Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västernorrlandsmodellen används för att lyssna till barn som brukare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västernorrlandsmodellen används för att lyssna till barn som brukare"— Presentationens avskrift:

1 Västernorrlandsmodellen – ett sätt att tillvarata barns röster om mötet med socialtjänsten

2 Västernorrlandsmodellen används för att lyssna till barn som brukare
Mat Barnens erfarenheter och kunskap lyfts till en generell nivå och leder till konkreta förslag till utveckling av verksamheten. Socialnämndens politiker får del av barnens röster och socialsekreterarnas systematiserade kunskap. Politikerna kan använda kunskapen för att sätta mål och ge förutsättningar för verksamheterna. Analys av intervjuerna och förslag till verksamhetsutveckling utifrån det barnen sagt. Socialsekreterarnas erfarenheter av att lyssna på barn sammanställs och den professionella kunskapen systematiseras. Ger det enskilda barnet möjlighet att förmedla sin erfarenhet och kunskap om mötet med socialtjänsten. 1. Intervjuer med barn 2.Seminarium i arbetslaget 3. Årsrapport 4.Rapportering till nämnd

3 Några röster från barn Om att ha kontakt med socialtjänsten
Om delaktighet Om relationen till socialsekreterare Om att bli intervjuad

4 Intervjun Socialsekreterare intervjuar barn, i åldern 5-18 år, som har/har haft kontakt med en kollega. Barn och vårdnadshavare får informationsbrev och samtycker till deltagande. Barnet väljer plats för intervjun. Intervjuaren och barnet fikar tillsammans och en intervjuguide används som stöd. Intervjun handlar om -vilken kunskap barnen har och vill ha om socialtjänstens arbete, -barnens kontakt med socialtjänsten och hur de önskar att kontakten ska se ut samt -barnens möjlighet till delaktighet och på vilket sätt de vill vara delaktiga. Intervjun spelas in och transkriberas. Barnet får diplom och biobiljett.

5 Seminarium: Alla ska ha läst varandras intervjuer.
Fikar och reflekterar tillsammans. Barnens röster om mötet med socialtjänsten samt socialsekreterarnas erfarenheter av intervjuerna sammanställs i en årsrapport där åtgärder och vem som ansvarar för dessa framgår.

6 Socialnämnden informeras:
Socialnämnden informeras årligen vid ett nämndsmöte utifrån årsrapporten. Ger socialnämnden kunskap både om vad barn som brukare tycker om mötet med socialtjänsten och om socialsekreterares erfarenheter.

7 Fallgopar Jag hinner inte. Oj är det redan dags för seminarium.
Har jag inte gjort det här nu, jag kan det redan. Glömmer att kollegor som inte kommit igång inte vet hur roligt det är!

8 Västernorrlandsmodellen har förbättrat möten med barnen!
Några exempel på hur: Barn erbjuds fika vid möten med socialtjänsten. Placerade barn får sommar- och julhälsning. Barn väljer i större utsträckning vart de vill träffa socialtjänsten och på vilket sätt de vill hålla kontakt. Rummen för barnsamtal har utvecklas. Barn får återkoppling även när socialtjänsten avslutar utredningar utan insats. Socialsekreterare har utrustats med mobiltelefoner för ökad tillgänglighet. Socialsekreterarna möter och ser det unika barnet i större utsträckning.

9 Västernorrlandsmodellen har förbättrat socialarbetarnas vardag!
Några exempel på hur: Socialsekreterare inser att de är viktiga! Ger möten med barnen ”utanför den ordinarie socialsekreterarerollen”, skapar nyfikenhet att prata med barn och ger erfarenheter som tas tillvara i det vardagliga arbetet. Det ökar förståelse för barns känslor och kompetens. Det är en form av kontinuerlig fortbildning och leder till utveckling. Barnen synliggörs tydligare i socialtjänstens arbete t.ex. efterfrågas barns röst i högre utsträckning. Systematiserar professionellas kunskap – tyst kunskap blir synlig. Bidrar till en ökad medvetenhet om barn som brukare på alla nivåer dvs för socialsekreterare, chefer och politiker. Ger energi och glädje!

10 Det är en enkel och rolig modell!
Socialsekreterare- Är det nånting mer du vill fråga om eller berätta för mig innan vi slutar? Barn- Njaa, det vet jag nog inte… Jag tror faktiskt inte jag har nånting mer att säga… Socialsekreterare- Näe. Barn- Jag vill nog spela lite fotboll nu ja, med dig. Socialsekreterare- Jaså! Hörru, jag är jättedålig på det… Barn- Vi gör det ändå.

11 Tack!


Ladda ner ppt "Västernorrlandsmodellen används för att lyssna till barn som brukare"

Liknande presentationer


Google-annonser