Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Lindgren och Annette Wisén Myndigheten för yrkeshögskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Lindgren och Annette Wisén Myndigheten för yrkeshögskolan"— Presentationens avskrift:

1 Eva Lindgren och Annette Wisén Myndigheten för yrkeshögskolan
Välkommen! Eva Lindgren och Annette Wisén Myndigheten för yrkeshögskolan

2 Dagens innehåll 9.40 – Hur är det att studera med en funktionsnedsättning på yrkeshögskolan? Erfarenheter och tips från undervisande personal. Föreläsare Camilla Lucchesi och Jens Öst, lärare i Bollnäs kommun och Jan Hallén, rektor och Annette Gottfridsson, speciallärare på Yrkeshögskolan i Mölnlycke. 10.30 – FIKA Alternativa verktyg skapar möjligheter för tillgänglighet. Föreläsare Dan Alberyd, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 12.10 – Diskrimineringslagen. Anna Berg och Annette Wisén , MYH

3 Dagens innehåll 13.40 – Hur är det att studera med en funktionsnedsättning på yrkeshögskolan? Erfarenheter och tips från undervisande personal. Föreläsare Camilla Lucchesi och Jens Öst, lärare i Bollnäs kommun och Jan Hallén, rektor och Annette Gottfridsson, speciallärare på Yrkeshögskolan i Mölnlycke. 14.30 – FIKA 14.50 – Alternativa verktyg skapar möjligheter för tillgänglighet. Föreläsare Dan Alberyd, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 16.10 – Diskrimineringslagen. Anna Berg och Annette Wisén , MYH

4 Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet inom yrkeshögskolan
Anna Berg och Annette Wisén

5 Särskilt pedagogiskt stöd
Regleras i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 2 kap. 3 § Ansvarig utbildningsanordnare 3 § För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och enligt denna förordning. Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Utbildningsanordnaren ska också se till att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant stöd.

6 Särskilt pedagogiskt stöd
5 kap. Statlig finansiering Inledande bestämmelser 1 § Statlig finansiering i form av statsbidrag eller särskilda medel får lämnas för utbildningar inom yrkeshögskolan enligt bestämmelserna i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och i denna förordning. 2 § För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kommuner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem som anges i första stycket för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna. Förordning (2014:1098). 3 § Statsbidrag och särskilda medel enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång på medel. Statsbidrag eller särskilda medel får inte lämnas för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel lämnas på annat sätt.

7 Det innebär: Utbildningsanordnaren är skyldig att ge studerande som har behov av stöd i sina studier sådant stöd Den studerande ska kunna styrka behovet av stöd Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för hur man kartlägger stödbehovet Myndigheten kan bevilja utökat statsbidrag/särskilda medel i form av särskilt pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning

8 Fysisk tillgänglighet
Enligt plan-och bygglagen (2010:900) räknas skolor som arbetslokaler och de studerande räknas som arbetstagare. Av 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning framgår; ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det behövs, vara tillgängliga och kunna användas av arbetstagare med funktionsnedsättning”.

9 Bristande tillgänglighet – ny diskrimineringsgrund
Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Bestämmelsen gäller alla utbildningsformer. Åtgärderna kan räknas in under; - Stöd eller personlig service - Information och kommunikation - Fysisk miljö och transporter

10 Bra att veta! Inläsning av litteratur: www.legimus.se
Informationsmaterial: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Särskilt pedagogiskt stöd: Diskrimineringslagen: Myndigheten för delaktighet

11 Kontaktuppgifter Annette Wisén Telefon: 010-2090196
E-post: Eva Lindgren Telefon: E-post:

12 Tack för uppmärksamheten!
Olle och Annette


Ladda ner ppt "Eva Lindgren och Annette Wisén Myndigheten för yrkeshögskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser