Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarkraft Systematisk kompetensutveckling för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarkraft Systematisk kompetensutveckling för"— Presentationens avskrift:

1 Ledarkraft Systematisk kompetensutveckling för
ledare inom Värnamo kommun

2 Kompetens Kompetens kan definieras som förmåga att hantera en situation eller att lösa en uppgift

3 Ledarkompetens Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. Ledarskap skall bidra till att organisationen når sina mål

4 Värnamo kommuns ledarmodell ”Transformativt ledarskap” identifierar 4 områden som ledaren behöver förmåga att hantera. 1. Inspirera till motivation 2. Förmedla ideal 3. Individuell omtanke 4. Intellektuell stimulans

5 Hur skapas förmåga? Förmåga Kunskap Färdighet Erfarenhet Motivation

6 Ledarkraft Värnamo kommuns metod för systematisk kompetensutveckling
Förmåga forum Ledar- Utvecklings- program Program Mentor- nätverk

7 Action Reflection Learning Den bärande pedagogiska principen
Konkreta upplevelser Agerande Lärande Reflektion

8 Ledarutvecklingsprogram
Möjlighet att hoppa på programmet när som helst via en 360 graders nulägesanalys av det egna ledarskapet. Introduktion 1 dag Inspirera till motivation 2 dagar Förmedla ideal Individuell omsorg Intellektuell stimulans Uppföljning 1/2 dag Efter programmet genomförs en ny 360 graders analys för att ge den deltagande chefen input för fortsatt utveckling.

9 Mentorsprogram Syfte Ger chefen möjlighet att få individuell utveckling på personlig nivå parallellt med andra ledarutvecklingsaktiviteter. Möjliggör förtroendefulla och långsiktiga relationer mellan mentor och adept. Ger handfasta och konkreta lärdomar från någon med personlig erfarenhet. Utvecklar chefens förmåga att se sig själv, problematisera och formulera frågeställningar kring sitt eget ledarskap.

10 Mentorsprogram Form Varaktighet i månader med minst 4 timmars kontakt per månad. Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess av mentorer från olika områden, inte enbart kommunal förvaltning. Mentorer samlas i en ”levande” mentorsbank. Matchningsmöten 2 gånger per år för kontinuerlig intagning av adepter. Obligatorisk 1 dags utbildning av mentorer och adepter (värdegrund, etik, feedback, dokumentation) Två gemensamma halvdagar per programperiod med erfarenhetsutbyte och inspiration.

11 Ledarnätverk Former: Funktionsnätverk Erfarenhetsnätverk Tema/Ämnesnätverk Storlek: 7-9 individer i varje nätverk Frekvens: 6 träffar per år med mellanliggande egeninitierade aktiviteter Kontinuitet: Minimum 1 år

12 Ledarnätverk Form Möjlighet att kontinuerligt anmäla sig till schemalagda ledarnätverk av olika karaktär. Möjlighet att kontinuerligt föreslå nya nätverk som etableras när det finns tillräckligt med intresserade. Varje nätverk har en processledare/nätverksmotor som säkerställer struktur, framdrift, fokus och måluppfyllelse. En övergripande koordination av samtliga pågående nätverk ger möjlighet till synergier och kostnadseffektiv samverkan.

13 Ledarforum Syfte Förvaltningschefernas möjlighet att möta samtliga ledare/chefer och vice versa i ett sammanhang som är frikopplat från dagligt arbete. Möjliggör och uppmuntrar nätverkande och kommunikation mellan olika individer, förvaltningar och beslutsnivåer. Ger förutsättningar att utveckla en gemensam värdegrund och ledarkultur.

14 Ledarforum Form Hel- eller halvdagsträff två gånger om året för samtliga chefer i kommunen. Organiseras med inslag av information, dialog, utbildning och inspiration. Präglas av ömsesidigt uppskattande förhållningssätt. Teman för Ledarforum ligger inom prioriterade kompetensområden och möter behov och efterfrågan.


Ladda ner ppt "Ledarkraft Systematisk kompetensutveckling för"

Liknande presentationer


Google-annonser