Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande mikrobiologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande mikrobiologi"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande mikrobiologi
Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad

2 Smittämnet och värden Värden - barriärer - immunförsvar - psykisk och fysisk balans Smittämnet - virulens - mängd - andra faktorer

3 Smittvägar 1 Direkt person- till personsmitta
luftburen, t ex vattkoppor, mässling kontaktsmitta, t ex brottarherpes sexuellt överförd smitta, t ex klamydia

4 Smittvägar 2 Indirekt smitta från en människa till en annan
Indirekt kontakt genom föremål, ytor etc, t ex S aureus, influensa etc Vatten- och livsmedelsburen smitta, t ex salmonella, hepatit A Blodsmitta, t ex hepatit B, HIV Vektorburna smittor, t ex malaria

5 Smittvägar 3 Omgivningssmitta (från miljön)
t ex legionärssjuka, stelkramp Vektorburna smittor från miljökällor och djur, t ex borrelios Källa: Ekdahl K och Giesecke J (red), Smittskyddsboken, Studentlitteratur 2003

6 Hur förhindra smittspridning?

7 Diagnostiska metoder 1 Odling (bakterier, svamp) - Fasta medier Flytande medier De flesta patogena bakterier och svampar är möjliga att odla. Tidskrävande 2 dygn - veckor. Billig.

8 Diagnostiska metoder 2 Direktpåvisning - Direktmikroskopi, vanligen efter färgning (gram-, metylenblå-, acridin- orange-, blankofor-färgning) Kräver minst 104 bakterier/mL. Snabb. - Immunfluorescens med monoklonala antikroppar (t ex Legionella, influensa). Snabb. Relativt dyr. Arbetskrävande.

9 Diagnostiska metoder 3 Serologi - Påvisa antigen (dvs smittämnet eller del av smittämnet, t ex HBsAg) - Påvisa antikroppar mot smittämnet (IgG, IgM, IgA)

10 Diagnostiska metoder 4 Påvisa smittämnets arvsmassa (DNA, RNA) - PCR-teknik Mycket känslig. Relativt snabb. Dyr. Risk för kontamination. - Andra ”DNA/RNA-tekniker” (hybridisering, LCR)

11 Grundläggande bakteriologi, Indelning
Gramfärgning (positiv - blå, negativ - röd) Utseende (kock, stav, spiroket etc) Växtsätt (klasar, kedjor, par osv) Växtkrav (aerob, anaerob, mikroaerofil osv) Speciella krav på näring (cystein etc)

12 Grampositiva kocker Aeroba Stafylokocker Streptokocker S aureus Betahemolytiska gr A (S pyogenes) Koagulasnegativa (KNS): grupp C S epidermidis grupp G S saprofyticus gr B (S agalactie) S lugdunensis Alfahemolytiska ”viridans” pneumokocker Ej hemolytiska Enterokocker E faecalis E faecium Anaeroba Peptostreptokocker Peptokocker

13 Gramnegativa kocker Aeroba Neisseria meningitidis gonorrhoeae ”svalgneisseria” Moraxella catarrhalis Anaeroba Veillonella spp

14 Grampositiva stavar Aeroba Bacillus anthracis cereus spp Corynebacterium diphteriae spp (”difteroida stavar”) Erysipelothrix rhusiopatiae Arcanobacterium haemolyticum Listeria monocytogenes Lactobacillus spp Anaeroba Clostridium perfringens difficile tetanii

15 Gramnegativa stavar Aeroba Enterobacteriaceae Övriga Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae Haemophilus influenzae oxytoca parainfluenzae Enterobacter aerogenes Legionella pneumophila cloacae Francisella tularense Proteus mirabilis Pasteurella multocida vulgaris Bordetella pertussis Morganella morganii parapertussis Salmonella Typhi Mikroaerofila Paratyphi Campylobacter spp enterica ssp Helicobacter pylori Shigella spp Yersinia enterocolitica Anaeroba pestis Bacteroides fragilis spp Fusobacterium spp

16 Ej i gramfärgningsschemat
Mycobacterium tuberculosis leprae Chlamydia trachomatis pneumoniae psittaci Mycoplasma pneumoniae Treponema pallidum Borrelia burgdorferi recurrentis Nocardia spp

17 VIRUS, INDELNING Arvsmassa (RNA eller DNA) Storlek
Utseende (geometriskt arrangemang) Förekomst/ej förekomst av hölje

18 RNA-virus 1 Picornavirus Enterovirus (Hepatit A, polio, Coxsackie, Echo) Rhinovirus Calicivirus Norovirus, Sapovirus Reovirus Rotavirus Togavirus Rubella Flavivirus Gula febern, Dengue, TBE Hepatit C Retrovirus HIV 1 och HTLV 1 och 2 Hepatit E-virus

19 RNA-virus 2 Ortomyxovirus Influensa A, B, C
Paramyxovirus Parotit, Morbilli Parainfluensa, RS-virus Rhabdovirus Rabiesvirus Filovirus Marburg-, Ebolavirus Bunyavirus Hantavirus, Sandmyggefeber Arenavirus Lassavirus m fl Coronavirus ÖLI/gastroenteritvirus

20 DNA-virus Parvovirus Parvovirus B 19 Papovavirus Vårtvirus
Adenovirus ÖLI, konjunktivit, GE, meningit Hepadnavirus Hepatit B Herpesvirus Herpes simplex 1 & 2 (HSV) Humana herpesvirus (HHV) Varicella-zostervirus (VZV) Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barrvirus (EBV) Poxvirus Variola, Vaccinia, Molluscum

21 SVAMP Jästsvamp Candida albicans Cryptococcus neoformans
Dermatofyter Trichophyton rubrum Microsporoum canis Trichopython mentagrophytes Mögelsvamp Aspergillus spp Penicillium spp Ospecificerad Pneumocystis carinii

22 ”Parasiter” Malaria (Plasmodium spp) Entamoeba histolytica
Giardia intestinalis Toxoplasma gondii Acanthamoeba

23 Masksjukdomar 1 Nematoder Springmask (Enterobius vermicularis) (rundmaskar) Spolmask (Ascaris lumbricoides) Hund/kattspolmask (Toxocara) Piskmask (Trichuris trichiura) Hakmask (Ancylostoma duodenale / Necator americanus) Blodfilaria (Wucheria bancrofti / Brugia malayi) Loa-loa Onchocerca volvulus Dracunculus medinensis

24 Masksjukdomar 2 Cestoder Taenia saginata (Nötbandmask) (bandmaskar) Taenia solium (Svinbandmask) Diphyllobotrium latum (Fiskbinnikemask) Hymenoleis nana (Dvärgbinnikemask) Echinococcus Trematoder Schistosoma (flundror) Lever/lungflundror (Chlonorchis sinensis - kinesisk levermask, Fasciola hepatica - leverflundra, Paragominus vestermani - lungflundra, m 6fl).

25 PRIONER Annorlunda smittprincip ”proteiner som kan förökas utan arvsmassa” Svårt att destruera. Tål hög temperatur. ”Galna ko-sjukan”, Scrapie hos får Creutzfeldt-Jakobs-liknande hos människa Kuru


Ladda ner ppt "Grundläggande mikrobiologi"

Liknande presentationer


Google-annonser