Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gruvochmetallutvinning.se www.siostrim.se Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gruvochmetallutvinning.se www.siostrim.se Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen."— Presentationens avskrift:

1 www.gruvochmetallutvinning.se www.siostrim.se Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen Nils Jansson

2 Projektorganisation Nils Jansson Bitr. Universitetslektor (LTU), Projektledare och huvudforskare Anja Hagerud Geolog (Zinkgruvan) Rodney Allen Geologi FoU chef (Boliden), Adj. Professor (LTU), Biträdande projektledare Stefan Sädbom Styrelseledamot (Lovisagruvan och Bergskraft Bergslagen AB) Anders Zetterqvist Geokonsult (Zinkgruvan) Ann Allen Chef för fältprospektering södra Fennoskandia (Boliden) Lars Malmström Chefsgeolog (Zinkgruvan) Jan-Erik Björklund VD (Lovisagruvan) Chris Kaiser Distriktsgeolog (Boliden)

3 Två huvudtyper av massiv sulfidmalm i Bergslagen SVALS: Stratabunden malm i marmor och skarn. T.ex. Garpenberg och Falun SAS: Stratiform malm. T.ex. Zinkgruvan och Lovisagruvan Två olika set av vektorer behövs för prospektering Från Allen et al. (2013) Projektets syfte och mål samt koppling till SIP STRIMs mål

4 Stratiforma sulfidmalmer; ursprungligen bildade på eller strax under havsbottnen - Produkter av en intrikat kombination av rätt geologisk miljö, rätt geologisk utveckling och rätt timing Storskalig zonering med ökande avstånd från hydrotermal källa - Grovt förenklat malm → mineralisering → anomali Ursprunglingen ’platta’ (stratiforma) mineralisering, nu komplext deformerade. Projektets syfte och mål samt koppling till SIP STRIMs mål

5 Mål 1: Ny malmgeologisk modell Studieområden: Zinkgruvan, Lovisagruvan, Jugansbo-Nickbo m.fl Mål 2: Definiera de mest effektiva vektorerna till stratiform Zn-Pb-Ag- (Cu) malm Kartering, litogeokemi, mineralkemi, stabila isotoper, 3D modellering m.fl Övergripande mål: Öka förutsättningarna att hitta ny malm på djupet Bergslagen, vilket ökar förutsättningarna för nya gruvor och en positiv samhällsutveckling i regionen

6 Zinkgruvan

7 Storskalig zonering

8 Resultat hittills Ny malmgeologisk modell Oxiderade, neutrala, salina malmbildande lösningar Malmbildning vid redox fälla Signfikant påverkan på prospekteringsstrategi

9 Resultat hittills Bättre geokemiska vektorer Oxiderade, neutrala, salina malmbildande lösningar Redox fälla Signfikant påverkan på prospekteringsstrategi Bergartsspecifika vektorer för specifika nyckelenheter Stratigrafiska anomalier i malmläget Applicerbara på olika skalor och i olika stadier av prospektering

10 Tidplan, milestones och deliverables

11 Nästa steg Fältarbete omkring Lovisagruvan (L), Älvlången-Vikern (V) och Jugansbo- Nickbo (JN) Test och vidareutveckling av Zinkgruvanmodell Vidare utvärdering av vektorerna – Effektivitet – Kostnad – Ledtid Workshop i Sydafrika och Namibia – Internationellt kunskapsutbyte – Sponsrat av Knutbergsstiftelsen


Ladda ner ppt "Www.gruvochmetallutvinning.se www.siostrim.se Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen."

Liknande presentationer


Google-annonser