Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivning Projektledning 11 Skriftlig framställning  Struktur  layout (utseende)  språk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivning Projektledning 11 Skriftlig framställning  Struktur  layout (utseende)  språk."— Presentationens avskrift:

1

2 Rapportskrivning Projektledning 11 Skriftlig framställning  Struktur  layout (utseende)  språk.

3 Rapportskrivning Projektledning 12 Rapportskrivning Börja med att besvara följande frågor:  Vem är mottagaren  Hur kommer mottagaren att använda rapporten  För vilket medium (papper, webb..) utformas rapporten

4 Rapportskrivning Projektledning 13 Rapportstruktur  Gör rubriker (Lips-mallarna)  Fyll på med text.  Lägg in bilder och annat grafiskt som stödjer framställningen.  Gör layout (hur materialet är arrangerat på sidan), titta ev hur andra har gjort för att få idéer.

5 Rapportskrivning Projektledning 14 Rapportredigering  Redigera rapporten så att den blir lättläst och ordnad så att det är lätt att hitta i den (struktur och layout).  Redigera rubrikerna så att de blir beskrivande.  Förbättra/förenkla språket

6 Rapportskrivning Projektledning 15 Språket  Förenkla, förkorta meningar. Kolla grammatik och stavning  Låt någon annan, helst utomstående, läsa rapporten och ge kritik

7 Rapportskrivning Projektledning 16 Språket läsbarhet  Skriv korta meningar  Dela upp långa ord (om det går)  Kolla med läsbarhetsindex

8 Rapportskrivning Projektledning 17 Språket läsbarhetsindex (LIX)  Räkna antalet ord (minst 100) och sluta vid en punkt. Dividera med antalet meningar. Det ger den genomsnittliga meningslängden, t ex 105 ord i 7 meningar. Dvs 15 ord/mening.  Räkna antalet ord som är mer än 6 bokstäver. Dividera med antalet ord. Multiplicera kvoten med 100 för att få procent långa ord resp. T ex 31/105=0,3. Dvs 30%.  Lägg samman talen och du får läsbarhetsindex, i detta fall 45.

9 Rapportskrivning Projektledning 18 Läsbarhetsindex (LIX)  Mycket lätt 20-30 barn o ungdomsböcker  Lätt 30-35 veckotidningar o dyl  Medelsvår 35-50 morgontidningar  Svår 50-55 officiella skrivelser  Mycket svår 55- kanslisvenska

10 Rapportskrivning Projektledning 19 Löpsedelsteknik  Löpsedelsteknik är att lyfta fram det viktigaste först  Löpsedelstekniken är det lättaste och effektivaste sättet att fånga läsarens intresse  Löpsedelstekniken är beroende av målgruppen

11 Rapportskrivning Projektledning 110 Tal- och skriftspråk  Kraven är större på en skriven text än på talspråket  Exempel: ”jag har nog inte tänkt igenom den saken.”  Var försiktig med osäkerhetsmarkörer

12 Rapportskrivning Projektledning 111 Osäkerhetsmarkörer  nog  i princip  rent principiellt  förhållandevis  tycks  Som regel  antagligen  väl  ganska  kanske  Ju  verkar

13 Rapportskrivning Projektledning 112 För starka ord  Fenomenal  Enorm  Oerhörd  Absolut  Fantastisk  Fruktansvärd  Ohygglig  Exakt

14 Rapportskrivning Projektledning 113 Ord med skrytfena  Ord med skrytfena skriv i stället  Målsättning mål  Frågeställning fråga  Problemställning problem  Enkätundersökning enkät  Utvecklingstrend trend  Nästkommande nästa  Framtidsprognos prognos

15 Rapportskrivning Projektledning 114 Särskrivning En stor rutig duk En storrutig duk En lång hårig flicka En långhårig flicka En sjuk sköterska En sjuksköterska Svenska och några andra språk använder betoning för att skapa betydelse. Detta återspeglar sig i skriftspråket.

16 Rapportskrivning Projektledning 115 Tabeller och diagram  Tabeller är lämpliga när man vill strukturera ett siffermaterial och läsaren behöver uppgifterna.  Diagram är att föredra när man vill visa tendenser.  Gör diagrammen så att läsaren snabbt kan sätta sig in i vad det handlar om och dra lämpliga slutsatser.

17 Rapportskrivning Projektledning 116 Titel och rubriker  Rapportens titel ska vara informativ, intresseväckande och fullständig.  Titeln kan ha en underrubrik.  Bra rubriksättning kan hjälpa läsaren att snabbt ta till sig rapporten.


Ladda ner ppt "Rapportskrivning Projektledning 11 Skriftlig framställning  Struktur  layout (utseende)  språk."

Liknande presentationer


Google-annonser