Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal
Ann-Charlott & Tove

2 Motiverande Samtal MI Motivational Interviewing Miller & Rollnick
Kursledare Tove Antonisen & Ann-Charlott Lidfors Vuxenpsykiatrin Sunderbyn

3 AGENDA dag 1 09.00 – 16.30 Presentation
En kort orientering (Historik, definition & litteratur). Definition av motivation enligt MI MI-anda Agenda Kommunikation Förändring 4 principer Vilja – Kunna – Redo Ambivalens Informationsgivning Övningar Fm fika – 09.30 Lunch – 13.00 Em fika – 15.00 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

4 Kursens mål och arbetssätt
En grundkurs i Motiverande samtal Korta teoretiska introduktioner Demonstrationer Övningar Syfte är att lära oss grunderna och att locka fram motivation till implementering och fortsatt lärande.

5 vill prova på jobbet på måndag.
Vårt mål Vårt mål för de här dagarna är att alla ska känna att de hittat något de tror på och vill prova på jobbet på måndag.

6 Litteraturlista Motiverande samtal
William R Miller & Stephen Rollnick Andra utgåvan kriminalvården Beställningsnr ISBN X Motiverande samtal MI (2008) Att hjälpa människor till förändring på hennes egna villkor. Tom Barth & Christina Näsholm Riskbruk och missbruk (2005) Katarina Johansson & Peter Wirbin Natur och Kultur ISBN: ISBN-10: Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems (Applications of Motivational I (2007) Hal Arkowitz, Henry A Westra,William R Miller, & Stephen Rollnick. Hardcover. The Guilford Press ISBN: ISBN-10: Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior (2007) William R. Miller, Christoffer C. Butler, Stephen Rollnick. Guilford Publications ISBN: ISBN-10: Förändra ditt liv med KBT och Motiverande samtal (2008)Ortiz Liria ISBN: ISBN-10:

7 Litteraturlista Motiverande samtal
MI - Motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården (2009) Barbro Holm Ivarsson Gothia Förlag ISBN: ISBN-10: Sluta röka och snusa på 4 veckor (2008) Barbro Holm Ivarsson, Helene Ågren Månpocket ISBN: ISBN-10: ARTIKLAR Lars Forsberg ”Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem” Forskning & Fakta nr 18/02 utgiven av CAN Lars Forsberg ”Motiverande samtal bättre än råd” Läkartidningen nr volym 103 INTERNET – internationell hemsida – folkhälsoinstitutets hemsida – interaktiv MI-träning – interaktiv MI-träning – Statens folkhälsoinstitut. Lärobok i MI med övnings uppgifter.

8 Tio nödvändiga men inte (för MI) unika punkter.
MI är en kommunikationsstil som bygger på samarbete. En guidande stil. 2. MI har fokus på förändring. 3. MI har till syfte att locka fram och att stärka personlig motivation för förändring. 4. MI är personcentrerat. MI sätter en ära i att betona autonomi och självbestämmande. 5. MI använder särskilda hjälpsamma tekniker på föreskrivet sätt. Att betrakta snarare som en stil och särskilda färdigheter snarare än en metod. MI har fokus på målet. Samtalet rör sig i riktning mot en specifik förändring. 7. MI anpassas till vad som sägs. Det anpassas till och guidas av specifikt tal från klienten. 8. MI passar för korta kontakter och terapier. MI är följsamt. Inte formulärt utan svarar på personens omedelbara upplevelse. MI är möjligt att lära. Källa: William Miller & Stephen Rollnick Föreläsning Barcelona juni 2009 Översättning Antonisen & Lidfors

9 Andan i motiverande samtal MI spirit
Samarbete Rådgivaren skapar en atmosfär som befrämjar snarare än tvingar på förändring Framkallande Rådgivaren söker efter och lockar fram inre motivation till förändring genom att stödja sig på klientens egna uppfattningar, mål och värderingar Autonomi Rådgivaren bekräftar klientens rätt och kapacitet för själv- bestämmande och underlättar val på välgrundad kunskap © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

10 Metoden är Personcentrerad Målinriktad En metod för kommunikation

11 Personcentrerad Betonar autonomi och självbestämmande.
Svarar på personens omedelbara upplevelse och anpassas till vad som sägs.

