Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2."— Presentationens avskrift:

1

2 ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april Tillgängliga medier på folkbibliotek2

3 MTM:s vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga Tillgängliga medier på folkbibliotek3

4 MTM:s barn – och ungdomsstrategi Barn med läsnedsättning ska få lika möjligheter att tillgodogöra sig barnlitteratur som andra barn Tillgängliga medier på folkbibliotek4

5 Barnkonventionen Tillgängliga medier på folkbibliotek5 The Convention on the Rights of the Child 20 nov stater 54 artiklar

6 Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör det Artikel 17. Barnets rätt till information och litteratur Artikel 23. Barn med funktionshinder har rätt till ett anständigt liv Tillgängliga medier på folkbibliotek6

7 Äppelhylla biblioteken har ansvar och uppdrag gentemot barn med läsnedsättning en särskild hylla, avdelning, rum på bibliotekets barnavdelning innehåll målgrupp stöd till biblioteket i arbetet med tillgängliga medier Läslust och inspiration! Tillgängliga medier på folkbibliotek7

8 Äppelhyllevardag Kärnhusgruppen Lisa Börjesson, doktorand vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet Svensk Biblioteksförenings nätverk för Äppelhyllebibliotek Genomförd Publicerad Tillgängliga medier på folkbibliotek8

9 Undersökningen Kvalitativ undersökning Intervjuer Observationer av hyllor och miljön runt hyllorna Samarbete mellan MTM, regional biblioteksverksamhet och Uppsala universitet Tillgängliga medier på folkbibliotek9

10 Frågorna Hur fungerar arbetet med Äppelhyllan? Vilken roll spelar Äppelhyllorna för information och spridning av tillgängliga media? Vilka framgångsfaktorer finns i arbetet med Äppelhyllorna? Vilket stöd behöver biblioteken i arbetet med Äppelhyllor? Tillgängliga medier på folkbibliotek10

11 Äppelhyllan V? V? V? Äppelhyllan som plats Aktiviteter Bibliotekspersonalens roll Tillgängliga medier på folkbibliotek11

12 Goda förutsättningar – gott resultat Nationell nivå förenklingar och kunskapsspridning Regional nivå Skapa gemenskap och förutsättning Lokal nivå Tillgängliga medier i vardagen. Verkligheten Tillgängliga medier på folkbibliotek12

13 Slutsatser Samband Äppelhylla – information om och spridning av tillgängliga medier? Meningsfulla medier Bibliotekspersonal som informationsspridare Fler metoder Tillgängliga medier på folkbibliotek13

14 Rapporten Gratis Beställ Ladda ner Läs, reflektera och inspireras! Tillgängliga medier på folkbibliotek14

15 Äppelhyllan på nätet Tillgängliga medier på folkbibliotek15

16 ..som internationell inspiratör Central City Children’s library, Gaydar, Moscov Tillgängliga medier på folkbibliotek16

17 Tack! Ingrid Källström


Ladda ner ppt "ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2."

Liknande presentationer


Google-annonser