Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internkonferens i Webbvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internkonferens i Webbvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Internkonferens i Webbvetenskap

2 Webbvetenskap En ny vetenskap närmare bestämt en tvärvetenskap
med ett studieobjekt – webben som teknologisk artefakt och socialt fenomen En lätt hajpad vetenskap i vilken ingen institution i Göteborg (eller ens i Sverige) forskar eller undervisar Kan vi? Ska vi?

3

4 Ämnen Webbvetenskap Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Logik
Allmän språkvetenskap Fonetik Språkteknologi Vetenskapsteori Kognitionsvetenskap Webbvetenskap

5 Vårt försprång i Göteborg
Många av våra ämnen är relevanta, och mer så och i en större och bättre blandning än andra GU-institutioners ämnen Erfarenheter av en praktisk praktisk filosofi – en filosofi med tydlig samhällsanknytning – har vi också 25 år av språkteknologi (datalingvistik) – en form av teknologisk-humanistisk tvärvetenskap – har givit oss viktiga erfarenheter Inte ens webbteknologi är särskilt väl representerat i Göteborg – utom just hos oss Webbens spjutspetsteknologier behärskar vi bättre än några andra i Göteborg

6 Konferensens syfte Ge oss själva en allmän orientering om hur ämnet skulle kunna te sig i våra händer Generera forskningsuppslag Diskutera mastersutbildning Avgöra två viktiga frågor....

7 Kan vi?

8 Ska vi?

9

10 Procedur Varje talare har 15 minuter på sig för presentation och 4 minuter för frågor och diskussion Man får dra över sina 15 minuter, men bör helst inte Ordförande visar upp en skylt som det står 5 min på. Det signalerar att man har 5 minuter kvar för att presentera klart, och 9 minuter allt som allt. Sedan en skylt som det står 1 min på – betyder 1 minut för att runda av presentationen, och 5 minuter allt som allt Nästa talare bör smyga fram och börja förbereda sig någon eller några minuter innan han/hon ska börja.

11 Sökes: Ordföranden (fyra st.)

12 Som första talare på den första webbvetenskapliga konferensen i Göteborg, låt mig då få presentera... Björn Haglund

13 Diskussion Spela in?

14 Allmänna intryck av konferensen
Har vi haft kul? Ser vi en enhet i mångfalden? Förstår vi varandra? Ser vi svårigheter?

15 Kan vi?

16 Vårt försprång i Göteborg
Många av våra ämnen är relevanta, och mer så och i en större och bättre blandning än andra GU-institutioners ämnen Erfarenheter av en praktisk praktisk filosofi – en filosofi med tydlig samhällsanknytning – har vi också 25 år av språkteknologi (datalingvistik) – en form av teknologisk-humanistisk tvärvetenskap – har givit oss viktiga erfarenheter Inte ens webbteknologi är särskilt väl representerat i Göteborg – utom just hos oss Webbens spjutspetsteknologier behärskar vi bättre än några andra i Göteborg

17 Spjutspetsteknologier för webben
Teknologier för Semantiska webben Språkteknologi Webb-baserade dialogsystem

18 Ska vi?

19 Mål Bäst i Göteborg på webbvetenskap Massor av studenter
Intressanta projekt Livlig samverkan Möjlighet att bjuda in till webbvetenskapsdagar

20 Vägen dit Seminarieserie för att skapa gemensam plattform
Skapa ett kontaktnät utåt lokalt, nationellt och internationellt Ordna och delta i konferenser och happenings Samverkan, Entreprenörskap Intraprenörskap PR

21 Lokala relationer Inom akademien Utanför akademien Handelshögskolan
Kristoffer Schollin DART Katarina Muhlenbock Mats Lundälv Psykologen Mikael Elf Pedagogen (PIL) Johan Lundin, Tomas Lindroth IT-universitetet Mathias Klang Ylva Hård af Segerstad Chalmers Aarne Ranta, m.fl. Sociologen ? Språkdata Lars Borin m.fl. Journalistik och masskommunikation UB Peter Möller GU Mikael Stoltz (Web coordinator) Utanför akademien Myndigheter Webbyråer ...

