Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi lär som vi lever Särskolans rikskonferens 2015 Bodil Jönsson Till det mest spännande jag vet hör speciallärare som inte ger upp - ”Kalle är spännande!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi lär som vi lever Särskolans rikskonferens 2015 Bodil Jönsson Till det mest spännande jag vet hör speciallärare som inte ger upp - ”Kalle är spännande!”"— Presentationens avskrift:

1 Vi lär som vi lever Särskolans rikskonferens 2015 Bodil Jönsson Till det mest spännande jag vet hör speciallärare som inte ger upp - ”Kalle är spännande!”

2 1 (3). Introduktion/ morgonbön

3

4 Läs mer om Minimetern på www.arkiv.certec.lth.se/minimetern www.arkiv.certec.lth.se/minimetern

5

6 www.arkiv.certec.lth.se/autism www.arkiv.certec.lth.se/freja www.arkiv.certec.lth.se/personal/eve.mandre www.arkiv.certec.lth.se/autism www.arkiv.certec.lth.se/freja www.arkiv.certec.lth.se/personal/eve.mandre

7 Du kan läsa mer med anknytning till den här föreläsningen på: http://www.bodiljonsson.se/pdf/lar_som_vi_lever.pdf

8 2(3). Hur kan man överhuvudtaget förstå en annan människa? Hur kan man ens spegla sina egna tankar?

9 1. Som ni säkert förstått redan från början, tror jag att man måste fundera mycket mer över sakernas betydelse för lärandet.

10

11 3. En ändrad kultur. Ett barnaminne: ”Ingen kan veta vad jag tänker…” – kraft och motkraft.

12 Sändare, mottagare, sökare, återkopplare

13 En tonåring: hur lever han, hur lär han? Valter, fotbollen och SMS:andet…

14 Vad tillför det honom (och andra) att han var där Men likväl SMS:ade med kompisar om skeendena hela tiden? Men likväl SMS:ade med kompisar om skeendena hela tiden? Och efteråt gick in på aftonbladet.se för att se hur matchen hade varit…? Och efteråt gick in på aftonbladet.se för att se hur matchen hade varit…?

15 5. Det är tre företeelser - datorn, internet och mobiltelefonen - som i grunden förändrat förutsättningarna för lärande och kunskap i vår tid.

16 Det utspelar sig en gigantisk förändring mitt framför våra ögon. Men kunskap och lärande är i allt väsentligt immateriella. Förändringar är därför inte så visuella och kommunicerbara som vad murens fall var.

17 6. ”Lärarens” nya kläder. Mer av: Det situerade Det situerade Populärkunskap – också encyklopediskt Populärkunskap – också encyklopediskt Luciademokrati (alla får vara lucia på dagis), tillämpad också på kunskap. En ann är så god som en ann. Eller? Luciademokrati (alla får vara lucia på dagis), tillämpad också på kunskap. En ann är så god som en ann. Eller?

18 a. Nu behövs verkligen lärar- reflexioner kring: Hur starkt IT har ändrat förutsättningarna i VygotskijsVygotskijs ”Zone of Vygotskijs Proximal Development”.

19 b. Hur informationsteknologin har: Ökat andelen ”flow” i vardagen för många av oss. Som Mihaly Csikszentmihalyi (uttal: chick-sent-me- high-ee) redde ut det:

20 ”Flow” är att: ”Helt gå upp i något för sakens egen skull. Inte märka sitt jag, inte märka att tiden bara flyger iväg. Varje handling, rörelse och tanke kommer liksom av sig själv från den närmast föregående, ungefär som när man spelar jazz. Hela ens jag är inblandat och man använder allt man kan, fullt ut.”

21 c. Hur IT givit ”Design för lärande” helt nya möjligheter: I dag kan man komma långt genom att utforma miljöer och ting som stöd för tanken.

22 7. Det har tillkommit: Mycket rulltrappekunskaper – snabbt påfyllt, lika snabbt borta. Mycket rulltrappekunskaper – snabbt påfyllt, lika snabbt borta. Mycket kaos (som dock kan bli till variation, bara man kan få in struktur. Lärare, lärare!) Mycket kaos (som dock kan bli till variation, bara man kan få in struktur. Lärare, lärare!)

23 8. Kunskapsutvecklingen framöver?

24 Hur går det med kunskaps- byggandet i hela kulturen? Vem ”kan” något efter kollaborativt lärande, dvs. vem kan göra? När var och en tar sin väg – hur går det då med exempelvis begreppsbildningar, logiker,kultur”arv”?

25 9. Alla behöver inte göra allt i förändringsarbetet – men många heliga kor behöver slaktas!

26 10. Och så behöver vi hjälpas åt med detta. Hur kan vi göra det – och vad behöver du för hjälp? Viktigt att själv våga känna efter. 10. Och så behöver vi hjälpas åt med detta. Hur kan vi göra det – och vad behöver du för hjälp? Viktigt att själv våga känna efter.

27 3(3): Du själv, då? Tiden, tiden, alltid denna tiden!

28 Utan tid (upplevd tid) att leva har man små möjligheter att lära.

29 Och små möjligheter att ge sitt fysiologiska och mentala immunförsvar en chans.

30 Dvs. om du inte som lärare/ förälder/ medmänniska har chansen att skapa dig ett liv med egen reflexionstid, kan du inte heller stötta andra.

31 Så hur kan vi då tänka kring att en bok som ”Vi lär som vi lever” utan tvivel tar tid att läsa?!

32 Förändringar i kulturen slår ofta igenom i kvadrat i skolan. Minst! Likväl skall skolan vara en spjutspets mot en långsiktigt hållbar framtid. Jag tror alla som är här sliter hårt - men hur är det, blir det egentligen så mycket gjort?!

33 Har vi verkligen ont om tid - eller är det något annat vi har ont om?! JA – det är något annat. Det är ont om relevantafungerandesammanhangs-föreställningar.

34 Det är ont om samtal kring konsekvenserna av ändrade kunskaper och ändrat lärande. Jfr Carin Boalt: ”Egentligen har jag nog aldrig brytt mig om forskning, egentligen har jag inte brytt mig om kunskap heller. Men jag har alltid brytt mig om kunskapens konsekvenser….”.

35 Som individer (odelbara) behöver vi få en chans att hänga ihop. Om du ser på dig själv och din kunskap som årsringar – vad ser du då, vad blir din helhet? Hur skiljer den sig från nästa generations?

36 Jean-Jacques Rousseau: ”I den blindes rike är den enögde kung”. Jag: ”I den blindes rike är den enögde inte kung”. För att åstadkomma en synvända räcker det inte att vända sig om lite…

37 Vi som är vana vid ett hierarkiskt kunskapsbyggande kan inte tänka som nedan – då faller ju alltihop…

38 Men för rulltrappe- kunskaperna märks det kanske inte?

39 En annan fråga: hur skall vi ha det med alla dessa möten och all denna skenbara delaktighet som alla tror att alla andra kräver?

40 Ibland måste tilliten få vara 100 %:ig.

41 Oftast är det genomtänkta kombinationer av tillit och delaktighet som är det som leder framåt utan alltför tärande stress Idégivaren, planeraren och arbetaren:

42 Det är så många idag som tvingas in i på tok för stora kostymer Av alla ”kopia för kännedom” Av alla ”kopia för kännedom” Av alla ”synpunkter till mig senast på torsdag” Av alla ”synpunkter till mig senast på torsdag” Av alla dessa tidstjuvar Av alla dessa tidstjuvar

43 Vad är det vi gör med oss själva – och med barnen? Vi behöver inte fara runt som skållade råttor.

44 En annorlunda tidsdefinition: TIDEN ÄR NATURENS UNDERBARA SÄTT ATT HINDRA ALLT FRÅN ATT HÄNDA PÅ EN GÅNG

45 Tid är något som bara finns och som ordnar tillvaron. Alternativ 1: Att jaga den. Lean forward. Alternativ 2: Att låta den komma till dig. Lean backward. Tiden är det mest diktatoriskt generösa som finns. Faktiskt har det nu kommit hela 45 minuter till dig medan jag talat …


Ladda ner ppt "Vi lär som vi lever Särskolans rikskonferens 2015 Bodil Jönsson Till det mest spännande jag vet hör speciallärare som inte ger upp - ”Kalle är spännande!”"

Liknande presentationer


Google-annonser