12 Målet Målet skall vara positivt för klienten.
Det lockar fram inre motivation.

13 Metod för kommunikation
Att leva sig in i andras situation Att lyssna Att ge beröm Att locka fram andras tankar och engagemang Att undvika förhastade slutsatser Att ha förmåga att uppfatta det som sägs

14 Förlopp och fokus i MI-samtalet
Etablera en relation Bedöm beredskap till förändring Fokusera på saken Förstärk motivation Förstärk beslutet

15 Agenda Vilken agenda har klienten ? Vilken agenda har du ?
Har ni samma agenda ?

16 Exempel på agenda Klienten: Orolig för ekonomin Bekymmer med
Lägenheten Problem i äktenskapet Rådgivare: Resultat av provtagning Mediciner Missbruk

17 Inbjudan till samarbete
När man behöver sätta en gräns och markera oenighet När man har dubbla roller: t ex behandlare och myndighetsperson

18 Inbjudan till samarbete Bild: Caisa Lyly
Klient Behandlare Gemensamt problem

19 Inbjudan till samarbete
Exempel: Du säger att Du inte drack/drogade samtidigt som provtagningen visar något annat och jag måste utgå från Dina prover. Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare?

20 Inbjudan till samarbete
Tillägg i form av information ”Skulle det vara OK att jag berättade om …” ”Vad tänker du om det?” Tillägg av regler, inbjudan till samarbete ”..samtidigt som reglerna är…” ”Vad gör vi åt detta?” ”Hur går vi vidare här?”

21 Övning I grupper om 3-4 deltagare.
Utgå ifrån situationer i den dagliga verksamheten där Ni kan invitera till samarbete. Var och en funderar ut en inviterande och en ”svart-vit, antingen-eller formulering” att pröva på de övriga i gruppen. Efteråt föreslås en diskussion kring vad som fungerat bra.

22 Proschaska & DiClemente 1983,1986
Förändringshjulet Ursprungligen en statisk modell med slutna stadier Nu en flexibel modell Vidmakthållande Före övervägande Genomförande Övervägande Beslut Hur vi bemöter och arbetar med klienten Beror på vilket stadium han eller hon befinner sig i Förberedande Proschaska & DiClemente 1983,1986 © Tove Antonisen -06

23

24 Förändringsberedskap
Inte beredd – Väcka intresset. Varför sluta? Ambivalent – Väga för och emot. Hinder? Förberedelse – Beslut och planering. Hur gör man? Handling – Hur gör man för att må bra? Vidmakthållande – Hur undviker man att återfalla?

25 Beredskap till förändring
Ta upp frågan Bedöm beredskap till förändring! Ej beredd Osäker Beredd Väck intresse för information om skäl till förändring Stöd handling Utveckla ambivalens Stöd självtilliten Följ upp!

26 Ligger vi före eller efter de olika förändringsstadierna?
Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring

27 MI:s fyra principer Uttryck empati Utveckla diskrepans
Visa acceptans och respekt. Du behöver inte dela åsikt Utveckla diskrepans Öka medvetenheten om konsekvenserna Följ med i motstånd Motstånd är en signal till behandlaren att ändra strategi Motstånd är energi och kan vara en drivkraft Stöd tilltron till den egna förmågan Selfefficacy

28 Empati Den viktigaste komponenten i ett behandlings samtal.
Visa empati med reflektivt lyssnande och en icke dömande attityd.

29 Diskrepans Att se skillnaden mellan hur det är och hur jag skulle önska att det var (mina värderingar).

30 Motstånd Brottning eller dans?
Bild: Caisa Lyly

31 Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen
Stöd självtillit Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen

32 Ambivalens Ambivalens är en naturlig fas i alla förändringsprocesser. Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen. Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag än regel.

33 Ambivalens Är att befinna sig i en känslomässig och kognitiv konflikt. Man tvekar och känner sig kluven. Möten med en ambivalent person kan väcka starka känslor. Ofta känner vi behovet av att ge råd, men det möts oftast med ”JA, MEN” yttranden.

34 Ambivalensutforskning
skapa ett tankerum konkretisera utforska både den ena och den andra sidan

35 Ambivalensutforskning kan leda till:
Ett beslut att förändra Ett beslut att inte förändra Ett beslut att fundera vidare, ta reda på mer. Att utforska alternativen vidare

36 AMBIVALENS KORSET Fördel med aktuell situation Fördel med förändring
Nackdel med aktuell situation Nackdel med förändring © Tove Antonisen -06

37 Vad behövs för att förändras?
Vill Du? Kan Du? Är du redo? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

38 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007
Vad behövs för att förändras ? Skatta från 0 – 10 0 = inte alls 10 = absolut VILL JAG? – vad vinner jag, vad förlorar jag? 0 _______________________________10 KAN JAG? - Kommer jag att klara av situation x, y, z ? - Vad behöver jag lära mig? 0________________________________10 ÄR JAG REDO? – Är jag beredd att prioritera detta nu? - Är det rätt skede i livet för mig? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

39 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007
MOTIVATION Angelägenhetsgrad A Vill men tror sig ej kunna B Vill och kan C Vill inte och tror sig ej kunna D Vill inte men tror sig kunna. Self efficacy © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

40 Tack för i dag!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal"

Liknande presentationer


Google-annonser