Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektseminarium 1 Henrik Nehler Linköping 2015-05-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektseminarium 1 Henrik Nehler Linköping 2015-05-08."— Presentationens avskrift:

1 Projektseminarium 1 Henrik Nehler Linköping 2015-05-08

2 1 Agenda Syftet med projektseminarierna (ca 5 minuter) ”Opponering/delande av tips” (ca 20 minuter per projekt) Gemensam diskussion och summering på tavlan (ca 30 minuter) Några avslutande tips av Henrik (ca 10-15 minuter) Projektseminarium 1

3 2 Syftet med projektseminarierna Att ni ska komma igång och kontinuerligt arbeta med projektet Att ni ska koppla veckans kunskapsmassa till det egna projektarbetet (tydligare vid seminarium 2 & 3) Kollektiv handledning – att ni utnyttjar varandras kunskaper (man lär även av att lära ut) Ni får inblick i fler stora globala svenska koncerner

4 3 Att tänka på – avslutande tips Strategi Hur har koncern-, affärsområdes- och produktionsstrategierna förändrats under analysperioden? Visa på strategisk förändring över tid – t ex om koncernen har gått i någon riktning under perioden (t ex mot mer synergitänk). Illustrera i diagram! Tänk på förvärv och avyttringar under er analysperiod– hur påverkar det era koncern- och affärsstrategier? Tänk på vilken strategisk nivå ni analyserar! Tex SWOT-analys bör genomföras på affärsområdesnivå Observera att differentiering kontra lågkostnadsstrategi är relativt konkurrenterna i branschen Konkurrenskraft ska visas relativt konkurrenter Styrning Syfte med styrsystem – påverka beteenden i organisationen så att förutsättningarna för strategiimplementering ökar BSC – observera att nyckeltalen ni väljer ska länka till KFF och vald strategiinriktning (interna nyckeltal) Glöm inte styrningen – försök att göra ett gott jobb (även om ni inte har så mycket info). Här finns det en risk att det blir mer av att ”pricka av” kapitel 4 i boken.

5 4 Mer att tänka på – avslutande tips Allmänna rapporttips Viktigaste tipset – modellerna är inte en lag – kan ni tänka vidare och utmana så är det ett plus (verkligheten är mer komplex än en modell) Försök att beskriva vad företagen gör/erhåll en ”känsla” för verksamheten (då blir er analys starkare/trovärdigare) Beskriv gärna branschen – här finns antagligen mer intressanta källor Källor – koncernens hemsida, årsredovisningar, affärspress (DI, affärsvärlden, veckans affärer), databaser (Amadeus i bibliotekets bas & Reuters i börssalen), uppsatser om företaget osv Rapporten ska ej innefatta något teorikapitel – modellerna ska användas – rapporten ska vara en bra analys av era koncerner mha av kursens litteratur. Analysen skall dock inte innefatta allmänt tyckande utan bestå av välmotiverade argument och slutsatser

6 5 5 Fallföretag – SKF http://www.SKF.se/ SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Omsättning (2014): 71 miljarder SEK Antal anställda (2014): ca 46 500 st Tre affärsområden: Industrial Market (65 %) Strategic Industries samt Sales and Service Automotive (26 %) Speciality Business (9 %)

7 6 Fallföretag – Getinge ”Getinge är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning.” Omsättning (2014): 26,7 miljarder SEK Antal anställda (2014): ca 16 000 st Tre affärsområden: Medical Systems (50 %) Extended Care (27 %) Infection control (23 %) www.getinge.com

8 7 Fallföretag – SCA SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Omsättning (2014): 104 miljarder SEK Antal anställda (2014): ca 44 000 Tre affärsområden Mjukpapper (54 %). Personliga hygienprodukter (30 %) Skogsindustriprodukter (16 %) www.sca.com/sv

9 8 Stora Enso är en global aktör i inom förpackningar, biomaterial samt pappers- och träprodukter. Omsättning (2014): 10,2 miljarder Euro Antal anställda (2014): ca 28 000 st Fyra affärsområden: Printing & Reading (39 %) Renewable Packaging (32 %) Wood Products (18 %) Biomaterials (11 %) Fallföretag – Stora Enso www.storaenso.com

10 9 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Projektseminarium 1 Henrik Nehler Linköping 2015-05-08."

Liknande presentationer


Google-annonser