Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen

2 Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen
Baserat på examensarbete: Modell för fastighetsutveckling Peter Hertzberg Patrik Möller

3 Vad är fastighetsutveckling ?
En process för att optimera fastigheten utifrån fastställda mål. Utveckla fastigheten för att erhålla maximal avkastning vid försäljning Minimera driftkostnader Ombyggnation med syfte att höja hyresintäkterna. (Bruksvärdessystemet)

4

5 När sker fastighetsutveckling ?
Behovsutredningar bör ske kontinuerligt i en effektiv förvaltning Åtgärden genomförs när behov fastställts

6 Vilka modeller/verktyg används vid en fastighetsutveckling idag ?
Byggprocessen Diagnos/Prognos

7 Byggprocessen för ett projekt
Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess Byggprocessen är den vanligast förekommande modellen vid fastighetsutveckling

8 Byggprocessen Fördelar Vedertagen modell
Bra för att genomföra redan framtagna fastighetsutvecklingsalternativ

9 Byggprocessen Fördelar Vedertagen modell
Bra för att genomföra redan framtagna fastighetsutvecklingsalternativ Nackdelar Mindre användbar för att ta fram olika fastighetsutvecklingsalternativ Ingår ingen ekonomisk analys gällande befintlig fastighet med olika alternativa användningar

10 Diagnos/Prognos Diagnos Prognos Beslut Återkoppling

11 Diagnos/Prognos Fördelar Enkel och lättförstålig struktur
Modellen är generaliserbar Bra för att utvärdera olika redan framtagna alternativ

12 Diagnos/Prognos Fördelar Enkel och lättförstålig struktur
Modellen är generaliserbar Bra för att utvärdera olika redan framtagna alternativ Nackdelar Beskrivs ej om hur olika fastighetsutvecklingsalternativ tas fram utan endast hur alternativen utvärderas

13 Behov av ny modell? I dagsläget finns ingen heltäckande modell för fastighetsutveckling av befintliga byggnader, från idégenerering till val av fastighetsutvecklingsalternativ. Modell för fastighetsutveckling har tagits fram för att täcka detta behov…

14 Användningsområde Ansats (hur kan modellen användas) och diskussionsaccelerator inför ett fastighetsutvecklingsarbete Utbildningssyfte Modellen skall kunna appliceras på alla typer av fastigheter då dessa skall förädlas/utvecklas mot uppsatta mål. Vid ett utvecklingsprojekts första skeda kan modell för fastighetsutveckling värderas, vad kan användas, vilka utredningar kan tas bort respektive läggas till. Skall den förenklade modellen för fastighetsutveckling användas.

15 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning Utredningar Proj.ramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering Mål med f.utveckling Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Brainstorm Proj.- generering Tid Selektering 1 Selektering 3 Selektering 2 Utredningar 1 Utredningar 2 Utredningar 3 Utr. 4 Verksamhet Beslut Utrednings-arbete program-arbete Modell för fastighetsutveckling Utredningar Utvecklingsnivå Skeden i byggprocessen Val av alternativ Utredningstid

16 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning Utredningar Proj.ramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering Mål med f.utveckling Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Brainstorm Proj.- generering Tid Selektering 1 Selektering 3 Selektering 2 Utredningar 1 Utredningar 2 Utredningar 3 Utr. 4 Verksamhet Beslut Utrednings-arbete program-arbete Modell för fastighetsutveckling Utredningar Utvecklingsnivå Skeden i byggprocessen Val av alternativ Utredningstid

17 Modellens utformning syftar till att:
Erhålla bra, välutredda alternativ för fastighetsutveckling Ej lägga ner mer utredningstid än nödvändigt. Även ta fram icke konventionella alternativ. Vara en verktygslåda som kan utökas eller begränsas beroende på aktuellt projekt. Modellens utformning syftar till: Erhålla bra, välutredda alternativ för fastighetsutveckling Ej lägga ner mer utredningstid än nödvändigt. Fastighetsutvecklingsalternativen selekteras allteftersom dess utvecklingsnivå stiger. Även ta fram mer icke konventionella utvecklingsalternativ. Det kan vara dessa som i slutändan är de mest lönsamma. Ge fastighetsutvecklare en verktygslåda och tankesätt som kan i projektets start kan utvecklas eller begränsas beroende av den specifika utvecklingens krav och omfattning.

18 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

19 SWOT-analys Styrkor (S) S1 S2 (…) Sn Hot (T) T1 T2 Tn Möjligheter(O) O1 O2 On Svagheter (W) W1 W2 Wn SWOT-analyser genomförs i fastighetsutvecklingsmodellen som en sammanfattande analys av genomförda undersökningar

20 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys Beslut om f.utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

21 Beslut om fastighetsutveckling
Utifrån gjorda undersökningar tas beslut om fortsatt arbete med fastighetsutveckling. Beslutskriterier är företagsspecifika, därav svåra att generalisera.

