Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia – Genomgång inför NP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia – Genomgång inför NP"— Presentationens avskrift:

1 Historia – Genomgång inför NP
Högkulturer/Flodkulturer/Civilisationer Ofta vid floder Byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer - Överproduktion av mat och en utvecklad arbetsfördelning - En styrande centralmakt - Ett utvecklat skriftspråk Mesopotamien 3000 f.vt – 500 f.vt. Egypten 3000 f.vt. – 30 f.vt. Indien 2600 f.vt – 1500 f.vt Kina 2000 f.vt ->

2 Historia – Genomgång inför NP
Antiken Grekland och Romarriket Religion Samhällsordning Litteratur Konst Naturvetenskap Persien finns med och har lämnat liknande. Betydelse för samhällen idag?

3 Historia – Genomgång inför NP
Världshandeln Upptäcktsresande på slutet 1400-talet början av 1500-talet Till en början Spanien och Portugal sedan också Storbritannien och Frankrike m.fl. Orsaken var en växande europeisk befolkningen som flyttade från landsbygden in till städerna som krävde nya varor för att fylla nya behov. - Handelsbolag som drev organiserad handel bildades på talet. Triangelhandeln Handel med människor och varor över Atlanten. Behov av råvaror i Europa, Behov av arbetskraft på den amerikanska kontinenten, Befintlig arbetskraft i Afrika

4 Historia – Genomgång inför NP
Industriella Revolutionen – Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle Jordbruket inte tillräckligt produktivt för att täcka befolkningens behov. Varje bonde odlade på sin egen lilla åkerlapp -> gick samman till stora jordbruksmarker och odlade större mängder av en gröda än flera olika små. Mer lönsamt. Effektivt jordbruk = ökande befolkning Uppfinningar – ångmaskinen, ”flygande skytteln”, ”Spinning Jenny”, pumpar, järnväg Industrialiseringen ledde till att många människor i jordbruket blev arbetslösa och flyttade in till staden för att söka arbete i fabriker -> sällan lyckat! Varför Storbritannien? - Råvaror, Naturtillgångar, Världshandel, Kolonialisering, Kapital.

5 Historia – Genomgång inför NP
Amerikanska Revolutionen En frihetskamp mellan kolonister och moderlandet – Amerikanska frihetskriget Grundade sig upplysningens idéer om alla människors lika värde, frihet, medbestämmande, maktfördelning – ekonomiska frågor var den utlösande faktorn Storbritanninen behövde pengar för att försörja ”sju års kriget” som pågick i Europa mot framför allt Frankrike. -> höga skatter för kolonisterna Kolonister bojkottar handel med moderlandet – ”Boston Tea Party” 13 kolonier skriver under självständighetsförklaring där man klargör att man inte godkände Storbritannien som förmyndare. Deklaration om mänskliga rättigheter. George Washington blir USA:s första president

6 Historia – Genomgång inför NP
Franska Revolutionen Varför? Franska staten behövde pengar -> höjde skatter el. skattebefriade Adeln fick mer makt – ämbeten, jord, privilegier Leder till missnöjd befolkning – fattigdom och missär + missväxt Stormningen av Bastiljen Bildandet av Nationalförsamlingen Skräckvälde Giljotin – Danton, Robespierre, Marat Napoleon – kejsare – ”lugnare” period Resultat! - Ny samhällsordning

7 Historia – Genomgång inför NP
Imperialismen Tanken att ha stora territorier – Landområden = makt Europa tekniskt överlägset i världen Medicinsk kunskap för att förebygga sjukdomar framför allt Afrika Drivkraft var industrin och behovet av råvaror Ekonomin och kontroll av transportleder Civilisera världen Stormakt = land som har kolonier Grunden för Nationalism Rasism - On the Origin of Species (Om arternas urval) av Charles Darwin

8 Historia – Genomgång inför NP
Världskrigens tid Första Världskriget Tyskland vill bli störst och dominerande i Europa Krig på västfront och östfront – skyttegravstid Start – Skotten i Sarajevo 1914 Versailles freden 1919 – Tyskland tvingades att ta på sig skulden för kriget Mellankrigstiden Demokratins tid Allmän rösträtt – kvinnlig rösträtt Gott om arbetstillfällen – Blomstrande ekonomi Investering i företag -> börskrasch Depression -> arbetslöshet

