Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen. Peter Hertzberg Patrik Möller Baserat på examensarbete: Modell för fastighetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen. Peter Hertzberg Patrik Möller Baserat på examensarbete: Modell för fastighetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen

2 Peter Hertzberg Patrik Möller Baserat på examensarbete: Modell för fastighetsutveckling

3 Vad är fastighetsutveckling ? En process för att optimera fastigheten utifrån fastställda mål. Utveckla fastigheten för att erhålla maximal avkastning vid försäljning Minimera driftkostnader Ombyggnation med syfte att höja hyresintäkterna. (Bruksvärdessystemet)

4

5 När sker fastighetsutveckling ? Behovsutredningar bör ske kontinuerligt i en effektiv förvaltning Åtgärden genomförs när behov fastställts

6 Vilka modeller/verktyg används vid en fastighetsutveckling idag ? Byggprocessen Diagnos/Prognos

7 Byggprocessen Byggprocessen är den vanligast förekommande modellen vid fastighetsutveckling Byggprocessen för ett projekt Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess

8 Byggprocessen Fördelar Vedertagen modell Bra för att genomföra redan framtagna fastighetsutvecklingsalternativ

9 Byggprocessen Fördelar Vedertagen modell Bra för att genomföra redan framtagna fastighetsutvecklingsalternativ Nackdelar Mindre användbar för att ta fram olika fastighetsutvecklingsalternativ Ingår ingen ekonomisk analys gällande befintlig fastighet med olika alternativa användningar

10 Diagnos/Prognos DiagnosPrognosBeslut Återkoppling

11 Diagnos/Prognos Fördelar Enkel och lättförstålig struktur Modellen är generaliserbar Bra för att utvärdera olika redan framtagna alternativ

12 Diagnos/Prognos Fördelar Enkel och lättförstålig struktur Modellen är generaliserbar Bra för att utvärdera olika redan framtagna alternativ Nackdelar Beskrivs ej om hur olika fastighetsutvecklingsalternativ tas fram utan endast hur alternativen utvärderas

13 Behov av ny modell? I dagsläget finns ingen heltäckande modell för fastighetsutveckling av befintliga byggnader, från idégenerering till val av fastighetsutvecklingsalternativ. Modell för fastighetsutveckling har tagits fram för att täcka detta behov…

14 Användningsområde Ansats (hur kan modellen användas) och diskussionsaccelerator inför ett fastighetsutvecklingsarbete Utbildningssyfte

15

16

17 Modellens utformning syftar till att: Erhålla bra, välutredda alternativ för fastighetsutveckling Ej lägga ner mer utredningstid än nödvändigt. Även ta fram icke konventionella alternativ. Vara en verktygslåda som kan utökas eller begränsas beroende på aktuellt projekt.

18 Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys Nuläges- beskrivning Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling

19 SWOT-analys Styrkor (S) S 1 S 2 (…) S n Hot (T) T 1 T 2 (…) T n Möjligheter(O) O 1 O 2 (…) O n Svagheter (W) W 1 W 2 (…) W n SWOT-analyser genomförs i fastighetsutvecklingsmodellen som en sammanfattande analys av genomförda undersökningar

20 Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling

21 Beslut om fastighetsutveckling Utifrån gjorda undersökningar tas beslut om fortsatt arbete med fastighetsutveckling. Beslutskriterier är företagsspecifika, därav svåra att generalisera.

22 Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling

23 Mål med fastighetsutveckling Målet formuleras utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Målen kan ha uppkommit från t.ex. - Genomförda undersökningarna i nulägesbeskrivningen - Företagsinterna faktorer

24 Mål med fastighetsutveckling Målet formuleras utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Målen kan ha uppkommit från t.ex. - Genomförda undersökningarna i nulägesbeskrivningen - Företagsinterna faktorer Målformulering tidigt. Detta för att begränsa kommande brainstorm

25 Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling

26 Brainstorm Styrd Brainstorm (info. ang. fastighetens nuläge m.m.) Endast begränsad av uppsatta mål Syftar till att även hitta de icke konventionella lösningarna. Dessa kan vara mer lönsamma.

