Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP&M - teori1 OOP del III– Föreläsning vecka 9 GUI Containers och LayoutManagers (Inner classes)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP&M - teori1 OOP del III– Föreläsning vecka 9 GUI Containers och LayoutManagers (Inner classes)"— Presentationens avskrift:

1 OOP&M - teori1 OOP del III– Föreläsning vecka 9 GUI Containers och LayoutManagers (Inner classes)

2 OOP&M - teori2 GUI Två API-er/bibliotek för Graphical User Interface (API=Application Program Interface) AWT Abstract Windowing Toolkit (Enklare GUI) Swing (Avancerat GUI) Uppbyggt på samma sätt som AWT. Kan ibland ge problem när man använder det i webbrowsers.

3 OOP&M - teori3 GUI Består av: Containers – Behållare tex: JFrame, JApplet, JWindow, LayoutManagers – Bestämmer hur layouten byggs upp tex: GridLayout, BorderLayout. Kontrollkomponenter – tex: JButton, JCheckBox, JOptionPane Händelselyssnare och Händelsehanterare– Kopplas till de olika kontrollkomponenter för att ge önskat resultat.

4 OOP&M - teori4 GUI-Struktur Vi låter två filer bära strukturen för GUI-Applicationen Funktionaliteten placeras i klassen Application Användargränsittet placeras i klassen GUI dessutom har vi en tredje fil där vår mainmetod placeras och som startar applikationen. Förutom ovanstående filer kan det finnas ett flertal andra klasser som bygger upp applikationen och användargränssnittet

5 OOP&M - teori5 GUI Containers ett urval JFrame – grundbehållare för en applikation. Ett fönster med ram och titel. Kan ha en menyrad. Huvudkomponent i applikation deklareras: JFrame myFrame; skapas: myFrame = new JFrame(); För att får en referens till JFrame för att kunna sätta Layout måste metoden getContentPane() anropas till exempel: myFrame.getContentPane().add(component); myFrame.getContentPane().setLayout(layout); JPanel en osynlig behållare. Används som del i frame för att visa bilder eller placera ut knappar (Applet är subklass till JPanel). deklareras: JPanel myPanel: skapas: myPanel = new JPanel();

6 OOP&M - teori6 GUI LayoutManagers ett urval BorderLayout innehåller 5 områden( NORTH, SOUTH, WEST, EAST, CENTER) Bra grundlayoutBorderLayout GridLayout (ett rutnät av rader och kolumner)GridLayout Flowlayout (Kontrollkomponenterna läggs till efterhand bra för knappar)Flowlayout Layouter kan appliceras på Containers/Behållare som JFrame, JPanel mfl

7 OOP&M - teori7 JComponents ett “litet” urval JLabel: En rad text eller icon ej editerbar JTextField JPasswordField: En rad text editerbar JTextArea: Flera rader editerbar text. JScrollBar Scrollpaneler JButton: ”vanlig knapp” JCheckBox, JRadioButton: JComboBox: drop-down lista JList: Lista med val JSlider: JColorChooser JFileChooser

8 OOP&M - teori8 ?


Ladda ner ppt "OOP&M - teori1 OOP del III– Föreläsning vecka 9 GUI Containers och LayoutManagers (Inner classes)"

Liknande presentationer


Google-annonser