22 Nationella relationer
Högskolan i Borås – webbdesign, webbteknologi Linköpings universitet (bra på Semantiska webben) SICS Svenska W3C-kontoret .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

23 Internationella relationer
Kontakter med MIT, Southhampton, etc. Kontakt med OII (http://www.oii.ox.ac.uk/) Medlemskap i W3C (http://www.w3.org/)

24 Happenings Webbvetenskapliga dagar
Webbdagarna i Göteborg (http://www.webbdagarna.se/) IT-mässor

25 Entreprenörskap Skapa egna företag
Uppmuntra studenterna att starta egna företag Resurser på GU-nivå

26 Intraprenörskap Tar vi (institutionen, fakulteten, universitetet) så mycket plats på webben som vi skulle kunna göra? Det hade kunnat vara sämre... Att finnas är att finnas på webben The web of documents, people, data, things Web applications

27 PR-idéer Webbdagarna i GBG
Artiklar i t.ex. Computer Sweden, Internetworld Spridning genom IT-beställarrådet

28 Mastersprogram

29 Se dokumentet "Masters i webbvetenskap"

30 Frågeställningar Hur ska utbildningen se ut, i mer detalj?
Kan vi få tillräckligt antal studenter? Ska det vara en internationell master eller ej? Finns det tillräckligt med lärarresurser? Finns det existerande kurser som kan ingå? Vilka nya kurser måste vi skapa?

31 Curriculum (fr. webscience.org)
History of the Web Building the Web The Web in Society Operationalising Web Science for a World of International Commerce Analysing the Web

32 Program på andra ställen

33 Internationell master
För högre söktryck duktigare studenter Emot är vi verkligen tillräckligt bra än? alla kurser måste vid behov ges på engelska även de som vi inte har någon kontroll över ger ev. en sämre lokal förankring ger ev. tystare studenter under seminarier avgifter på gång (?) får vi internationella studenter då?

34 Obligatoriska kurser Webbvetenskap (7,5 eller 15 hp)
Metodkurs (7,5 hp) Introduktion till programmering (om man inte redan läst) Webbteknologi I (om man inte redan läst) Projektkurs 1 (15 hp) Projektkurs 2 (30 hp) Seminarieserie

35 Tillvalskurser Logik Webbteknologi II Semantiska webben
Informationssökning (?) Etik (?) Språket, individen och samhället (?) Pragmatik (?) Sociolingvistik (?) Vetenskapteori – fokus på e-vetenskap (?)

36 Seminarieserie Ger utbildningen en röd tråd
Ett viktig mötesplats för studenter och forskare Teknikbevakning Viktiga frågor (t.ex. etiska) kring webben och webbanvändandet Tipsar om nya trender – någon kan t.ex. demonstrera Twitter, informera om hur vida använt det är, samt diskutera implikationer...) Kan använda sig av material (videoföreläsningar etc.) hämtade från webben. En gång i veckan?

37 Skiss 1

38 Skiss 2

39 Skiss 3

40 Kurser eller kursmoment som kan återanvändas
Språkteknologiprogrammet programmering för korpuslingvistik 7,5 hp (namnbyte till "Introduktion till programmering") webbteknologi 7,5 hp (namnbyte till "Webbteknologi I") dialogsystem 7,5 hp (namnbyte till "Webbteknologi II") kunskapsrepresentation och inferens 7,5 hp (namnbyte till "Semantiska webben") informationssökning (just nu ej i STP – men kan samläsas) Fakultetsgemensamma kurser/seminarieserier diskursanalys TAP metodkurs (datainsamling, statistik, begreppsanalys, mm.) Logik en introduktionskurs 7,5 hp Filosofi AI Lingvistik Entreprenörsmoment Praktikkurs

41 PR-idéer Affischer på GU och Chalmers
Posta information/PR i Piratpartiets webbforum Artiklar i t.ex. Metro

42 Detaljerade planer

43 Vägen dit 40.000 kr för planering av master
en grupp på (säg) minst 5-6 personer som vill ägna sig åt detta skissa på en master leda en seminarieserie söka projekt Inköp av litteratur, prenumerera på tidskrifter Möjlig tidsplan HT09-VT10: planering av master i webbvetenskap HT09: intern seminarieserie för att fortsätta skapa 'common ground' VT10: seminarieserie med inbjudna även från resten av akademien HT10: seminarieserie med inbjudna även utifrån HT10: master i webbvetenskap startar


Ladda ner ppt "Internkonferens i Webbvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser