Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att välja efterbehandlingsåtgärd Från övergripande till mätbara åtgärdsmål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att välja efterbehandlingsåtgärd Från övergripande till mätbara åtgärdsmål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/5."— Presentationens avskrift:

1 Att välja efterbehandlingsåtgärd Från övergripande till mätbara åtgärdsmål
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/5

2 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2/5

3 Övergripande åtgärdsmål
Bör formuleras tidigt i processen Anger vilken användning eller funktion ett område är tänkt att ha efter åtgärd Anger vilken påverkan eller vilka störningar som kan accepteras i omgivningen Tar hänsyn till många olika faktorer Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3/5

4 Formulera övergripande åtgärdsmål
Bör leda till en permanent åtgärd Kan uttryckas på olika sätt, till exempel som minskad risk för människor, miljö och naturresurser minskning av föroreningsmängd eller volym minskning av föroreningsspridning till omgivningen minskad exponering skydd av naturresurser skydd av markanvändning och andra intressen Bör kunna omvandlas till mätbara åtgärdsmål Möjligheten att uppnå målen ska utredas i efterföljande steg; riskbedömningen, åtgärdsutredningen och riskvärderingen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4/5

5 Formulera övergripande åtgärdsmål forts.
Exempel på kopplingen från miljömål till åtgärdskrav Andra exempel på övergripande åtgärdsmål Miljögifter i hamnbassängen ska inte menligt påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön och det genom att långsiktigt minska spridning av tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng Ån ska inte tillföras föroreningar från det dioxinförorenade området så att dess eventuella framtida användning som dricksvattenresurs begränsas (Skogstorps sågverk, Eskilstuna) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5/5


Ladda ner ppt "Att välja efterbehandlingsåtgärd Från övergripande till mätbara åtgärdsmål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1/5."

Liknande presentationer


Google-annonser