9 Historia – Genomgång inför NP
Världskrigens tid Andra Världskriget Krig för att Tyskland förlorat Första världskriget. Nederlaget i Versaillesfreden som begränsade Tysklands försvar Hitler utnyttjade besvikelsen av förlusten vid Första världskriget och lovade: 1. Återställa Tysklands gränser 2. Samla alla tysktalande folk i ett stort rike; lebensraum 3. Allmän värnplikt Väst tittade passivt på när Hitler verkställde sin plan. Krigsplanerna  Förintelsen Kriget avslutades med att man för första gången använde sig av atombomber – Japan, Hiroshima och Nagasaki.

10 Historia – Genomgång inför NP
Världskrigens tid Andra Världskriget Inblandade länder Allierade: Frankrike, Polen, Storbritannien, Brittiska imperiet, Norge, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Grekland, Jugoslavien, Sovjetunionen, Mongoliet, USA, Kina, Central- och Sydamerika,Turkiet, Etiopien Axelmakterna: Tyskland, Japan, Italien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Thailand, Finland, Irak, Iran, Kroatien, Slovakien, Serbien, Montenegro, Var alla världsdelarna representerade?

11 Historia – Genomgång inför NP
Världskrigens tid Förintelsen Folkmord som begicks mellan åren 1933 – 1945 6 miljoner judar avrättades och ca 7 miljoner andra människor Till en början försökte man få judar att emigrera från Tyskland, ingen plan att förinta dem började utrotningen. - Kristallnatten 1938, förstördes över 200 synagogor, judiska butiker förstördes och plundrades judar fördes till koncentrationsläger Koncentrationsläger – till en början för politiska motståndare senare romer, judar, homosexuella m.fl. Auschwitz ”Helvetet på jorden” Förintelseläger – industriellt mål att döda stor mängder människor, framförallt judar. Birkenau (Auschwitz II) Avidentifierade judarna genom att klä dem i samma kläder klippa av deras hår. Ta bort allt som visar att personen har en personlighet.

12 Historia – Genomgång inför NP

13 Historia – Genomgång inför NP
FN Bildades 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag 193. En föregångare hade FN i Nationernas Förbund, NF, som grundades 1920 i efterdyningarna av första världskriget. FN:s stadga inleds med: VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA - att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden, - att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer -att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten, att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.

14 Historia – Genomgång inför NP
EU EU grundas för att få slut på de blodiga krigen mellan grannländerna, som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande och till slut ledde till andra världskriget. Från och med 1950 börjar en rad europeiska länder samarbeta ekonomiskt och politiskt för att bevara freden. Detta sker inom ramen för Europeiska kol- och stålunionen. De ursprungliga medlemsländerna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland. 1950-talet domineras av kalla kriget mellan östblocket och västmakterna. Sovjetiska stridsvagnar slår ner protester mot kommunistregimen i Ungern Ett år senare tar Sovjetunionen ledningen i kapplöpningen om rymden med sin första satellit, Sputnik 1. Samma år, 1957, undertecknas Romfördraget. Därigenom skapas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.

15 Historia – Genomgång inför NP
Kalla Kriget 1945 – 1991 Konflikt främst mellan USA och Sovjetunionen Uppfattas som ett vilande krig, en kapprustning. Det gällde att vara det bäst utrustade landet. Överrenskommelser med andra stater och förmågan att kontrollera andra stater, marionetter, var extremt viktigt. Propagandakrig där man förhärligade sig själv och sin politiska ideologi. USA och västvärlden – demokratisk samhällsstruktur med liberal marknadsekonomi Sovjetunionen – diktatur med statligtstyrd planekonomi, kommunism Kalla krigets allianser i Europa -> Kriget avslutas med Berlinmurens fall 1989 och Gorbatjovs (Sovjet) avgång 1991.


Ladda ner ppt "Historia – Genomgång inför NP"

Liknande presentationer


Google-annonser