Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av särskilt pedagogiskt stöd till studerande Jan Hallén, rektor Annette Gottfridsson, specialpedagog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av särskilt pedagogiskt stöd till studerande Jan Hallén, rektor Annette Gottfridsson, specialpedagog."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av särskilt pedagogiskt stöd till studerande Jan Hallén, rektor Annette Gottfridsson, specialpedagog

2 YHiM informerar om och erbjuder särskilt pedagogiskt stöd  Studievägledarens roll  Öppet hus  YHiM:s hemsida, under tillgänglighet  Ansökan, särskilt prov/ansökningsintervju  Upprop/introduktion  Studerandehandboken  Lärare  Utbildningsledarens roll/Yh-samråd

3 Hur bör undervisningen vara organiserad och genomförd enligt styrdokumentet? ”Utbildningsanordnaren ska också se till att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant stöd” Ändring i förordningen om yrkeshögskolan från 25 oktober 2014. (Förordning 2014:1098).

4 Förändringen i förordningen kan tolkas från ett relationellt perspektiv  Studerande i svårigheter.  Det är skolan som ska förändras och anpassas till den studerandes behov och förutsättningar.

5 Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) strävar efter att utgå från de studerandes behov och ge dem förutsättningar att nå utbildningens mål.

6 Hur YHiM vill bemöta studerande i behov  Utgångsläget är ett relationellt synsätt. - Studerande i svårigheter ses utifrån ett helhetsperspektiv.  Att utveckla ett inkluderande förhållningssätt i klassen. - Att lära av varandra. - Att stötta varandra och vara delaktig. - Det finns olika sätt att nå målen.

7 Tänkbara orsaker till svårigheter i lärande Teoretiska utgångspunkter - Relationellt perspektiv - Sociokulturell teori  hur organiseras undervisningen?  hur fungerar samspelsprocesserna?  individens förutsättningar?

8 Ett elevcentrerat förhållningssätt  Dialogen med de studerande är viktig.  Genom att lyssna på deras erfarenheter och diskutera kan de känna sig delaktiga.

9 Individuell studieplan  Studievägledaren (SYV) tar emot de individuella studieplanerna från alla studerande på lönespecialistutbildningen (LS) och svarar på frågor.  Studerande som vill diskutera sin studieplan med SYV kan boka in ett möte.

10 Individuell studieplan för lönespecialistutbildningen  Datum  Den studerandes namn och personnummer  Utbildningsbakgrund  Yrkesbakgrund  Mål med studierna  Önskat särskilt stöd  Övrigt  Den studerandes underskrift

11 Specialpedagogen genomför kartläggande samtal med studerande i behov Hur fungerar studiesituationen?  Att utgå från den studerandes styrkor. Vad fungerar bra? = Framgångsfaktorer  Vilka situationer är problematiska? = Hinder  Förslag på anpassningar och stöd.

12 Ansökan om utökat statsbidrag avseende särskilt pedagogiskt stöd  Den pedagogiska utredningen kan beskriva vilka behov den studerande har.  En fördjupad individuell studieplan utarbetas av specialpedagogen, i samråd med den studerande och lärare. - Den omfattar olika anpassningar och stöd som kan underlätta lärandet.

13 Erfarenheter av studerande som erbjudits särskilt pedagogiskt stöd 1234512345

14 Erfarenheter av anpassningar och stöd  Utökad lärartid.  Handledning/studieteknik med fokus på HUR planera och genomföra uppgifter.  Inlästa läroböcker från Legimus.  Anpassad examination, t ex muntligt istället för skriftligt.  Upplästa frågor vid tentor eller via ljudfil.  Talsyntes, scanner och appar.  Stavningsprogram  Förlängd provtid.  Enskilt rum vid prov.

15 Andra specialpedagogiska uppgifter på YHiM Att vara tillgänglig för samtal kring studiesituationen.  Handledning av studerande, individuellt eller i grupp.  Introduktion och av alternativa verktyg/hjälpmedel.  Uppföljning och utvärdering av anpassningar och stöd.


Ladda ner ppt "Erfarenheter av särskilt pedagogiskt stöd till studerande Jan Hallén, rektor Annette Gottfridsson, specialpedagog."

Liknande presentationer


Google-annonser