Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/3 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/3 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/3 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/3 Undersökningar och utredningar Syftet viktigt! Rätt underlag till efterföljande moment (riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering) är det som behöver krävas Första frågan är dock om området är förorenat Om uppmätta halter är högre än bakgrundhalterna blir svaret ja

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/3 Undersökningar och utredningar Vägledning om praktiskt utförande finns bl.a. i: −Vägledning för miljötekniska markundersökningar. Del I: strategi (Naturvårdsverkets rapport 4310) −Vägledning för miljötekniska markundersökningar. Del II: Fältarbete (Naturvårdsverkets rapport 4311) −Rätt datakvalitet. Vägledning i kvalitetssäkring vid miljötekniska undersökningar (Naturvårdsverkets rapport 4667) −"Fälthandbok - Miljötekniska markundersökningar" (Svenska Geotekniska Föreningens rapport 1, 2004) −Nordtest sampler certification. Scheme handbook. Version 2.0 (NT Envir008) −Rapporter från Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/3 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser