Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation och Management Fördjupningen riktar sig till dig som.. har ett särskilt intresse för organisatoriska företeelser såsom förändring, lärande,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation och Management Fördjupningen riktar sig till dig som.. har ett särskilt intresse för organisatoriska företeelser såsom förändring, lärande,"— Presentationens avskrift:

1 Organisation och Management Fördjupningen riktar sig till dig som.. har ett särskilt intresse för organisatoriska företeelser såsom förändring, lärande, konflikter, sociala samspel är intresserad av organisering, ledning och styrning av olika verksamheter och utvecklingsprojekt vill fördjupa din förståelse kring samspel mellan informationsteknik, individ och organisation.

2 Mål - Organisation och Management Öka förståelsen för olika organisatoriska processer på såväl organisationsnivå som individ-/gruppnivå Öka förståelsen för olika organisatoriska processer utifrån flera perspektiv, framförallt utifrån lednings-/managementperspektiv och medarbetarperspektiv Öka kunskapen om centrala företeelser och begrepp, relaterade till organisatoriska processer. Några sådana företeelser/begrepp är förändring, konflikt, lärande, makt, sociala samspel

3 Fördjupningens mål (forts.) Utveckla studenternas förmåga att - på ett reflekterat sätt - organisera, leda och styra verksamheter och utvecklingsprojekt Fördjupa insikten om sin egen, och andras, roll och betydelse i organiserandet

4 I framtiden kan du arbeta med… Projektledning, företagsledning eller med personalrelaterade frågor Fördjupningen lämpar sig även för studenter som – t ex inom ramen för konsultverksamhet – vill arbeta med organisationsutveckling

5 Obligatoriska kurser Strategi, affärer och informationssystem, 10 p (gäller samtliga fördjupningar) IT och Organisation, 10 p Kandidatarbete, 10 p

6 Valbara kurser Förändring i organisationer, 5 p Knowledge Management, 5 p

7 Översikt av fördjupningsalternativet

8 Vi svarar på frågor gällande fördjupningen: Marie Aurell, marie.aurell@bth.se tel. 0457-385609 Marie Hemming, marie.hemming@bth.se tel. 0457-385606 Eva Lövstål, eva.lovstal@bth.se tel. 0457-385638 VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!


Ladda ner ppt "Organisation och Management Fördjupningen riktar sig till dig som.. har ett särskilt intresse för organisatoriska företeelser såsom förändring, lärande,"

Liknande presentationer


Google-annonser