Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteraturhistoria 9a.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteraturhistoria 9a."— Presentationens avskrift:

1 Litteraturhistoria 9a

2 Litteratur- hur gammal?
Gilgamesh-eposet kallas för världens äldsta text. Berättelse om kung Gilgamesh av Uruk och är skriven cirka 2100 f.Kr. Gilgamesh träffar bland annat en man som heter Utnapishtim, som byggt en stor ark för att överleva en stor flod. Vanligt med samma historier i olika sammanhang.

3

4 f Kr Det muntliga berättandet har funnits mycket länge, och man tror att sagor och myter berättades långt före skiften kom till. Egyptisk litteratur: man har hittat många papyrusrullar i pyramiderna. Den litteraturen var inte avsedd för de levande utan för de döda och för gudarna.

5 Olika epoker/ tidsåldrar
När man pratar om litteraturhistoria så delar man upp historien i olika perioder. Detta gör man för att kunna se hur litteraturen hänger ihop med det som händer i samhället vid olika tillfällen. Samhället påverkar ofta litteraturen, som i sin tur kan påverka samhället Ibland överlappar de olika perioderna varandra. Ofta är en epok en reaktion eller motreaktion mot den som kom tidigare I flera omgångar har man även tittat tillbaka för att inspireras av tidigare epoker

6 Olika epoker/ tidsåldrar
De olika perioderna som presenteras här är: Antiken ca 700 f.Kr. – 500 e.Kr. Medeltiden ca 500 – 1500 Renässansen ca 1300 – 1700 Upplysningen ca 1700 – 1800 Romantiken 1760 – 1840 Realismen 1830 – 1910 Modernismen ca 1900-

7 ANTIKEN Den moderna litteraturen brukar sägas ha sitt ursprung i det antika Grekland på 800-talet f.Kr. En teaterkonst uppstod som utvecklades till den moderna västerländska teatern. Grekerna delade in litteraturen i tre olika grupper: epik (långa berättelser), dramatik (teaterpjäser) lyrik (känslofyllda dikter) Den mest kände av de antika grekiska, episka författarna är Homeros. Han anses ha skrivit ner Iliaden och Odyssén. Iliaden handlar om kriget mellan Grekland och Troja. Odyssén handlar om en av de grekiska kungarnas resa tillbaka från kriget. Utöver krig: mycket kärlek och humor i texterna

8 Odysseus hos cyklopen Polyfemos.
En del forskare tror att Homeros var blind. Här har han en pojke som leder honom. Grekerna lurar Trojanerna med en stor trähäst.

9 ANTIKEN En av de mest kända dramaförfattarna var Sofokles och ett av hans mest kända verk är tragedin Kung Oidipus. En annan känd dramatiker är Aristofanes. Han skrev bland annat komedin Lysistrate. Ordet lyrik härstammar från ursprunget att man skulle sjunga dikten till tonerna av en lyra Man känner till många diktare, såväl män som kvinnor, som ofta skrev om känslor.

10 Medeltiden Medeltiden delas in i tre perioder: 1. ”Tidig medeltid” – ”De mörka århundradena”, ca e. Kr. ”Högmedeltiden” ca 1050 – 1250, den s.k. ”höviska kulturen” (för de eleganta och välbeställda). Då spreds läskunnigheten bland de rika i samhället, främst bland kvinnorna. Bland annat skrevs det hyllningar till fursten och ett huvudtema i den höviska litteraturen blev kärleken. 3. ”Sen medeltid” vid Under Högmedeltiden kom de så kallade ”riddarromanerna” till. Några av de mest kända är Arthursagan från England och Rolandssången från Frankrike.

11 Kung Arthur på sin vita häst.
Riddar Roland stöter i sitt horn efter slakten på slagfältet. Den unge Arthur drar svärdet ur stenen.

12 Medeltiden Under medeltiden så spreds kristendomen över Europa. Mycket av det som skrevs var religiösa texter. Rädslan för att komma till Helvetet om man inte följde kyrkans regler var allmänt utbredd. . Dante Alighieri skrev boken Den gudomliga komedin där Paradiset, Skärselden och Helvetet beskrivs, och vilka typer av människor som kommer att hamna på de olika ställena. Den mesta litteraturen från Norden kommer från Island. Där skrev man ”sagor” som man än idag anser vara Islands historia. En saga heter Njals Saga och handlar om Gunnar på Lidarände och hans öden som fredlös.

