Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna organisationer inom integrationsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna organisationer inom integrationsområdet."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna organisationer inom integrationsområdet

2 Överenskommelsen inom integrationsområdet Den antogs i april 2010 (dialogen inleddes januari 2009) Det är en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges kommuner och Landsting Omkring 45 organisationer har skrivit på

3 Syfte Att förtydliga relationen mellan dessa aktörer i arbetet med nyanländas etablering och integration Att utveckla former och metoder för att idéburna organisationer bättre ska kunna medverka i detta arbete.

4 Gemensamma principer Gemensamma principer fastställer relationen mellan det offentliga och idéburna organisationer verksamma inom integrationsområdet. – Självständighet och oberoende – Dialog – Kvalitet – Långsiktighet – Öppenhet och insyn – Mångfald

5 Åtaganden och åtgärder Varje part i överenskommelsen definierar sina egna åtaganden och de åtgärder som behövs för att implementera dessa.

6 Uppföljning Styrgruppen för uppföljningen av Överenskommelsen inom integrationsområdet bildades vid halvårsskiftet 2011. Den består av representanter för de tre parterna som ingått överenskommelsen En årlig rapport ges ut. En årlig konferens anordnas. Regeringen har anslagit 900 000 kr/år.

7 Styrgruppen Lena Ljungberg(Arbetsmarknadsdepartementet) Maria Nilson (Kulturdepartementet) Birgitta Hällegårdh (SKL) Lotta Dahlerus (SKL) Jan Runfors - ideell sektor (Hela Sverige ska leva) Gun Holmerz - ideell sektor (Caritas) Julio Fuentes - ideell sektor (SIOS) Nilla Helgesson - ideell sektor (Skyddsvärnet).

8 Information om ÖKI Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/9735/a/122283 Facebook – öppen grupp https://www.facebook.com/groups/740514965980589/


Ladda ner ppt "Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting samt idéburna organisationer inom integrationsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser