Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande mikrobiologi l Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande mikrobiologi l Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad."— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande mikrobiologi l Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad

2 Smittämnet och värden l Värden - barriärer - immunförsvar - psykisk och fysisk balans l Smittämnet - virulens - mängd - andra faktorer

3 Smittvägar 1 l Direkt person- till personsmitta –luftburen, t ex vattkoppor, mässling –kontaktsmitta, t ex brottarherpes –sexuellt överförd smitta, t ex klamydia

4 Smittvägar 2 l Indirekt smitta från en människa till en annan –Indirekt kontakt genom föremål, ytor etc, t ex S aureus, influensa etc –Vatten- och livsmedelsburen smitta, t ex salmonella, hepatit A –Blodsmitta, t ex hepatit B, HIV –Vektorburna smittor, t ex malaria

5 Smittvägar 3 l Omgivningssmitta (från miljön) –t ex legionärssjuka, stelkramp –Vektorburna smittor från miljökällor och djur, t ex borrelios Källa: Ekdahl K och Giesecke J (red), Smittskyddsboken, Studentlitteratur 2003

6 Hur förhindra smittspridning?

7 Diagnostiska metoder 1 l Odling (bakterier, svamp) - Fasta medier - Flytande medier De flesta patogena bakterier och svampar är möjliga att odla. Tidskrävande 2 dygn - veckor. Billig.

8 Diagnostiska metoder 2 l Direktpåvisning - Direktmikroskopi, vanligen efter färgning (gram-, metylenblå-, acridin- orange-, blankofor-färgning) Kräver minst 10 4 bakterier/mL. Snabb. - Immunfluorescens med monoklonala antikroppar (t ex Legionella, influensa). Snabb. Relativt dyr. Arbetskrävande.

9 Diagnostiska metoder 3 l Serologi - Påvisa antigen (dvs smittämnet eller del av smittämnet, t ex HBsAg) - Påvisa antikroppar mot smittämnet (IgG, IgM, IgA)

10 Diagnostiska metoder 4 l Påvisa smittämnets arvsmassa (DNA, RNA) - PCR-teknik Mycket känslig. Relativt snabb. Dyr. Risk för kontamination. - Andra ”DNA/RNA-tekniker” (hybridisering, LCR)

11 Grundläggande bakteriologi, Indelning l Gramfärgning (positiv - blå, negativ - röd) l Utseende (kock, stav, spiroket etc) l Växtsätt (klasar, kedjor, par osv) l Växtkrav (aerob, anaerob, mikroaerofil osv) l Speciella krav på näring (cystein etc)

12 Grampositiva kocker l Aeroba StafylokockerStreptokocker S aureusBetahemolytiskagr A (S pyogenes) Koagulasnegativa (KNS): grupp C S epidermidisgrupp G S saprofyticusgr B (S agalactie) S lugdunensisAlfahemolytiska”viridans” pneumokocker Ej hemolytiska l Enterokocker E faecalis E faecium l Anaeroba Peptostreptokocker Peptokocker

13 Gramnegativa kocker l Aeroba Neisseriameningitidis gonorrhoeae ”svalgneisseria” l Moraxella catarrhalis l Anaeroba Veillonellaspp

14 Grampositiva stavar l Aeroba Bacillusanthracis cereus spp Corynebacterium diphteriae spp (”difteroida stavar”) Erysipelothrix rhusiopatiae Arcanobacterium haemolyticum Listeria monocytogenes Lactobacillus spp l Anaeroba Clostridium perfringens difficile tetanii

15 Gramnegativa stavar l Aeroba EnterobacteriaceaeÖvriga Escherichia coliPseudomonasaeruginosa KlebsiellapneumoniaeHaemophilusinfluenzae oxytocaparainfluenzae EnterobacteraerogenesLegionellapneumophila cloacaeFrancisellatularense ProteusmirabilisPasteurellamultocida vulgarisBordetellapertussis Morganella morganiiparapertussis SalmonellaTyphiMikroaerofila ParatyphiCampylobacterspp enterica sspHelicobacterpylori Shigella spp YersiniaenterocoliticaAnaeroba pestisBacteroides fragilis spp Fusobacteriumspp

16 Ej i gramfärgningsschemat l Mycobacteriumtuberculosis leprae l Chlamydiatrachomatis pneumoniae psittaci l Mycoplasmapneumoniae l Treponema pallidum l Borreliaburgdorferi recurrentis l Nocardia spp

17 VIRUS, INDELNING l Arvsmassa (RNA eller DNA) l Storlek l Utseende (geometriskt arrangemang) l Förekomst/ej förekomst av hölje

18 RNA-virus 1 l PicornavirusEnterovirus (Hepatit A, polio, Coxsackie, Echo) Rhinovirus l CalicivirusNorovirus, Sapovirus l ReovirusRotavirus l TogavirusRubella l FlavivirusGula febern, Dengue, TBE Hepatit C l RetrovirusHIV 1 och 2 HTLV 1 och 2 l Hepatit E-virus

19 RNA-virus 2 l Ortomyxovirus Influensa A, B, C l Paramyxovirus Parotit, Morbilli Parainfluensa, RS-virus l RhabdovirusRabiesvirus l FilovirusMarburg-, Ebolavirus l BunyavirusHantavirus, Sandmyggefeber l ArenavirusLassavirus m fl l CoronavirusÖLI/gastroenteritvirus

20 DNA-virus l ParvovirusParvovirus B 19 l PapovavirusVårtvirus l AdenovirusÖLI, konjunktivit, GE, meningit l HepadnavirusHepatit B l HerpesvirusHerpes simplex 1 & 2 (HSV) Humana herpesvirus (HHV) Varicella-zostervirus (VZV) Cytomegalovirus (CMV) Epstein-Barrvirus (EBV) l PoxvirusVariola, Vaccinia, Molluscum

21 SVAMP l JästsvampCandida albicans Cryptococcus neoformans l DermatofyterTrichophyton rubrum Microsporoum canis Trichopython mentagrophytes l MögelsvampAspergillus spp Penicillium spp l OspecificeradPneumocystis carinii

22 ”Parasiter” l Malaria(Plasmodium spp) l Entamoeba histolytica l Giardia intestinalis l Toxoplasma gondii l Acanthamoeba

23 Masksjukdomar 1 l NematoderSpringmask (Enterobius vermicularis) (rundmaskar) Spolmask (Ascaris lumbricoides) Hund/kattspolmask (Toxocara) Piskmask (Trichuris trichiura) Hakmask (Ancylostoma duodenale / Necator americanus) Blodfilaria (Wucheria bancrofti / Brugia malayi) Loa-loa Onchocerca volvulus Dracunculus medinensis

24 Masksjukdomar 2 l CestoderTaenia saginata (Nötbandmask) (bandmaskar)Taenia solium (Svinbandmask) Diphyllobotrium latum (Fiskbinnikemask) Hymenoleis nana (Dvärgbinnikemask) Echinococcus l TrematoderSchistosoma (flundror)Lever/lungflundror (Chlonorchis sinensis - kinesisk levermask, Fasciola hepatica - leverflundra, Paragominus vestermani - lungflundra, m 6fl).

25 PRIONER l Annorlunda smittprincip ”proteiner som kan förökas utan arvsmassa” l Svårt att destruera. Tål hög temperatur. l ”Galna ko-sjukan”, Scrapie hos får Creutzfeldt-Jakobs-liknande hos människa Kuru


Ladda ner ppt "Grundläggande mikrobiologi l Torbjörn Kjerstadius Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad."

Liknande presentationer


Google-annonser