Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manne Andersson, eHälsomyndigheten Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket eIDAS Electronic Identification and Signature (Electronic TrustServices)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manne Andersson, eHälsomyndigheten Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket eIDAS Electronic Identification and Signature (Electronic TrustServices)"— Presentationens avskrift:

1 Manne Andersson, eHälsomyndigheten Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket eIDAS Electronic Identification and Signature (Electronic TrustServices)

2 Syfte med eIDAS Syftet med denna förordning är att −öka förtroendet för elektroniska transaktioner på den inre marknaden genom att tillhandahålla en gemensam grund för ett säkert elektroniskt samspel mellan medborgare, företag och offentliga myndigheter, −och därigenom öka effektiviteten hos offentliga och privata nättjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel i unionen.

3 eIDAS - konceptuellt EU Medlemsstat Betrodda tjänster Medlemsstat måste Acceptera notifierade system Valfritt att Notifiera medlemsstats system Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Medlemsstat Elektronisk identifiering Notifierade system Gränsöverskridande autentisering ska tillhandahållas kostnadsfritt Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Kvalificerade Betrodda tjänster Organ Tillsyn Skadestånd Organ Tillsyn Skadestånd

4 PEPS-NOD PEPS NOD X PEPS NOD Se IDPSP(IDP) Svensk e-legitimation Offentlig sektor MetadataTrusted list URI PEPS-NOD Notifierat System EU

5 Tidplan eIDAS Träder i kraft 2014-09-17 Genomförandeakter 2015-09-18 Ska tillämpas 2016-07-01 Ömsesidigt erkännande 2018-09-18 Publicerad 2014-08-28 Propp Hösten 2015 201420152016201720182019

6 Regeringsuppdrag eIDAS under 2015 E-legitimationsnämnden (E-legnämnden) Beskriva hur godkända utländska e-legitimationer ska kunna användas av svenska myndigheters e-tjänster. Föreslå en lösning för hur svenskar kan erbjudas e-legitimationer och e-underskrifter som fungerar i andra länders e-tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) Analysera konsekvenser av EU-regler för betrodda tjänster. Allmänt Vid behov föreslå svenska ställningstaganden i EU. Pilotprojekt ingår inte i detta uppdrag, men kan identifieras.

7 Vad behöver offentliga myndigheters e-tjänster göra? Ta emot standardiserade identitetsintyg från både svenska och utländska e-leg (enklare än idag). Hantera fler personidentitetsbegrepp än idag. Hämta ytterligare information (attribut) som e-tjänsten behöver för att kunna avgöra användarens behörighet (som idag, men ev. utökat). Skriva avtal om Svensk e-legitimation om det inte redan är gjort.

8 Problembild VARA Läkemedels- leverantörer Artikelinformation godkända läkemedel Kvalitetssäkrade produkter och artiklar Zentiva a.s.postalU. Kabelovny 130CZ-102 37 Prague 10 Zentiva a.s.postalBudova Aupark TowerEinsteinova 24 Zentiva GrouppostalU Kabelovny 130102 37 Prague 10 Zentiva k.s.postalU. Kabelovny 130CZ-102 37 Prague 10 Behov: Stark autentisering inom EUBehov:Unik identifiering av en organisation

9 Motiv och nytta på sikt 1.Bättre kvalitet och säkerhet avseende autentisering. 2.Bättre kvalitet avseende grunddata kring användarorganisationen. 3.Kostnadsbesparing på sikt. 4.Lära oss hantera olika identitetsformat. 5.Samarbete kring identitet med andra länder. 6.Kravställning nationellt och internationellt.

10 Referenser Kontakter: eHälsomyndigheten, Manne Andersson manne.andersson@ehalsomyndigheten.se manne.andersson@ehalsomyndigheten.se SKL, Ulf Palmgren ulf.palmgren@skl.se ulf.palmgren@skl.se Inera, Björn Skeppner bjorn.skeppner@inera.se bjorn.skeppner@inera.se E-legitimationsnämnden, Eva Sartorius eva.sartorius@elegnamnden.se eva.sartorius@elegnamnden.se ESV, Martin Völcker martin.volcker@esv.se martin.volcker@esv.se Länkar : http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust- services-eidas-regulatory-environment-and-beyondhttp://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/electronic-identification-and-trust- services-eidas-regulatory-environment-and-beyond www.elegnamnden.se 10

11 Frågor? 11


Ladda ner ppt "Manne Andersson, eHälsomyndigheten Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket eIDAS Electronic Identification and Signature (Electronic TrustServices)"

Liknande presentationer


Google-annonser