13 Arga och lata människor sitter fast i ett träsk i Helvetet.
Gunnar i Njals saga spetsar en fiende i strid.

14 Renässansen Nu vill man återuppliva- ”pånyttföda” antiken genom att inspireras av dess kultur, konst och arkitektur. Fortfarande var det riskabelt att öppet kritisera kyrkan och kungen  ”mellan raderna” i litteraturen. Ofta: drift med medeltidens riddarromaner. Ett exempel: Don Quijote av Miguel de Cervantes. Den handlar om en man som tror att han är en riddare och att alla väderkvarnarna är jättar som han måste besegra.

15 Dö! Onda jätte!

16 Renässansen Renässansens tankar började i Italien, men spreds ganska snabbt till andra länder som Spanien och Frankrike. I England fanns en man som hette William Shakespeare. Han skrev många teaterpjäser. Shakespeare inspirerades av antikens dramer, men flyttade handlingen till sin nutid, alltså till 1600-talet. Ett av hans mest kända verk är Hamlet, som egentligen är en urgammal dansk berättelse.

17 William Shakespeare Hamlet funderar över livet med sin faders, mördares skalle i handen. ”Att vara, eller inte vara. Det är frågan.”

18 UPPLYSNINGEN Under 1700-talet började människorna kritisera kungens och adelns fördelar allt mer. Man ville bli mer jämlika. Man började även kritisera kyrkan. Man utbildade sig och man såg att vetenskapen kunde ge andra svar än religionen. Förnuftet i centrum och tron på människan som duglig och kunnig. Några av de böcker som vi kallar klassiker skrevs under den här tiden: Daniel Defoe skrev Robinson Crusoe och Jonathan Swift skrev Gullivers resor.

19 ROMANTIKEN I mitten och mot slutet av talet började många tröttna på upplysningstankarna och man började tänka annorlunda. Från att ha tänkt väldigt vetenskapligt började människorna istället längta efter magi, kärlek och äventyr. Man började skriva romantiska böcker. Känslor i centrum men även gåtfulla och skrämmande saker Johann Wolfgang von Goethe skrev Den unge Werthers lidanden, Edgar Allan Poe skrev skräcknoveller som För tidigt begravd och Korpen och Mary Shelley skrev den kanske mest kända boken under den här tiden, Frankensteins monster.

20

21 ROMANTIKEN Under den här tiden så var det också många poeter och diktare som blev populära. De skrev dikter som ofta handlade om mystik och magi, men även om kärlek, både lycklig och olycklig. En helt ny typ av litteratur växte fram under den här perioden, den historiska romanen, alltså berättelser som beskrev hur det var förr. Den mest kända av dessa är riddarromanen Ivanhoe av Sir Walter Scott.

22 Wilfred of Ivanhoe

23 REALISMEN Runt 1830 dyker en ny litterär stil upp. Några av den tidens författare ville bort från det romantiska och istället ville de visa världen som den var. På sätt och vis så var detta en följd av att Västeuropa industrialiserades och att nya politiska inriktningar föddes. En av Englands främsta författare var Charles Dickens. Han skrev bl.a. Oliver Twist och En Julsaga. En annan stor författare under den här tiden var ryssen Fjodor Dostojevskij. Han skrev en bok som heter Brott och Straff.

24 REALISMEN Under den här tiden så kom allt fler kvinnliga författare fram. De skrev ofta om självständiga och starka kvinnor. Ett exempel är den brittiska författarinnan Charlotte Brontës roman Jane Eyre. Ett annat exempel på en stark kvinna är amerikanskan Harriet Beecher Stowe. Hon skrev Onkel Toms Stuga, för att hon tyckte att slaveriet var fruktansvärt. Människornas reaktioner på boken var starka- boken användes som ”fnöske” i Amerikanska inbördeskriget. Slaveriet avskaffades till slut.

25 MODERNISM Högmodernism: första delen av 1900-talet
Personligare sätt att skriva Ofta allvetande perspektiv Hyllning till det moderna Experiment med språk : ibland svårt att förstå Många –ismer inom modernismen Många arbetarförfattare utan formell akademisk utbildning

26 MODERNISM Ernest Hemingway: skildringar av fasorna under första världskriget Isbergsteknik Dystopier vanliga George Orwells 1984: en vision om ett framtida England som tagits över av fullständig diktatur, tankepolis


Ladda ner ppt "Litteraturhistoria 9a."

Liknande presentationer


Google-annonser