Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2."— Presentationens avskrift:

1

2 ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2

3 MTM:s vision 2015-04-23 Ett samhälle där alla medier är tillgängliga Tillgängliga medier på folkbibliotek3

4 MTM:s barn – och ungdomsstrategi 2012-2014 Barn med läsnedsättning ska få lika möjligheter att tillgodogöra sig barnlitteratur som andra barn 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek4

5 Barnkonventionen 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek5 The Convention on the Rights of the Child 20 nov 1989 193 stater 54 artiklar

6 Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet Artikel 12. Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör det Artikel 17. Barnets rätt till information och litteratur Artikel 23. Barn med funktionshinder har rätt till ett anständigt liv. 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek6

7 Äppelhylla biblioteken har ansvar och uppdrag gentemot barn med läsnedsättning en särskild hylla, avdelning, rum på bibliotekets barnavdelning innehåll målgrupp stöd till biblioteket i arbetet med tillgängliga medier Läslust och inspiration! 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek7

8 Äppelhyllevardag Kärnhusgruppen Lisa Börjesson, doktorand vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet Svensk Biblioteksförenings nätverk för Äppelhyllebibliotek Genomförd 2013. Publicerad 2014 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek8

9 Undersökningen Kvalitativ undersökning Intervjuer Observationer av hyllor och miljön runt hyllorna Samarbete mellan MTM, regional biblioteksverksamhet och Uppsala universitet 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek9

10 Frågorna Hur fungerar arbetet med Äppelhyllan? Vilken roll spelar Äppelhyllorna för information och spridning av tillgängliga media? Vilka framgångsfaktorer finns i arbetet med Äppelhyllorna? Vilket stöd behöver biblioteken i arbetet med Äppelhyllor? 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek10

11 Äppelhyllan V? V? V? Äppelhyllan som plats Aktiviteter Bibliotekspersonalens roll 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek11

12 Goda förutsättningar – gott resultat Nationell nivå förenklingar och kunskapsspridning Regional nivå Skapa gemenskap och förutsättning Lokal nivå Tillgängliga medier i vardagen. Verkligheten. 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek12

13 Slutsatser Samband Äppelhylla – information om och spridning av tillgängliga medier? Meningsfulla medier Bibliotekspersonal som informationsspridare Fler metoder 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek13

14 Rapporten Gratis Beställ Ladda ner www.mtm.se Läs, reflektera och inspireras! 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek14

15 Äppelhyllan på nätet 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek15

16 ..som internationell inspiratör Central City Children’s library, Gaydar, Moscov 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek16

17 Tack! Ingrid Källström ingrid.kallstrom@mtm.se www.mtm.se


Ladda ner ppt "ÄPPELHYLLEVARDAG FOLKBIBLIOTEKENS ARBETE MED TILLGÄNGLIGA MEDIER FÖR BARN Ingrid Källström Stockholm 23 april 2015 2015-04-23Tillgängliga medier på folkbibliotek2."

Liknande presentationer


Google-annonser