Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsuppgiften & Tillsynsrollen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsuppgiften & Tillsynsrollen"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsuppgiften & Tillsynsrollen
Sofie Cedstrand

2 Upplägg Förmiddag: Fokus på teorier Tillsyn Följsamhet Implementering
Diskussionsövningar i relation till teorierna Eftermiddag: Tillsyn i praktiken Inspektionsförloppet Att skapa följsamhet

3 Tillsyn: ett styrinstrument med tre komponenter
Operativ tillsyn Regler Granskning Åtgärder

4 Följsamhet Regelefterlevnad
Syftet med tillsynen är att skapa regelefterlevnad/följsamhet

5 ”Implementation : How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes” (Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky, 1973)

6 Implementering Implementera: att genomföra ett regelverk som någon annan beslutat om Implementeringsproblemet: att politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett Implementeringsproblemet är ett demokratiproblem

7 Tre villkor för implementering
Genomföraren måste förstå innebörden i regelverket. Genomföraren måste vilja genomföra regelverket i enlighet med politikernas intentioner. Genomföraren måste kunna verkställa styrningen.

8 Känner ni igen er? Finns det implementeringsproblem eller potentiella implementeringsproblem inom den verksamhet ni tillhör? Vad beror de i så fall på? Kan eventuella implementeringsproblem i er verksamhet förstås i termer av kunna, vilja eller förstå?

9 Det rationella beslutet, verktyg
Beslutsmodell Verktyg 1. Mål Information 2. Inventera hand Information lingsalternativ 3. Beräkna alter- Information nativens konse- Belöningar kvenser Bestraffningar 4. Fatta beslut

10 Verktyg Piskor Morötter Predikningar

11 Känner ni igen er? Använder ni verktygen?
Vilket/vilka verktyg använder ni mest? Varför väljer ni ett visst verktyg framför ett annat, d.v.s. vad påverkar valet av verktyg?

12 Karaktäristika för en närbyråkrati
Komplexitet Visionära mål Expertkunskap krävs Situationsbedömningar HANDLINGSUTRYMME!

13 Vad är en närbyråkrat? Handlingsutrymme: frihet att göra bedömningar i enskilda ärenden Självständighet: möjlighet att göra prioriteringar och påverka arbetets mål Direkt interaktion med medborgarna: närbyråkraterna möter i sitt arbete människor av kött och blod

14 Vad kännetecknar närbyråkraters arbetssituation?
Kroniskt otillräckliga resurser relativt de uppgifter som ska genomföras Mångtydiga, vaga, visionära eller t.o.m. inbördes motstridiga mål Mål av resultatkaraktär Ofrivilliga klienter

15 Ni har makt! I praktiken är det ni/närbyråkrater som formar politiken

16 Det närbyråkratiska dilemmat
Arbetet går inte att göra perfekt – ett dilemma för närbyråkraten Rutiner, handlingsstrategier utvecklas – ett potentiellt demokratiproblem Strategierna är nödvändiga för den enskilda byråkraten

17 Känner ni igen er? Har ni handlingsutrymme?
Har er arbetssituation närbyråkratins kännetecken (otillräckliga resurser, vaga eller visionära mål, ofrivilliga klienter) Tvingas ni använda handlingsstrategier (coping mechanisms)?


Ladda ner ppt "Tillsynsuppgiften & Tillsynsrollen"

Liknande presentationer


Google-annonser