Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Layout Anita Lundström. Fundera först!  Vad är målet med webbsajten?  Vad ska den innehålla?  Hur ska den se ut?  Vem vill ni nå?  Är besökaren svensk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Layout Anita Lundström. Fundera först!  Vad är målet med webbsajten?  Vad ska den innehålla?  Hur ska den se ut?  Vem vill ni nå?  Är besökaren svensk."— Presentationens avskrift:

1 Layout Anita Lundström

2 Fundera först!  Vad är målet med webbsajten?  Vad ska den innehålla?  Hur ska den se ut?  Vem vill ni nå?  Är besökaren svensk eller internationell?  Vilka tjänster söker hon?  Vilken utrustning har hon?  Vilka förkunskaper har hon?

3 Sidorna bör vara så rena som möjligt. En överlastad sida är tröttsam att se och läsa och ger ett oprofessionellt intryck. Vad är nödvändigt att ha med på sidan? Vad är överflödigt? En bild – en ingress - en text? Tomma ytor är inte förlorade ytor, snarare andrum för besökaren.

4 ”Välkommen till vår hemsida” - ett inte alltför spännande sätt att ta emot en besökare. Bättre kanske att ha en rubrik, en bild, ett citat eller något dylikt.

5 Huvudbudskapet ska ligga högt upp på sidan, inte långt ner i texten. Skriv kort. Man läser en text på en skärm 25 procent långsammare jämfört med på papper. Besökare ogillar att scrolla. Texterna bör därför inte vara längre än en skärmsida.  Använd korta ord, meningar och stycken.  Undvik svåra ord  Stryk det som går att stryka  Undvik adjektiv (stora, mörgröna, minimala, runda….)

6 Rubriker inleder texterna. Skriv bra rubriker som fångar läsarens intresse och skapar förväntan inför fortsättningen. Ingress är en kort inledning till en text och ska locka till fortsatt läsning

7 Mellanrubriken presenterar innehållet i det avsnitt som följer. Mellanrubriken placeras närmare efterföljande text än textstycket ovanför. Inte mitt emellan två textstycken. Den får gärna göras fet eller halvfet. ….Organisationen i Sverige ansvarar för marknadsföring och kundstöd på den svenska marknaden. D-Link Sweden är en del av D-Links nordeuropeiska organisation med bas i Stockholm. Nyrekrytering I januari startar rekryteringen av 50 personer och bland dessa görs en antagningsprövning inför själva utbildningen som beräknas starta i mars. Tiopoängsutbildningen sköts av Högskoleförbundet östra Norrbotten. De som klarat antagningen garanteras arbete vid den nya anstalten som beräknas stå klar årsskiftet 2005/06…..

8 Text/brödtext är den löpande texten och bör ha en teckenstorlek (font) på 13-18 punkter Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillstånd beviljas enligt Lag om färdtjänst (1997:736)Haparanda Stad har obegränsat antal färdtjänstresor för kommunal färdtjänst. färdtjänstberättigade vid resan. Ledsagare beviljas efter behovsprövning. För kommunal färdtjänst betalar den färdtjänstberättigade en egenavgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Med Riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Tillstånd beviljas enligt Lag om riksfärdtjänst färdtjänsttillstånd är berättigad att resa 24 enkelresor eller 12 tur och returresor inom länet, detta utan riksfärdtjänsttillstånd, riksfärdtjänst kan också användas för att eventuellt utöka dessa resor utanför hemkommunen.

9 Proportionsförhållanden mellan olika slags texter : 1:2:3:5:8:13:21:34 o.s.v Exempel: Rubrik med 34 punkter, mellanrubriker med 21 punkter och brödtext med 13 punkter. Summan av de två föregående siffrorna bildar nästa punktstorlek. Vänsterställd text är vanligast. Använd centrerad text sparsamt.

10 Bästa läsbarhet i ett textstycke får man med svart text mot vit botten. Grön eller blå text mot vit botten är acceptabelt.

11 Om man vill märka ut ett eller flera ord i en löpande text finns tre sätt: Använd kursiv stil, halvfet stil eller VERSALER som har samma höjd som de gemena bokstäverna. Undvik understrykning. Det försvårar läsbarheten. Utmärkning av ett nytt stycke görs bäst genom indrag eller en blankrad.

12 Bilder Lägger man in porträtt på sidorna bör personen antingen titta rakt fram eller vara vänd in mot texten. Använd inte stora bilder. De tar lång tid att ladda ner. Bilder Lägger man in porträtt på sidorna bör personen antingen titta rakt fram eller vara vänd in mot texten. Använd inte stora bilder. De tar lång tid att ladda ner.

13 Var försiktig med användandet av skarpa färger som underlag till texter. Det är viktigt att uppdatera sidorna och att ange datum för uppdatering, vanligast längst ner på sidan. Det skapar förtroende och intresse för sajten. Var konsekvent i typografi och typografiska detaljer, färger och enhetliga färgskalor på samtliga sidor.

14 Man får inte knycka bilder eller texter som andra gjort, utan tillstånd. Man får inte publicera namn på privatpersoner utan tillstånd från personen. Skaffa skriftligt intyg.

15 Allmän upphovsrätt Allt konstnärligt och litterärt skapande skyddas av upphovsrätten. I samma stund som en teckning är ritad eller en bok är skriven har den som skapat verket (upphovsmannen) upphovsrätt. När man talar om upphovsrätt syftar man på de regler som ger upphovsmannen en ensamrätt till att förfoga över det som han eller hon har skapat.

16 Allmän upphovsrätt (forts) Bestämmelserna om upphovsrätt finns i Upphovsrättslagen (förkortas URL) och skyddar även det som kallas närstående rättigheter. Som exempel på närstående rättigheter kan nämnas exempelvis en skådespelares rätt till sitt framförande eller en musikproducents rätt till en skivinspelning. Ett verk kan även vara resultatet av flera upphovsmäns gemensamma arbete, de får då en gemensam upphovsrätt till verket, Om någon annan vill använda verket måste denne skaffa tillstånd från samtliga rättighetshavare. www.copyswede.se


Ladda ner ppt "Layout Anita Lundström. Fundera först!  Vad är målet med webbsajten?  Vad ska den innehålla?  Hur ska den se ut?  Vem vill ni nå?  Är besökaren svensk."

Liknande presentationer


Google-annonser