Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-government – utbildningarna Blekinge Tekniska Högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-government – utbildningarna Blekinge Tekniska Högskola."— Presentationens avskrift:

1 E-government – utbildningarna Blekinge Tekniska Högskola

2 Pirjo Elovaara BTH Dagens program Välkomstord / Karlshamns kommun E-government – något för mig? – Lasse Heimlander Presentation av utbildningarna vid BTH & frågor/ diskussion – Jeff Winter & Pirjo Elovaara Paus (ca 15 minuter) Ett fackligt perspektiv – Magnus Pettersson Att studera på distans & frågor/diskussion – Anna Tegel Att studera på högskolan & frågor/diskussion – Rosmarie Lauterbach Hur går vi vidare? - Diskussion

3 Pirjo Elovaara BTH Lärarlaget Jan Björkman Annelie Ekelin Pirjo Elovaara Sara Eriksén Christina Hansson Monica Nilsson Jeff Winter Rosmarie Lauterbach Anna Tegel

4 Pirjo Elovaara BTH E-government – vad är det? E-government omfattar e-förvaltning, e-tjänster och e-demokrati och är ett samlingsbegrepp för förändringsprocesser som pågår i den offentliga sektorn. Förändringen syftar till att integrera verksamhets- och teknikutveckling med medborgarperspektivet i centrum. Medborgarnas, de offentligt anställdas och politikernas delaktighet i processerna är en viktig förutsättning och utgångspunkt för detta.

5 Pirjo Elovaara BTH Två utbildningar Yrkeshögskoleutbildning i e-government  yrkeshögskoleexamen i e-government Magisterprogram i e-government  magisterexamen i e-government

6 Pirjo Elovaara BTH Innehåll – Yrkeshögskola (80p) Obligatorisk introduktionskurs 3 huvudteman (obligatoriska/valbara kurser inom varje tema)  E-förvaltning  E-tjänster  E-demokrati Obligatorisk metod- och reflektionskurs Programmet avslutas med ett projektarbete

7 Pirjo Elovaara BTH Innehåll - Yrkeshögskolan Obligatoriska  E-government – vad är det? 5 p  Metod och reflektion I, II, III5 p  Yrkeskunnandets praktik 5 p  Förvaltningsrätt 5 p  E-förvaltning 5 p  Förändring i organisationer 5 p  E-demokrati 5 p  Design i vardagen 5 p  E-tjänster 5 p  Projekt som arbetsform 5 p  Projektkurs 10 p

8 Pirjo Elovaara BTH Innehåll - Yrkeshögskolan Valbara:  Grundkurs IT  IT juridik  Interaktiv WWW-hantering  Informationssäkerhet  Programmering i Java  Introduktion till datanät  Andra önskemål…….

9 Pirjo Elovaara BTH Innehåll – Magister (40p) E-government – vad är det?5 p E-government ur ett internationellt perspektiv5 p Förändring i teori & praktik I 10 p Förändring i teori & praktik II10 p Magisterarbete10 p

10 Pirjo Elovaara BTH Mål - Yrkeshögskolan Utöver de allmänna målen skall studenten efter genomgången utbildning ha  grundläggande kunskaper om de ekonomiska, juridiska och politiska processer som styr området och dess utveckling  fördjupade kunskaper om e-government (e-förvaltning, e- tjänster och e-demokrati)  grundläggande kunskaper och färdigheter i informations- och kommunikationsteknologi inom området  grundläggande kunskaper och färdigheter om brukarmedverkan i förändringsprocesser  kunskaper och färdigheter att delta i planering, integrering och genomförande av e-governmentrelaterade projekt

11 Pirjo Elovaara BTH Mål - Breddmagister Utöver de allmänna målen skall studenten efter genomgången utbildning ha  skaffat sig teoretiska kunskaper inom området e- government  skaffat sig kunskap om den politiska samhällssituationen som styr utvecklingen av e-government  skaffat sig kunskaper om internationell forskning och utveckling inom området e-government  utvecklat analytiska och reflekterande kompetenser inom området e-government  skapat ett helhetsperspektiv inom området och därmed kan initiera och delta i förändringsarbete samt samordna utvecklingsprojekt inom området.

12 Pirjo Elovaara BTH Struktur Samma struktur för både utbildningar  Nätbaserat  Självständigt arbete / grupparbete  Samarbete med lärcentra

13 Pirjo Elovaara BTH Anmälning & studietakt Sista anmälningsdatum – 14 april…  Men man kan anmäla sig senare Studietakt – deltid eller heltid Vissa kurser kan läsas fristående

14 Pirjo Elovaara BTH På webben

15 Pirjo Elovaara BTH Viktigt! Den viktigaste målgruppen: yrkesverksamma (kompetensutveckling) Förankring till verksamheter inom den offentliga sektorn samt näringslivet Kombinera teori och praktik Kombinera vardag och vision Kombinera människa, organisation, politik, teknik


Ladda ner ppt "E-government – utbildningarna Blekinge Tekniska Högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser