Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove

2 Motiverande Samtal MI Motivational Interviewing Miller & Rollnick Kursledare Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Vuxenpsykiatrin Sunderbyn

3 AGENDA dag 1 09.00 – 16.30 Presentation En kort orientering (Historik, definition & litteratur). Definition av motivation enligt MI MI-anda Agenda Kommunikation Förändring 4 principer Vilja – Kunna – Redo Ambivalens Informationsgivning Övningar Fm fika 09.00 – 09.30 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 14.30 – 15.00 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

4 Kursens mål och arbetssätt En grundkurs i Motiverande samtal Korta teoretiska introduktioner Demonstrationer Övningar Syfte är att lära oss grunderna och att locka fram motivation till implementering och fortsatt lärande.

5 Vårt mål Vårt mål för de här dagarna är att alla ska känna att de hittat något de tror på och vill prova på jobbet på måndag.

6 Litteraturlista Motiverande samtal Motiverande samtal (2002) William R Miller & Stephen Rollnick Andra utgåvan kriminalvården www.kvv.sewww.kvv.se Beställningsnr 4771 ISBN 91-85187-02-X Motiverande samtal MI (2008) Att hjälpa människor till förändring på hennes egna villkor. Tom Barth & Christina Näsholm www.studentlitteratur.se Riskbruk och missbruk (2005) Katarina Johansson & Peter Wirbin Natur och Kultur ISBN: 9789127098657 ISBN-10: 9127098656 Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems (Applications of Motivational I (2007) Hal Arkowitz, Henry A Westra,William R Miller, & Stephen Rollnick. Hardcover. The Guilford Press ISBN: 9781593855857 ISBN-10: 1593855850 Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior (2007) William R. Miller, Christoffer C. Butler, Stephen Rollnick. Guilford Publications ISBN: 9781593856120 ISBN-10: 1593856121 Förändra ditt liv med KBT och Motiverande samtal (2008)Ortiz Liria ISBN: 9789127100176 ISBN-10: 9127100170

7 Litteraturlista Motiverande samtal MI - Motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården (2009) Barbro Holm Ivarsson Gothia Förlag ISBN: 9789172056176 ISBN-10: 9172056177 Sluta röka och snusa på 4 veckor (2008) Barbro Holm Ivarsson, Helene Ågren Månpocket ISBN: 9789172321458 ISBN-10: 9172321458 ARTIKLAR Lars Forsberg ”Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem” Forskning & Fakta nr 18/02 utgiven av CAN Lars Forsberg ”Motiverande samtal bättre än råd” Läkartidningen nr 42 2006 volym 103 www.lakartidningen.se www.lakartidningen.se INTERNET www.motivationalinterview.org – internationell hemsidawww.motivationalinterview.org www.fhi.se – folkhälsoinstitutets hemsidawww.fhi.se www.somt.se – interaktiv MI-träningwww.somt.se www.mi.riskbruk.se – interaktiv MI-träningwww.mi.riskbruk.se www.somra.se – Statens folkhälsoinstitut. Lärobok i MI med övnings uppgifter.www.somra.se

8 Tio nödvändiga men inte (för MI) unika punkter. 1MI är en kommunikationsstil som bygger på samarbete. En guidande stil. 2. MI har fokus på förändring. 3. MI har till syfte att locka fram och att stärka personlig motivation för förändring. 4. MI är personcentrerat. MI sätter en ära i att betona autonomi och självbestämmande. 5. MI använder särskilda hjälpsamma tekniker på föreskrivet sätt. Att betrakta snarare som en stil och särskilda färdigheter snarare än en metod. 6.MI har fokus på målet. Samtalet rör sig i riktning mot en specifik förändring. 7. MI anpassas till vad som sägs. Det anpassas till och guidas av specifikt tal från klienten. 8. MI passar för korta kontakter och terapier. 9.MI är följsamt. Inte formulärt utan svarar på personens omedelbara upplevelse. 10MI är möjligt att lära. Källa: William Miller & Stephen Rollnick Föreläsning Barcelona juni 2009 Översättning Antonisen & Lidfors

9 Andan i motiverande samtal MI spirit Samarbete Rådgivaren skapar en atmosfär som befrämjar snarare än tvingar på förändring Framkallande Rådgivaren söker efter och lockar fram inre motivation till förändring genom att stödja sig på klientens egna uppfattningar, mål och värderingar Autonomi Rådgivaren bekräftar klientens rätt och kapacitet för själv- bestämmande och underlättar val på välgrundad kunskap © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

10 Metoden är Personcentrerad Målinriktad En metod för kommunikation

11 Personcentrerad Betonar autonomi och självbestämmande. Svarar på personens omedelbara upplevelse och anpassas till vad som sägs.

