Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsfunktion i omvandling Maria Wolmesjö 0470-708331

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsfunktion i omvandling Maria Wolmesjö 0470-708331"— Presentationens avskrift:

1 Ledningsfunktion i omvandling Maria Wolmesjö 0470-708331 Maria.wolmesjo@ivosa.vxu.se

2 Projektets syfte …med fokus på första linjens chefer i äldre- och handikappomsorg undersöka hur förändringar i organisationen påverkar synen på och (arbets-) villkoren för ledarskap. Mer konkret är syftet att utifrån samspelet mellan politiska beslut och verkställighet studera ledarskapets form och innehåll i relation till ett antal typiska organisationsförändringar i den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

3 Metod och material Fallstudie av tre reformer primärmaterial: –Enkätstudie –Intervjuer sekundärmaterial: –Kommunala styrdokument

4 Frågeställningar Hur formuleras och implementeras politiska mål och riktlinjer i verksamheten? Vilka krav ställs på ledarskapets form och innehåll i relation till ett antal tidstypiska organisationsförändringar? Hur upplever första linjens chefer i den kommunala äldre- och handikappomsorgen sina arbetsvillkor i olika organisationsformer? Vilka etiska dilemma är centrala för första linjens chefer? Vilken betydelse har organisationsformen för första linjens chefers utformande av ledningsfunktionen?

5 Fallstudien 3 reformer – 3 kommuner i omvandling Fallstudie I: Fallstudie II: Fallstudie III: Biståndshandläggar- modellen Införandet av flexiblare arbetsliv Decentraliserad organisering

6 Enkätstudien 4 kommuner – 2 ”moderna” och 2 ”traditionella” – 224 personer: – 77 politiker varav 36 kvinnor och 41 män – 147 tjänstemän varav 129 kvinnor och 18 män

7 Intervjustudien F.n. 33 personer 5 politiker varav 4 kvinnor och 1 man 28 tjänstemän varav 22 kvinnor och 6 män Forts…

8 Preliminärt resultat – fallstudie I Krav på tydligare chefsroll och ansvarsfördelning Ny områdesindelning efter verksamhetsområde ”Halvering” av antalet första linjens chefer Stora personalgrupper Biträdande chef och kundansvarig Intraprenad

9 ”Om kunderna vill någonting så ska de ringa till kundsamordnaren, jag har ju personalansvaret så jag är arbetsledare. Det kan vara lite knepigt att dra gränserna där men det är ungefär som när jag hade sjuksköterskorna…men jag inser att det kan vara svårt att dra gränsen där”.

10 ”Jag tror att man vill ha tydligare beslut, mer regler och så blir det för vissa personer att det ska vara väldigt detaljstyrt och för andra så blir det någonting annat. Och innan man hittar det här då, för jag tycker att ju mer man detaljstyr desto mindre frihet har man som chef. Jag tycker att det är förödande om man ska styra i detalj”.

11 Preliminärt resultat – fallstudie II ”Plattare” organisation Krav på tydligare ledarskap Arbetsuppgifter har ”tryckts ut” Årsarbetstid och timbank Ökad tid för personalpolitiska frågor Ledarskap i dialog och samverkan Diskussion av värderingsfrågor Stor frihet och ökat inflytande över arbetet

12 Preliminärt resultat – fallstudie III Återgått till centralisering Decentraliseringen upplevdes oklar av brukare/kunder Krav på tydligare ledarskap och ansvarsfördelning Saknar tidsmässiga resurser att ge alla den hjälp och uppmärksamhet de bör få


Ladda ner ppt "Ledningsfunktion i omvandling Maria Wolmesjö 0470-708331"

Liknande presentationer


Google-annonser