Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri - publiceringsmönster och indikatorer för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri - publiceringsmönster och indikatorer för."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library karin.henning@ub.gu.se Bibliometri - publiceringsmönster och indikatorer för utvärdering Forsknings- & innovationsservice, 2010-10-25

2 www.gu.se Innehåll Källor och data Citeringsteori Bibliometriska indikatorer t ex h-index, impact factor, fältnormerad citering Nationella och lokala fördelningssystem

3 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster

4 www.gu.se 1. Andel förslagsutgivning vid GU ( böcker och avhandlingar) 2. Andel svenska/utländska förlag exklusive GU-utgivning (böcker)

5 www.gu.se Tio mest frekventa förlagen, exklusive GU-utgivning Studentlitteratur12,1% Liber4,8% Chalmers3,2% SNS2,6% Norstedts2,5% Natur och kultur2,0% Gidlund1,7% Aracne1,2% Brutus Östlings bokförlag Symposion1,2% Springer1,2%

6 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster Titel/abstract/keywords – “science mapping” Referenser – citeringsanalyser År

7 www.gu.se Var hittar vi datan? GUP Citeringsdatabaser: Web of Science Scopus Google Scholar Databaser/listor med bedömda publikationskanaler (t ex norska, danska)

8 www.gu.se Täckningsanalys Andel publikationer i GUP 20-maj-09Web of ScienceScopusScholar Handelshögskolan11%12%47% Humanistiska fakulteten2% 18% IT-universitetet8%4%55% Konstnärliga fakulteten3%1%5% Naturvetenskapliga fakulteten76%71%66% Sahlgrenska akademin75%77%78% Samhällsvetenskapliga fakulteten11% 29% Utbildningsvetenskapliga fakulteten5%8%29% Övriga enheter GU8% 25% Totalt39% 51%

9 www.gu.se http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map205_ver5.pdf

10 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

11 www.gu.se Publikationer / forskande personal 2009 ( bok, kapitel, refereegranskad artikel, forskningsöversikt)

12 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer i högkvalitativa publiceringskanaler, …)

13 www.gu.se Citeringsindikatorer H-index En forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger Impact Factors

14 www.gu.se

15

16 Citeringsindikatorer H-index En forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk somvardera har citerats minst n gånger + produktivitet OCH impact - beroende forskarens ”ålder”, disciplin

17 www.gu.se Citation rate of different fields (source: VR)

18 www.gu.se Citeringsindikatorer H-index En forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger + produktivitet OCH impact - beroende forskarens ”ålder”, disciplin Impact Factor Tidskrifts antal citeringar / citerbar artikel över två år i Web of Science + till viss del avgränsade mot disciplin, mängden artiklar i tidskriften ej avgörande (?) - alltför breda discipliner, dokumenttypsberoende, kort citeringsfönster, publiceringskanalen som kvalitetsbärare, manipulerbar

19 www.gu.se Vad menas med en referens/citering? Garfield: Tillkännage pionjärer Tillkännage relaterad forskning Identifiera metoder, utrustning etc Ge bakgrund Korrigera egna tidigare resultat Korrigera andras arbete Kritisera tidigare arbete Backa upp tidigare publikationer Visa på framtida arbeten Visa på opublicerat material Impact Efterfrågan Kvalitet?

20 www.gu.se Bibliometri

21 www.gu.se Lotka’s Law

22 www.gu.se Fler citeringsindikatorer.... Fältnormerad citering (”crown indicator”) CPP (citeringar per publikation) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält ’

23 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Endocrinology Letter 2003 CPP (cites per publication) 10 _____________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1

24 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Oncology Letter 2003 Nursing Review 2004 CPP (cites per publication) 10 20 _____________ ________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 40 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1 0,5

25 www.gu.se http://www.vr.se/english/nordic_bibliometrics

26 www.gu.se Blekinge tekniska högskola1,00Kungliga tekniska högskolan1,11 Chalmers tekniska högskola1,13Linköpings universitet1,03 Gymnastik- och idrottshögskolan1,33Linnéuniversitetet0,89 Göteborgs universitet1,12Luleå tekniska universitet0,78 Högskolan Dalarna0,77Lunds universitet1,15 Högskolan i Borås0,84Malmö högskola0,73 Högskolan i Gävle0,85Mittuniversitetet0,83 Högskolan i Halmstad0,95Mälardalens högskola0,66 Högskolan i Jönköping0,87Stockholms universitet1,31 Högskolan i Skövde0,89Sveriges lantbruksuniversitet1,20 Högskolan Kristianstad1,34Södertörns högskola1,04 Högskolan på Gotland1,08Umeå universitet1,07 Högskolan Väst0,73Uppsala universitet1,12 Karlstads universitet0,75Örebro universitet1,06 Karolinska institutet1,24 Källa: VR:s fördelningsundelag för 2011

27 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top5% citerade publikationer, fältnormerad citering)

28 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top5% citerade publikationer, fältnormerad citering) Samarbeten (nätverksanalyser utifrån sampubliceringar) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

29 www.gu.se Medelsfördelning och bibliometri

30 www.gu.se ”Svenska modellen” (fr om 2009) Baseras Web of Science Normerat antal publikationer och normerat antal citeringar Indikator utgörs av produkten av dessa värden NI = P(norm) * C(norm) Används tillsammans med externa medel för att fördela direkta medel (nya resurser + 10 % omfördelning av basanslagen)

31 www.gu.se Andel per lärosäte, bibliometriska indikatorn (> 1 %)

32 www.gu.se ”Norska modellen” (2004-) Vissa publikationer (böcker, artiklar, bokkapitel) registreras av forskaren i en nationell databas En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av peers, 20 % till nivå 2 PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58

33 www.gu.se Regeringen GU Hum fak Svenska språket Språk och litt etc Sam fak Global studier Statsvetenskap etc SA Biomedicin Odontologi etc Natfak etc Geovetenskaper Kemi etc LUKI etc Nytt nationellt system (cit, publ) GU-system (antal publ i GUP) Eget system Aktivitetsbidrag baserat på spridning och kvalitet Norska systemet GU-system (antal publ i GUP) Brute force

34 www.gu.se GU:s egna bibliometrisystem (t om 2011?) Antal fraktionerade publikationer räknas och viktas Data summeras på fakultet för fyra år och ger underlag tillsammans med externa medel för fördelning av fakultetsmedlen (ca 10%) PublikationstypPoäng Artikel, refereegranskad1 Artikel, forskningsöversikt1 Bok5 Kapitel0,7

35 www.gu.se Nytt förslag UB har tillsammans med fakulteterna utrett ett nytt bibliometriskt system för fördelning till fakulteterna baserat även på kvalitet. Enligt förslaget ska varje fakultet skapa sitt eget system, som passar respektive fakultet. Fördelningen från universitetet ska sedan spegla varje fakultets enskilda utveckling från föregående år utifrån dess specifika system.

36 www.gu.se Prestation och inte tradition - men inte potential? Komplement peer review Dolda mönster Incitament (forskningspolitik)

37 www.gu.se Adresser källor Via UB:s hemsida: Web of Science (h-index, Impact Factors: Journal Citation Reports), Scopus, Ulrich’s Google Scholar: scholar.google.se Publish or Perish: http://www.harzing.com Norska http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ Danska http://www.fi.dk/forskning/

38 www.gu.se Karin Henning bibliometri@ub.gu.se bibliometri@ub.gu.se www.ub.gu.se/bibliometri


Ladda ner ppt "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri - publiceringsmönster och indikatorer för."

Liknande presentationer


Google-annonser