Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng while-loop do-loop continue, break PROJEKT Föreläsning 5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng while-loop do-loop continue, break PROJEKT Föreläsning 5."— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng while-loop do-loop continue, break PROJEKT Föreläsning 5

2 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng String - körresultat F4.java

3 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Iteration - while-loop TaltestWhile.java

4 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng while-loop

5 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng 1Du vill öka ett kapital tills det uppgår till ett visst belopp while(kapital0) { summa = summa + tal; tal = Input.readDouble(”Ange ett…”); } Output.meddelande(”Summan av talen är ”+summa); while-loop, exempel while-satsen används med fördel när något ska upprepas ett okänt antal gånger, dvs. när man inte med säkerhet vet hur många gånger något ska upprepas men går även att använda vid ett känt antal upprepningar. WhileExempel1.java WhileExempel2.java

6 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Iteration - do-loop TaltestDo.java

7 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng do-loop

8 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng 1Användaren ska mata in ett positivt heltal do { System.out.print(”Mata in ett positivt heltal: ”); tal = Input.readInt() } while(tal<=0) 2Två slumptal med olika värde i intervallet 1-10 ska genereras. slump1 = (int)(Math.random()*10)+1; do { slump2 = (int)(Math.random()*10)+1; } while(slump1==slump2); do-loop, exempel do-satsen används med fördel när något ska upprepas ett okänt antal gånger, men minst en gång. Do-satsen är användbar t.ex. vid kontroll av värden. DoExempel1.java DoExempel2.java

9 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Loopar kan ”nästlas” En loop-sats kan utgöra en del av kroppen till en annan loop. Detta kallas för att nästla loopar. Exempel: Multiplikationstabell, ett antal rader och kolumner ska skrivas ut for(int faktor=1; faktor<=10; faktor++) { for(int tabell=1; tabell<=12; tabell++) System.out.print(Output.format(tabell*faktor,4)); System.out.println(); } MultTabell.java

10 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng break BreakExempel1.java

11 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng continue ContinueExempel1

12 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Loop-strukturerna är olika lämpliga i olika situationer. Men man kan alltid välja fritt mellan for-loopen och while-loopen. for(int i=0; i<10; i++) { // satser; } int i=0; while(i<10) { // satser; i++; } Looparna kan ersätta varandra

13 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Ett primtal är ett positivt tal som ej är delbart med något annat heltal än 1 och sig själv. Exempel på primtal är 2, 3, 5, 7, 11 och 13 Några exempel på tal som inte är primtal är 4 (4/2 = 2)12 (ex 12/2 = 6)15 (ex 15/3 = 5) Ett sätt att konrollera om n är ett primtal är att testa om n är delbart med något av talen 2, 3, 4,.., n-1. Tänkbar algoritm: Deklarera en boolean prime=true; Inmatning av heltal (med inmatningskontroll) Testning av heltal. Om primtal så sätt prime till true. Skriv ut resultat. Använd prime för korrekt utskrift. Körresultat: Ange ett tal större än 1: 17 17 är ett primtal Ange ett heltal större än 1: -4 Ange ett heltal större än 1: 18 18 är inte ett primtal Ett program om primtal Kontroll av inmatning. Tal <=1 ger uppmaning till ny inmatning (do-loop)

14 Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng Ni ska arbeta i grupp med att skriva ett Memory-spel (max 4 personer per grupp). Kontakta Kristina denna eller nästa vecka för att meddela gruppmedlemmar + boka redovisningstid. Projektbeskrivning finns på kurssidan. Projektet ska redovisas vecka 42. Redovisningen sker gruppvis. På kurssidan ligger programmet Memory.exe. Programmet visar hur Memory-spelet ska fungera (bas- version). Ni behöver kunskaper t.o.m. föreläsning 10 för att skriva spelet. Projekt – Memory-spel


Ladda ner ppt "Malmö högskola Rolf Axelsson 2003/2004 DA7231, 4 poäng while-loop do-loop continue, break PROJEKT Föreläsning 5."

Liknande presentationer


Google-annonser