22 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys Beslut om f.utveckling Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

23 Mål med fastighetsutveckling
Målet formuleras utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Målen kan ha uppkommit från t.ex. - Genomförda undersökningarna i nulägesbeskrivningen - Företagsinterna faktorer

24 Mål med fastighetsutveckling
Målet formuleras utifrån ett företagsstrategiskt perspektiv. Målen kan ha uppkommit från t.ex. - Genomförda undersökningarna i nulägesbeskrivningen - Företagsinterna faktorer Målformulering tidigt. Detta för att begränsa kommande brainstorm

25 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys Beslut om f.utveckling Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

26 Brainstorm Styrd Brainstorm (info. ang. fastighetens nuläge m.m.)
Endast begränsad av uppsatta mål Syftar till att även hitta de icke konventionella lösningarna. Dessa kan vara mer lönsamma.

27 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys Beslut om f.utveckling Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

28 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Ramarna sätts av företagsledningen och utgör de randvillkor som projektet måste hållas inom 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys Beslut om f.utveckling Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

29 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

30 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys De subjektiva alternativen från brainstormen selekteras utifrån resultatet av utredningar 1 Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

31 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

32 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys Makroekonomi Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Omvärldsanalys Mål med f. utveckling Slutsats Marknadsanalys Ortsanalys Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar Objektsanalys Mikroekonomi

33 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Aktörer Intressen Tar (negativ påverkan) Ger (positiv påverkan) Påverkansmedel Kommun - Skatteintäkter - Förse kommunen invånare med bostäder - Byggnation enligt dp - Effektivt nyttjande av kommunens mark. - Kommunala avgifter - Infrastruktur - Mark - Planmonopol - Politisk beslutsrätt (t.ex skatter m.m.) - Lagar och regleringar Nyttjare …. .. . ….. Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

34 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

35 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

36 Subjektiva projekt (brainstorm)
Projektgenerering Marknad Intressent-analys Nuläget Projektramar Objektiva projekt Subjektiva projekt (brainstorm) Genererade projekt Subjektiva projekt Subjektiva projekt förändrad av projekt-genereringsprocessen Objektiva projekt Objektiva projekt förändrad av projekt-genereringsprocessen Mål

37 Vad kan ske i projektgenereringen?
Diskussion och argumentation inom projektgruppen. Analyser mot genomförda undersökningar och hur olika omvärldsaktiviteter påverkar. Jämförelser mellan de olika projektidéerna. Tar de bästa bitarna från de olika förslagen och integrerar det i andra förslag. Företagets erfarenheter och kompetens Viktning av olika påverkande parametrar. Inre påverkan, t.ex. genom projektmedlemmarnas subjektiva uppfattningar om moral, estetik m.m. Yttre påverkan av t.ex. företagsledningen eller andra intressenter.

38

39 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

40 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

41 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys Projektselektering 3 sker i huvudsak utifrån undersökningar 3. Men även utifrån tidigare underökningar då alternativen har en högre utvecklingsgrad. Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

42 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Nuläges beskrivning Utredningar Proj.ramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering Mål med f.utveckling Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Brainstorm Proj.- generering Tid Selektering 1 Selektering 3 Selektering 2 Utredningar 1 Utredningar 2 Utredningar 3 Utr. 4 Verksamhet Beslut Utrednings-arbete program-arbete Modell för fastighetsutveckling Utredningar Utvecklingsnivå Skeden i byggprocessen Val av alternativ Utredningstid

43 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

44 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Planera: Välj och dokumentera den process som ska studeras med hjälp av benchmarking. Anpassa: Genomför förbättringar efter det egna företagets förutsättningar. Mål med f. utveckling 5 1 Analysera: Identifiera skillnader i prestation, praxis och förutsättningar. 4 2 Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Söka: Hitta benchmarking- partners 3 Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar Observera: Kartläggning och förståelse för den studerade processen.

45 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

46 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

47 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Mål med f. utveckling Utifrån vad som framkommit från tidigare gjorda utredningar i allmänhet och utredningar 4 i synnerhet selekteras de kvarvarande fastighetsutvecklingsalternativen Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

48 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Utveckling/ genomförande Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

49 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys Ett slutgiltigt alternativ väljs för Utveckling genomförande Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Utveckling/ genomförande Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

50 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys ALTERNATIVT Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Utveckling/ genomförande Mål med f. utveckling Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar

51 Modell för fastighetsutveckling Skeden i byggprocessen
Proj generering Brainstorm Nuläges beskrivning Utredningar Projektramar Utredningar Marknad Utredningar Ekonomi Utredningar Utvärdering 1. Företagsanalys F.beskrivning Besiktning Nyckeltal F.värdering LCA Återvinnings- __takten Hyresgäster SWOT-analys 1. Ekonomiska __ramar Tidsramar Resurser SWOT-analys 1. Marknadsanalys 2. Intressentanalys Kundanalys SWOT-analys 1. Produktions-__kostnad Hyresintäkter 3. DoU kostnader 4. Nyckeltal Likviditet F.värdering LCA Återvinnings-__takten SWOT-analys 1. Benchmarketing 2. Målgrupps-__identifiering Positionering Ledningssystem SWOT-analys ALTERNATIVT Beslut om f.utveckling Projekt- selektering 1 Projekt- selektering 2 Projekt- selektering 3 Val av alternativ Projektet hamnar i ”MALPÅSEN” Eller återgår projektet till tidigare skeden i modellen… Utveckling/ genomförande Mål med f. utveckling ? Utrednings-arbete program-arbete Projekterings-arbete Tid Skeden i byggprocessen Verksamhet Beslut Utredningar


Ladda ner ppt "Föreläsning om Fastighetsutvecklingsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser