Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriftlig framställning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriftlig framställning"— Presentationens avskrift:

1 Skriftlig framställning
Struktur layout (utseende) språk. Rapportskrivning Projektledning 1

2 Rapportskrivning Projektledning 1
Börja med att besvara följande frågor: Vem är mottagaren Hur kommer mottagaren att använda rapporten För vilket medium (papper, webb..) utformas rapporten Rapportskrivning Projektledning 1

3 Rapportskrivning Projektledning 1
Rapportstruktur Gör rubriker (Lips-mallarna) Fyll på med text. Lägg in bilder och annat grafiskt som stödjer framställningen. Gör layout (hur materialet är arrangerat på sidan), titta ev hur andra har gjort för att få idéer. Rapportskrivning Projektledning 1

4 Rapportskrivning Projektledning 1
Rapportredigering Redigera rapporten så att den blir lättläst och ordnad så att det är lätt att hitta i den (struktur och layout). Redigera rubrikerna så att de blir beskrivande. Förbättra/förenkla språket Rapportskrivning Projektledning 1

5 Rapportskrivning Projektledning 1
Språket Förenkla, förkorta meningar. Kolla grammatik och stavning Låt någon annan, helst utomstående, läsa rapporten och ge kritik Rapportskrivning Projektledning 1

6 Rapportskrivning Projektledning 1
Språket läsbarhet Skriv korta meningar Dela upp långa ord (om det går) Kolla med läsbarhetsindex Rapportskrivning Projektledning 1

7 Språket läsbarhetsindex (LIX)
Räkna antalet ord (minst 100) och sluta vid en punkt. Dividera med antalet meningar. Det ger den genomsnittliga meningslängden, t ex 105 ord i 7 meningar. Dvs 15 ord/mening. Räkna antalet ord som är mer än 6 bokstäver. Dividera med antalet ord. Multiplicera kvoten med 100 för att få procent långa ord resp. T ex 31/105=0,3. Dvs 30%. Lägg samman talen och du får läsbarhetsindex, i detta fall 45. Rapportskrivning Projektledning 1

8 Läsbarhetsindex (LIX)
Mycket lätt barn o ungdomsböcker Lätt veckotidningar o dyl Medelsvår morgontidningar Svår officiella skrivelser Mycket svår kanslisvenska Rapportskrivning Projektledning 1

9 Rapportskrivning Projektledning 1
Löpsedelsteknik Löpsedelsteknik är att lyfta fram det viktigaste först Löpsedelstekniken är det lättaste och effektivaste sättet att fånga läsarens intresse Löpsedelstekniken är beroende av målgruppen Rapportskrivning Projektledning 1

10 Rapportskrivning Projektledning 1
Tal- och skriftspråk Kraven är större på en skriven text än på talspråket Exempel: ”jag har nog inte tänkt igenom den saken.” Var försiktig med osäkerhetsmarkörer Rapportskrivning Projektledning 1

11 Rapportskrivning Projektledning 1
Osäkerhetsmarkörer nog i princip rent principiellt förhållandevis tycks Som regel antagligen väl ganska kanske Ju verkar Rapportskrivning Projektledning 1

12 Rapportskrivning Projektledning 1
För starka ord Fenomenal Enorm Oerhörd Absolut Fantastisk Fruktansvärd Ohygglig Exakt Rapportskrivning Projektledning 1

13 Rapportskrivning Projektledning 1
Ord med skrytfena Ord med skrytfena skriv i stället Målsättning mål Frågeställning fråga Problemställning problem Enkätundersökning enkät Utvecklingstrend trend Nästkommande nästa Framtidsprognos prognos Rapportskrivning Projektledning 1

14 Rapportskrivning Projektledning 1
Särskrivning En stor rutig duk En storrutig duk En lång hårig flicka En långhårig flicka En sjuk sköterska En sjuksköterska Svenska och några andra språk använder betoning för att skapa betydelse. Detta återspeglar sig i skriftspråket. Rapportskrivning Projektledning 1

15 Rapportskrivning Projektledning 1
Tabeller och diagram Tabeller är lämpliga när man vill strukturera ett siffermaterial och läsaren behöver uppgifterna. Diagram är att föredra när man vill visa tendenser. Gör diagrammen så att läsaren snabbt kan sätta sig in i vad det handlar om och dra lämpliga slutsatser. Rapportskrivning Projektledning 1

16 Rapportskrivning Projektledning 1
Titel och rubriker Rapportens titel ska vara informativ, intresseväckande och fullständig. Titeln kan ha en underrubrik. Bra rubriksättning kan hjälpa läsaren att snabbt ta till sig rapporten. Rapportskrivning Projektledning 1


Ladda ner ppt "Skriftlig framställning"

Liknande presentationer


Google-annonser