Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Medlemsmöte på LNU 11 maj 2015 www.saco-s.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Medlemsmöte på LNU 11 maj 2015 www.saco-s.se."— Presentationens avskrift:

1 1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Medlemsmöte på LNU 11 maj 2015 www.saco-s.se

2 2 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Dagordning - lönerevision, inkl lönesättande samtal - arbetsplatslösningar - tjänsteplaneringsarbete - akademisk pedagogisk karriärstege - nya prefekter och prorektorer Bli medlem i ett Saco-S-förbund

3 3 Information om revision 2015 finns här: https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och- lon/lon/information-om-lonerevision---rals https://medarbetare.lnu.se/att-arbeta-vid-lnu/anstallning-och- lon/lon/information-om-lonerevision---rals Översikt över processen, årscykel, lönepolicy, statistik för LNU, mallar för samtalen Se även Saco Lönesök som hittas här: http://www.saco.se/http://www.saco.se/ Enkäter kommer att finnas på Sacowebben snart: http://saco.lnu.se/wordpress/ http://saco.lnu.se/wordpress/ Lönerevision

4 4 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Ingen förhandling, utan man har ett två-stegssamtal där ni kommer överens om lönen. Håller man inte med, säger man nej. Nästa steg blir fyrpartssamtal och/eller kollektivförhandling. Information från förra årets medlemsmöte om lönesättande samtal finns här: http://saco.lnu.se/wordpress/?p=500http://saco.lnu.se/wordpress/?p=500 Se även: http://www.saco.se/globalassets/lokala- webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande- samtal_s5_1412-1.pdfhttp://www.saco.se/globalassets/lokala- webbplatser/saco-s/dokument/saco_s_lonesattande- samtal_s5_1412-1.pdf Lönesättande samtal

5 5 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Delar av LNU med lönesättande samtal 2015 Förvaltning: Ekonomiavdelning Lokal och Service Kommunikationsavdelning Personalavdelning Studerandeavdelning Universitetsbiblioteket FHL Hälso och vårdvetenskap Psykologi Kansli FTK Datavetenskap Matematik Bygg Dekan FTK FKH Svenska FSV Polisutbildning Pedagogik Bli medlem i ett Saco-S-förbund

6 6 Rektorsbeslut om tre koncept: Cellkontor Kombikontor Activity Based Workplaces Dekan/Universitetsdirektör fattar beslut efter förslag från prefekter /avdelningschefer /kanslichefer. Detta föregås av samverkan med berörd personal. Dekan/UD samråder med styrgruppen inför val av koncept http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det- stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar/arbetsplatslosningar/beslut http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet/projekt-det- stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar/arbetsplatslosningar/beslut Arbetsplatslösningar

7 7 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Tjänsteplaneringsarbete Alla lärare ska ha en tjänsteplan för kalendaråret! Planering ska ske i samråd och täcka undervisning, forskning, kompetensutveckling, administration och andra uppdrag. Eventuella ändringar sker i samråd. Arbetstidsavtalet ska följas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Det hittas här: https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.77206!arbetsti dsavtal_larare2.pdf https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.77206!arbetsti dsavtal_larare2.pdf 7 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

8 8 Pedagogisk akademisk karriärstege Mål: att lyfta lärarrollen och skapa ett system för pedagogisk meritering Saco-S ska lämna remissvar och tar gärna emot våra medlemmars synpunkter. Se separat Worddokument ”Bilaga internremiss nr 2 Akademiska positioner vid LNU 2105-04-20” 8 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

9 9 Prefekter, prorektorer, fakultetsstyrelser. https://medarbetare.lnu.se/aktuella-projekt/val-2015 Saco-S har haft överläggningar med dekanerna och diskuterat prefekter. En process bör vara i gång på alla fakulteter för att höra personalens synpunkter. En del prefekter kommer att fortsätta; en del institutioner får nya prefekter. Två nya prorektorer ska utses. Anmäl intresse eller nominera senast 18 maj till Per Brolin Supervalår! (Även om en del utses och inte väljs)

10 10 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Kontakta oss! Har ni frågor och funderingar kan ni kontakta någon i styrelsen. Här finns namn och kontaktuppgifter till hela styrelsen. Det finns representanter på varje fakultet och inom förvaltningen. http://saco.lnu.se/wordpress/?page_id=2 Bli medlem i ett Saco-S-förbund

11 11 Bli medlem i ett Saco-S-förbund Sacoförbund inom statlig sektor 11 Bli medlem i ett Saco-S-förbund


Ladda ner ppt "1 Bli medlem i ett Saco-S-förbund 1 1 www.saco-s.se Medlemsmöte på LNU 11 maj 2015 www.saco-s.se."

Liknande presentationer


Google-annonser