12 Målet Målet skall vara positivt för klienten. Det lockar fram inre motivation.

13 Metod för kommunikation Att leva sig in i andras situation Att lyssna Att ge beröm Att locka fram andras tankar och engagemang Att undvika förhastade slutsatser Att ha förmåga att uppfatta det som sägs

14 Förlopp och fokus i MI-samtalet Etablera en relation Bedöm beredskap till förändring Fokusera på saken Förstärk motivation Förstärk beslutet

15 Agenda Vilken agenda har klienten ? Vilken agenda har du ? Har ni samma agenda ?

16 Exempel på agenda Klienten: Orolig för ekonomin Bekymmer med Lägenheten Problem i äktenskapet Rådgivare: Resultat av provtagning Mediciner Missbruk

17 Inbjudan till samarbete När man behöver sätta en gräns och markera oenighet När man har dubbla roller: t ex behandlare och myndighetsperson

18 Inbjudan till samarbete Bild: Caisa Lyly Gemensamt problem KlientBehandlare

19 Inbjudan till samarbete Exempel: Du säger att Du inte drack/drogade samtidigt som provtagningen visar något annat och jag måste utgå från Dina prover. Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare?

20 Inbjudan till samarbete Tillägg i form av information ”Skulle det vara OK att jag berättade om …” ”Vad tänker du om det?” Tillägg av regler, inbjudan till samarbete ”..samtidigt som reglerna är…” ”Vad gör vi åt detta?” ”Hur går vi vidare här?”

21 Övning I grupper om 3-4 deltagare. Utgå ifrån situationer i den dagliga verksamheten där Ni kan invitera till samarbete. Var och en funderar ut en inviterande och en ”svart-vit, antingen-eller formulering” att pröva på de övriga i gruppen. Efteråt föreslås en diskussion kring vad som fungerat bra.

22 Ursprungligen en statisk modell med slutna stadier Nu en flexibel modell Förändringshjulet Hur vi bemöter och arbetar med klienten Beror på vilket stadium han eller hon befinner sig i Proschaska & DiClemente 1983,1986 Före övervägande Övervägande Förberedande Beslut Genomförande Vidmakthållande © Tove Antonisen -06

23

24 Förändringsberedskap Inte beredd – Väcka intresset. Varför sluta? Ambivalent – Väga för och emot. Hinder? Förberedelse – Beslut och planering. Hur gör man? Handling – Hur gör man för att må bra? Vidmakthållande – Hur undviker man att återfalla?

25 Beredskap till förändring Ej beredd OsäkerBeredd Ta upp frågan Väck intresse för information om skäl till förändring Stöd handling Bedöm beredskap till förändring! Följ upp! Stöd självtilliten Utveckla ambivalens

26 Ligger vi före eller efter de olika förändringsstadierna? Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring

27 MI:s fyra principer Uttryck empati Visa acceptans och respekt. Du behöver inte dela åsikt Utveckla diskrepans Öka medvetenheten om konsekvenserna Följ med i motstånd Motstånd är en signal till behandlaren att ändra strategi Motstånd är energi och kan vara en drivkraft Stöd tilltron till den egna förmågan Selfefficacy

28 Empati Den viktigaste komponenten i ett behandlings samtal. Visa empati med reflektivt lyssnande och en icke dömande attityd.

29 Diskrepans Att se skillnaden mellan hur det är och hur jag skulle önska att det var (mina värderingar).

30 Motstånd Brottning eller dans? Bild: Caisa Lyly

31 Stöd självtillit Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen

32 Ambivalens Ambivalens är en naturlig fas i alla förändringsprocesser. Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen. Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag än regel.

33 Är att befinna sig i en känslomässig och kognitiv konflikt. Man tvekar och känner sig kluven. Möten med en ambivalent person kan väcka starka känslor. Ofta känner vi behovet av att ge råd, men det möts oftast med ”JA, MEN” yttranden. Ambivalens

34 Ambivalensutforskning skapa ett tankerum konkretisera utforska både den ena och den andra sidan

35 Ambivalensutforskning kan leda till: Ett beslut att förändra Ett beslut att inte förändra Ett beslut att fundera vidare, ta reda på mer. Att utforska alternativen vidare

36 AMBIVALENS KORSET Fördel med aktuell situation Fördel med förändring Nackdel med aktuell situationNackdel med förändring © Tove Antonisen -06

37 Vad behövs för att förändras? Vill Du? Kan Du? Är du redo? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

38 Vad behövs för att förändras ? Skatta från 0 – 10 0 = inte alls 10 = absolut VILL JAG? – vad vinner jag, vad förlorar jag? 0 _______________________________10 KAN JAG? - Kommer jag att klara av situation x, y, z ? - Vad behöver jag lära mig? 0________________________________10 ÄR JAG REDO? – Är jag beredd att prioritera detta nu? - Är det rätt skede i livet för mig? 0________________________________10 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

39 MOTIVATION A Vill men tror sig ej kunnaB Vill och kan C Vill inte och tror sig ej kunna D Vill inte men tror sig kunna. Angelägenhetsgrad Self efficacy © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

40 Tack för i dag!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."

Liknande presentationer


Google-annonser