Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Begreppsförklaring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Begreppsförklaring."— Presentationens avskrift:

1 Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola farid.naisan@ts.mah.se Begreppsförklaring

2 2 identifierare  Ord såsom register, gata, epost och adress som man använder i sin kodning kallas för ”identifierare” (identifiers)”.  De är ord som man hittar på för namn på sina klasser, variabler och metoder.  Regler för namngivning av identifierare: o de är inte ”case-sensitive” i VB.NET, dvs känsliga för gemener och versaler, till skillnad från C#. Nisse och nisse är två olika namn i C# medan samma i VB.NET. Visual Studio.NET gör om nisse till Nisse. o kan innehålla bokstäver (äv svenska), siffror, @, och underscore- tecknet ’_’ men ej andra symboler som +,-,. osv. o kan ej börja med en siffra, 2Tal ej tillåtet men tal2 är OK.

3 3 Namn på identifierare: - rekommendationer  Börja inte med underscore-tecknet. Underscore tecknet är numera omodernt i namn på variabler, metoder oh konstanter.  Använd inte genomgående stora bokstäver – också omdernt.  Börja med liten bokstav och blanda versaler och gemener för variabelnamn  Dim förNamn As String ’VB String förNamn; ’C#  Börja med stor bokstav för metodnamn; detta gäller även get och set egenskaper.

4 4 Val av namn  Välj alltid vetiga namn.  Hellre långa och tydliga namn än korta och meningslösa.  VB.NET: Dim antalVarorILager As Integer ' vettigt namn Dim minVar As Integer ' dåligt val av namn  C#: int antalVarorILager; // vettigt namn int minVar; // dåligt val av namn  Numera rekommenderas inte ungersk notation och t ex m_ för medlemsvariabler, iTal, intTal, dblTal, dTal och andra prefix används inte längre. Undantaget prefixet I vid deklaration av Interface, ex IShape.

5 5 Nyckelord (keywords)  Ord som språket har reserverat för sig självt (reserverade ord).  ”Sub”, ”If”, ”Do” är exempel på sådana.  En komplett lista med beskrivning för varje ord hittas på MSDN: C# nyckelord: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/csref/html/vclrfCSharpKeywords_PG.asp VB.NET nyckelord: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/vblr7/html/vaoriVBLangKeywordsAll.asp

6 6 ☺The End


Ladda ner ppt "Programmering i.NET Farid Naisan, Universitetsadjunkt Datavetenskap, Teknik och samhälle, Malmö högskola Begreppsförklaring."

Liknande presentationer


Google-annonser