27 Utredningar 1 Projektramar Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling

28 Utredningar 1 Projektramar Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Ramarna sätts av företagsledningen och utgör de randvillkor som projektet måste hållas inom

29 Utredningar 1 Projektramar Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling

30 Utredningar 1 Projektramar Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling De subjektiva alternativen från brainstormen selekteras utifrån resultatet av utredningar 1

31 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling

32 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Omvärldsanalys Objektsanalys Ortsanalys Mikroekonomi Makroekonomi Slutsats Marknadsanalys

33 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling AktörerIntressenTar (negativ påverkan) Ger (positiv påverkan) Påverkansmedel Kommun- Skatteintäkter - Förse kommunen invånare med bostäder - Byggnation enligt dp - Effektivt nyttjande av kommunens mark. - Kommunala avgifter - Infrastruktur - Mark - Planmonopol - Politisk beslutsrätt (t.ex skatter m.m.) - Lagar och regleringar Nyttjare….…... …..….…...

34 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

35 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

36 Projektgenerering Marknad Intressent- analys Nuläget Projektramar Objektiva projekt Subjektiva projekt (brainstorm) Genererade projekt Subjektiva projekt Subjektiva projekt förändrad av projekt- genereringsprocessen Objektiva projekt Objektiva projekt förändrad av projekt- genereringsprocessen Mål

37 Vad kan ske i projektgenereringen? Diskussion och argumentation inom projektgruppen. Analyser mot genomförda undersökningar och hur olika omvärldsaktiviteter påverkar. Jämförelser mellan de olika projektidéerna. Tar de bästa bitarna från de olika förslagen och integrerar det i andra förslag. Företagets erfarenheter och kompetens Viktning av olika påverkande parametrar. Inre påverkan, t.ex. genom projektmedlemmarnas subjektiva uppfattningar om moral, estetik m.m. Yttre påverkan av t.ex. företagsledningen eller andra intressenter.

38

39 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

40 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

41 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 Projektselektering 3 sker i huvudsak utifrån undersökningar 3. Men även utifrån tidigare underökningar då alternativen har en högre utvecklingsgrad.

42

43 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

44 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 Planera: Välj och dokumentera den process som ska studeras med hjälp av benchmarking. Söka: Hitta benchmarking- partners Observera: Kartläggning och förståelse för den studerade processen. Analysera: Identifiera skillnader i prestation, praxis och förutsättningar. Anpassa: Genomför förbättringar efter det egna företagets förutsättningar. 15 4 3 2

45 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

46 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

47 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 Utifrån vad som framkommit från tidigare gjorda utredningar i allmänhet och utredningar 4 i synnerhet selekteras de kvarvarande fastighetsutvecklingsalternativen

48 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering Utveckling/ genomförande Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2

49 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering Utveckling/ genomförande Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 Ett slutgiltigt alternativ väljs för Utveckling genomförande

50 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering Utveckling/ genomförande Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 ALTERNATIVT

51 Utredningar 1 Projektramar Utredningar 2 Marknad Utredningar 3 Ekonomi Utredningar 4 Utvärdering Brainstorm Tid Verksamhet Beslut Utredningar 1. Företagsanalys 2. F.beskrivning 3. Besiktning 4. Nyckeltal 5. F.värdering 6. LCA 7. Återvinnings- __takten 8. Hyresgäster 9 SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar 2. Tidsramar 3. Resurser 4. SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys 3. Kundanalys 4. SWOT-analys 1. Produktions- __kostnad 2. Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal 5. Likviditet 6. F.värdering 7. LCA 8. Återvinnings- __takten 9. SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps- __identifiering 3. Positionering 4. Ledningssystem 5. SWOT-analys Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Nuläges- beskrivning Proj.- generering ? Utveckling/ genomförande Beslut om f.utveckling Skeden i byggprocessen Utrednings- arbete program- arbete Projekterings- arbete Modell för fastighetsutveckling Mål med f. utveckling Projekt- selektering 2 Projektet hamnar i ”MALPÅSEN” Eller återgår projektet till tidigare skeden i modellen… ALTERNATIVT


Ladda ner ppt "Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen. Peter Hertzberg Patrik Möller Baserat på examensarbete: Modell för fastighetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser