Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påminnelser Öva problemlösning Förtrogenhet med laborativ verksamhet och några mätinstrument Ämneskunskap Tentaanmälan till IF1613 är obligatorisk, v.g.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påminnelser Öva problemlösning Förtrogenhet med laborativ verksamhet och några mätinstrument Ämneskunskap Tentaanmälan till IF1613 är obligatorisk, v.g."— Presentationens avskrift:

1 Påminnelser Öva problemlösning Förtrogenhet med laborativ verksamhet och några mätinstrument Ämneskunskap Tentaanmälan till IF1613 är obligatorisk, v.g. använd Daisy.

2 Förra föreläsningen: Faradays lag Induktans hos en spole Solenoiden (strömspole) Spänningen över en induktans Ömsesidig induktans RL-kretsen — upp- resp. urladdning, LC-kretsen — harmonisk oscillator Lentz lag där (V) Den av ett tidsberoende magnetfält inducerade spänningen inducerar en ström som ger upphov till ett magnetfält som motverkar förändringen av det magnetiska flödet Antal lindningsvarv Solenoidens längd

3 Denna föreläsning: Transformatorn Maxwells induktionslag Magnetisering, magnetisk susceptibilitet, magnetiserande fältstyrka Meissnereffekten Ferromagnetism, hysteres Magnetiska kretsar Maxwells ekvationer – dualism

4 Transformatorn Järnok för att ”leda” magnetfältet Antal lindningsvarv Syfte: Transformera spänningen l1l1 Integral över N 1 varv

5 Transformatorkärna Görs normalt av tunna järnplåtar isolerade från varandra för att motverka virvelströmmar som orsakar resistiva förluster. Ökande B-fält Virvelström Vill följa ytterkanten

6 Maxwells induktionslag Faradays lag: Ampéres lag: (V) Jämför med

7 Magnetisering, magnetisk susceptibilitet Defnition på magnetisering: dV P.g.a. fria strömmarP.g.a. magnetiseringsströmmar Magnetisk susceptibilitet

8 Meissnereffekten Bilder från: http://www.e.kth.se/~e98_bbe/kth/supraledare/supraledare.html I en supraledare kommer den inducerade strömmen p.g.a. ett pålagt magnetfält (strömmen beror på magnetiska flödets derivata) ej att avta med tiden => Permanent ström som ger upphov till ett motriktat magnetfält. Magnetisk susceptibilitet i en supraledare: Magnet Supraledande platta

9 Ferromagneter Illustration från: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/ferro.html

10 Hysteres, BH-kurva IdealtReellt Ferromagneter: Bild från: http://www.coilws.com/magneticandhow.html

11 Magnetiska kretsar, reluktans ReluktansMagneto- motorisk kraft

12 Jämförelse E vs. B Columbs lag Gauss lag Elektrisk fältstyrka Faradays lag Lorentzkraft Ampères lag Biot-Savarts lag Maxwells lag


Ladda ner ppt "Påminnelser Öva problemlösning Förtrogenhet med laborativ verksamhet och några mätinstrument Ämneskunskap Tentaanmälan till IF1613 är obligatorisk, v.g."

Liknande presentationer


Google-annonser