Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föra in tillgänglighet i undervisningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föra in tillgänglighet i undervisningen"— Presentationens avskrift:

1 Föra in tillgänglighet i undervisningen
Peter Westerdahl

2 D – Delaktighet A – Attityder T – Tillgänglighet E – Elever
DATE lärmaterial för årskurs 4-9 D – Delaktighet A – Attityder T – Tillgänglighet E – Elever

3 TILLGÄNGLIGHET LIKABEHANDLING RÄTTIGHETER Tillgänglighetsmodellen
Skollagen Diskrimineringslagen Skolplikten FN-konventioner

4 Tillgänglighet handlar om mötet mellan elev och lärmiljö

5 Maria och Roberto

6

7

8 Biologiboken – en del av lärmiljön
Vad händer med Maria och Roberto i mötet med läroboken?

9 Tillgänglighetsmodellen
Fysisk miljö Pedagogisk miljö Social miljö Lärande Samspel

10 ”Färglapparna” – en samtalsövning
Vad händer med Maria och Roberto i övningen med färglapparna? Vad händer med alla elever i övningen med färglapparna?

11 ”Färglapparna” – en samtalsövning
På vad sätt utforskar eleverna genom övningen mötet mellan ”elev och lärmiljön”? På vad sätt kan övningen bidra till ökad tillgänglighet?

12 Likabehandling - när barnen är så olika?

13 Främja likabehandling Förebygg och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling

14 Har de blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier?
Dennis och Sarah Har de blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier? Diskriminering = missgynnande Trakasserier eller kränkande behandling = kränkt i sin värdighet

15 Bristande tillgänglighet
Ny form av diskriminering 1 januari 2015

16 Funktionssätt Funktionella olikheter Funktionalitet
Funktionsnedsättning Diskrimineringsgrund och beskrivning funktionalitet Funktionshinder Bristande tillgänglighet Funktionssätt Funktionella olikheter Funktionalitet

17 Ett normkritiskt perspektiv
Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som påverkar själva utbildningen och skolan som social arena. Ur ”Lika rättigheter i skolan” / DO

18 Agera för en tillgänglig skola
Bejaka olikheter

19 En liten paus

20 Radio Lovisa

21 ”Plantera ljud” Ljud vi skapar själva….

22 Ljudmiljön Vad händer med Lovisa i mötet med ljudmiljön?
Vad händer med Sarah i mötet med ljudmiljön?

23 ”Ljud-jakten”

24 Ljud-övningarna På vad sätt utforskar eleverna genom övningarna mötet mellan ”elev och lärmiljön”? På vad sätt kan övningen bidra till ökad tillgänglighet?

25 ”Högt och lågt, brett och snett”
Hiss och hissknappar Trapp, ledstång och ramp Ytterdörr och tröskel Toalett, spegel och handfat Elevblad 1 Uppgift Välj något av områdena ovan. Rita upp det som efterfrågas på centimeterpapper i skala 1:10. Perspektiven ska stämma med verkligheten så som du tror att det är och ser ut.

26 ”Högt och lågt, brett och snett”
Elevblad 2   Kim, Robin och Mika går på er skola. Är lokalerna och byggnaden fysiskt tillgänglig för dem? Skulle de känna sig välkomna, tror ni?   Kim – har begränsad rörelseförmåga i benen och använder oftast rullstol Robin – har begränsad muskelstyrka i armar och händer Mika – har begränsad synförmåga   Hur är det med dörrar, hissar, trappor och toaletter? Vad skulle fungera bra, mindre bra eller vad skulle inte alls fungera för Kim, Robin eller Mika? Utgå ifrån det ni lärt er då ni undersökt och mätt lokalerna i tidigare övning.

27 ”Högt och lågt –brett och snett”
På vad sätt utforskar eleverna genom övningen mötet mellan ”elev och lärmiljön”? På vad sätt kan övningen bidra till ökad tillgänglighet?

28

29 Eleverna lär sig om tillgänglighet
Elever får praktisera tillgänglighet Eleverna agerar för ökad tillgänglighet

30

31

32 Eleverna lär sig om tillgänglighet
Elever får praktisera tillgänglighet Eleverna agerar för ökad tillgänglighet

33

34 - Förskolan - År F-3 - Gymnasiet
DATE – tre nya målgrupper - Förskolan - År F-3 - Gymnasiet ?

35 Peter Westerdahl peter.westerdahl@hso.se www.hso.se/DATE


Ladda ner ppt "Föra in tillgänglighet i undervisningen"

Liknande presentationer


Google-annonser