Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Socialdemokraternas budgetmotion för 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Socialdemokraternas budgetmotion för 2012."— Presentationens avskrift:

1 På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Socialdemokraternas budgetmotion för 2012

2 Den penningpolitiska fallhöjden är mer begränsad än hösten 2008. Osannolikt att kronan kommer att försvagas på samma sätt som 2008-2009. Det finanspolitiska manöverutrymmet på många viktiga exportmarknader är mycket begränsat på grund av nödvändiga åtstramningar. Obalanserna på bostadsmarknaden har fortsatt att öka under de senaste åren. Risk för att den ”nya” krisen blir djup och långvarig. DET EKONOMISKA LÄGET

3 Osäkerheten i ekonomin är stor: - det behövs beredskap för att kunna stimulera efterfrågan i ekonomin.  för att skjuta till medel till kommunsektorn för att undvika. uppsägningar och försämringar i vård, skola och omsorg.  utvecklingen på arbetsmarknaden behöver följas noga. Krisberedskap behövs DET EKONOMISKA LÄGET

4 Källa: Bearbetning av data från SCB/Nationalräkenskaperna Stark återhämtning från ”industrikrisen” DET EKONOMISKA LÄGET

5 5 World Advanced economies Central and eastern Europe Developing Asia Latin America and the Caribbean Middle East and North Africa Sub-Saharan Africa Sweden Källa: Bearbetning av data från IMF Tillväxt i BNP 2008-2011 inkl. IMF:s prognos för år 2011 En svensk tiger? DET EKONOMISKA LÄGET

6 Utgångspunkter för (s)kuggbudgeten Full sysselsättning är det övergripande målet. Vi delar regeringens bedömning om utrymmet för ofinansierade reformer för 2012 (15 mdr kr) men har ett något högre finansiellt sparande än regeringen. (+132mkr) För att få utrymme för angelägna reformer, har vi ett högre skatteuttag på ca. 20 mdkr och därutöver omdisponeringar av befintliga resurser.

7 Skarpa förslag i budgetmotionen

8 57 400 platser inom högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, traineejobb och utbildningsvikariat. Bättre kvalitet inom högre utbildning, 300 mkr. Kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare. Utveckling av skolledarrollen. Inga nedskärningar på gymnasieskolan, 675 mkr. En kunskapsbaserad ekonomi

9 Vi föreslår en ny riskkapitalfond på tre miljarder kronor. Arbetsgivaravgiften för småföretag sänks från år 2012 med 3 procent på lönesummor upp till 900 000 kronor. Strategisk samverkan mellan näringsliv, forskning och parterna på nya områden som transporter, miljö- och energi, hälsa- och livsvetenskap, den demografiska utmaningen och Sveriges attraktionskraft, två miljarder kronor de kommande fyra åren. En kunskapsbaserad ekonomi

10 Urban tillväxtpolitik Utbyggnad av t-bana i Stockholm. (1,4 mdkr) Utbyggd kapacitet i järnvägssystemet.( 11,5 mdkr) Projektering av strategiska projekt; höghastighetsbanor, fast förbindelse över Öresund. (1,1 mdkr)

11 För en värdeburen tillväxt Lokala klimatinvesteringar. (1,6 mdkr) Miljöbilsbonus och registreringsskatt för bilar med höga utsläpp. Statliga lånegarantier för upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammet. Skattestimulans för investeringar i hyreslägenheter och studentbostäder. (1 mdkr per år)

12 För en värdeburen tillväxt En kompetenskommission som förfogar över 1 mdkr för bättre matchning mellan arbetsgivarens behov och arbetssökandes kompetens. Kraftsam, plusjobb och offentligt skyddat arbete för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ett modernt arbetsliv med bättre arbetsmiljö. (100mkr) Tillfällig skattekredit för arbetslösa med försörjningsstöd.

13 Kommunal stimulans för kommuner som ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid. Tak för visstidsanställningar på 24 månader. Rätt till heltid. För en värdeburen tillväxt

14 Höjd ersättningsnivå till 80% i a-kassan och tak för avgiften på 120 kronor i månaden. Taket höjs till 910 kronor per dag. Efter 100 dagar trappas taket ned med 150 per dag. För en värdeburen tillväxt

15 Sociala investeringar Höjning av taket i sjukförsäkringen. En miljard till sjukvården. Sänkt skatt för Sveriges pensionärer; mellan1200 och 1500 kronor per år för årsinkomster mellan 135 000 och 430 000 kronor per år.

16 Sociala investeringar Satsning på bekämpandet av den organiserade brottsligheten. Ökade resurser till skatteverket m.fl. för att motverka skatte- och bidragsfusk.

17 Sociala investeringar Fri entré på statliga muséer. Lägre avgifter i kultur- och musikskolan. Ett handslag för demokrati, kultur och mångfald. Fortsatt digitalisering av biografer. Satsning på barnfilm.

18 Finansiering Nedskalning av förvärvsavdraget för inkomster över 600 000 kr/år. Avskaffad generell nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga. Nej till sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. En rättvisare skattereduktion för husarbete.

19 Finansiering Vägslitageavgift. Viss höjning av punktskatten på alkohol. Nej till skattereduktion för gåvor.


Ladda ner ppt "På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi Socialdemokraternas budgetmotion för 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser