Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ger bästa möjliga förutsättningar för barns livslånga lärande. ALLA BARN i Sundvalls kommun har rätt att få tillgång till en välplanerad pedagogisk verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ger bästa möjliga förutsättningar för barns livslånga lärande. ALLA BARN i Sundvalls kommun har rätt att få tillgång till en välplanerad pedagogisk verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 ger bästa möjliga förutsättningar för barns livslånga lärande. ALLA BARN i Sundvalls kommun har rätt att få tillgång till en välplanerad pedagogisk verksamhet med väl genomtänkta lärmiljöer och med metoder som bygger på vetenskaplig grund som ger bästa möjliga förutsättningar för barns livslånga lärande.

2 Pedagogisk utvecklingstid PUT PUT Förskollärare 6 timmar Barnskötare 3 timmar En modell:

3 PUT Avd 1 har 14 barn (1-3 år) 1 förskollärare Avd 2 har 14 barn (1-3 år) 2 förskollärare Avd 3 har 20 barn (3-5 år) 1 förskollärare Avd 4 har 20 barn (3-5 år) 3 förskollärare

4 PUT Förskolan är det första viktiga steget i det livslånga lärandet. Varje enskilt barn har samma rätt till utveckling och lärande. En bättre kvalitet kan ta kommunen till en ökad måluppfyllelse som bästa skolkommun 2021. VARJE BARN BÖR GENERERAR 1 TIMMES PUT PER VECKA.

5 PUT Pedagogisk utvecklingstid 1 timme per barn Varje barn genererar lika mycket PUT = Likvärdighet och kvalitetssäkrande

6 PUT Avd 1 har 14 barn (1-3 år) 1 förskollärare Avd 2 har 14 barn (1-3 år) 2 förskollärare Avd 3 har 20 barn (3-5 år) 1 förskollärare Avd 4 har 20 barn (3-5 år) 3 förskollärare

7 PUT Arbetslagstid Reflektion Föräldramöte Avdelningsmöte Planera projektarbeten Dokumentera och utvärdera verksamheten Dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande Individuelltid Dokumentation av delar i verksamheten Följa och dokumentera barns utveckling och lärande Utvecklingssamtal Delta i utvecklingsgrupper Planering av miljöer och material

8 PUT För att vi ska kunna möta barns utforskande, nyfikenhet och lust till lärande behöver vi TID för att ta reda på barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Först då kan vi, tillsammans i arbetslagen, arbeta för att alla barn i Sundsvalls kommun får det varje individ behöver och har rätt till enligt läroplanens intentioner.


Ladda ner ppt "Ger bästa möjliga förutsättningar för barns livslånga lärande. ALLA BARN i Sundvalls kommun har rätt att få tillgång till en välplanerad pedagogisk verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser