivitet – kontrollera preferenser och fördomar A. objektivitet – kontrollera preferenser och fördomar B. definiera begrepp och termer (ej kopiera vardagligt språk) B. definiera begrepp och termer (ej kopiera vardagligt språk) C. förståelse för förståelsens egen skull – ej huvudsak hur vetenskapen används i samhället C. förståelse för förståelsens egen skull – ej huvudsak hur vetenskapen används i samhället

5 Sociologen…  * är skamlöst och gränslöst intresserad av människors handlingar (men har vetenskaplig integritet…)  * har som global hemvist alla världens samlingsplatser (men försmak för ’problemarenor’)  * är lika intresserad av det ordinära som av det extraordinära, av prästen som av den prostituerade kvinnan

6 Ex. på sociologiska frågeställningar  Vad gör människor, i relation till varandra, på denna plats?  Hur relaterar/organiserar de sig?  Vilka kollektiva tankar driver dem?  Vilka outtalade antaganden (’taget för givna sanningar’) existerar här?

7 Kriminologiska frågeställningar (ex)  * Hur definieras ett brott eller en social avvikelse, samt en brottsling/avvikare?  * Vem/vilka definierar (avgör) och hur ser processen när man definierar vad som är brott?  * Hur ser konsekvenserna ut (straff, social kontroll)?

8 Sociologi som spänningsfält  Studieområdet är överallt, synsättet är specifikt  Spänning upptäcka nytt i det välkända (wow-känsla)  Som om… marsmänniska/kulturchock… (sociologisk fantasi)

9 Sociologiskt medvetande Sociala verkligheten har lager av betydelser (lökmetafor) Sociala verkligheten har lager av betydelser (lökmetafor) Modern form av medvetande – växling mellan olika sätt att se Modern form av medvetande – växling mellan olika sätt att se * Misstänksamhet mot enkelriktade sanningar (trots auktoritet)

10 Modernt medvetande…  Föreställer sig allting kunde varit annorlunda (traditionellt: alltid varit såhär)  Identiteter föränderliga  Geografisk social rörlighet  Förmåga växla mellan motsägande tankesystem

11 Människan i samhället

12 Lokalisering av jaget  Det personliga - opersonligt gemensamma  Deltagare i en ’vuxen’ värld  Rutinmässig identifiering och placering – t ex ”vi och dom”

13 Samhällskontroll  * slutgiltiga: staten använda våld  * ekonomisk påtryckning  * grupptryck – förtal, mobbing  * moral, sedvänjor, etikett  * sjukförklara – hjälpa/stjälpa?  * inom privatsfären (familj)

14 Social skiktning  Under och –överordning  Makt och prestigesystem – olika slag  Bourdieu – socialt, kulturellt & ekonomiskt kapital  Klass-system –ojämlikhet men social rörlighet  Ras-system? Etnicitet - Sverige

15 Definition av situation  ”What we define as real is real in its consequences” /Thomas and Thomas  Vi skapar vår verklighet - inom ram  Tolkningsföreträde?  Skillnad i situationsdefinitioner genom historien/mellan kulturer

16 Samhället i människan

17 Rollteorin * utvecklades i USA av t ex James, Cooley och Mead * utvecklades i USA av t ex James, Cooley och Mead * Vi internaliserar samhället – tar roller, utövar självkontroll Varaktiga/föränderliga roller i samhället (Exempel) Varaktiga/föränderliga roller i samhället (Exempel) Rolldistans eller –engagemang (val). Rolldistans eller –engagemang (val). Individ/struktur? Individ/struktur?

18 Samhället som drama  Möjlighet till motstånd och förändring!  Samhället skapats av människor och kan förändras av människor  -t ex ta distans till rådande samhällssystem  Skapa alternativ subkultur/samhälle  Samhället scen befolkad av LEVANDE skådespelare


Ladda ner ppt "Sociologi – En ram för kriminologin *kriminologi som specialinriktning specialinriktning * Sociologi som förståelsebakgrund * Begrepp och ’verktyg’ Speciellt."

Liknande presentationer


Google-annonser