Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogen och klimatet – 10 frågor och svar – Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogen och klimatet – 10 frågor och svar – Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?"— Presentationens avskrift:

1 Skogen och klimatet – 10 frågor och svar – Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?

2 2/(17) 1.Vad avses med växthuseffekt eller drivhuseffekt och vilka förändringar medför den i klimatet? 2.Vad avses med kolets kretslopp – och vilken är effekten på klimatet? 3.Hur blev det nu så här? 4.Varför ska vi använda trä? 5.Hur hjälper vi miljön genom att använda inhemska trädbränslen? 6.Hur mycket skog finns det i världen och i Finland? 7.Utplånar vi världens skogar och förstör vi klimatet när vi använder trä? 8.Hur skyddar skogarna vår planet? 9.Vad avses med hållbart nyttjande av skogarna – vad betyder skogen för dig? 10.Vad kan vi göra? 10 frågor

3 3/(17) 1.Vad avses med växthuseffekten – och varför leder det till en klimatförändring? JORDENS YTA ATMOSFÄREN

4 4/(17) MÄNNISKAN Behöver ett skyddande täcke av CO 2 och andra gaser som hindrar värme från att stråla tillbaka ut i rymden. SITUATIONEN FÖRVÄRRAS OM INGENTING GÖRS LÖSNING : mindre mat, mera motion LÖSNING : mindre CO 2 utsläpp, ökad upptagning av CO 2 Om vi äter mera än vi förbrukar är det första tecknet att vi blir feta. Småningom blir också vår hälsa lidande. JORDEN Om halten CO 2 ökar i atmosfären är det första tecknet att jordens temperatur stiger. Småningom börjar effekterna av att temperaturen stiger synas. Behöver mat, energi, för att upprätthålla sina livsfunktioner

5 5/(17) 2. Vad avses med kolets kretslopp – och vilken är effekten på klimatet? Atmosfären Jordens alla ekosystem BIOSFÄR GEOSFÄR Litosfär (jordskorpan) HydrosfärMarken FotosyntesFörbränning

6 6/(17) VAD HÄNDER MED KOLET UNDER ETT ÅR I EN HEKTAR SKOG I FINLAND AV MEDELBONITET? (siffrorna anger ton kol) PRODUKTION AV TRÄDENS BIOMASSA KOLLAGRET I TRÄDEN FÖRNANATURLIG AVGÅNG AVVERK- NINGAR HYGGESRESTER KOLLAGRET I MARKEN NEDBRYTNING Ökning av kollagret/år +0,2 Ökning av kollagret/år +0,3 Växternas andning är beaktad i produktion av biomassa (3,9) I en trädstam som innehåller 1 m 3 virke finns det lagrat 200 kg kol och i trädets kvistar, löv, barr och rötter 200 kg. Kol lagras Kol frigörs VIRKE SOM FÖRS TILL FABRIK när de sammanlagda avverkningarna under ett år i Finland divideras med den totala skogsarealen.

7 7/(17) CO 2 TIDIGARENUMÅL TIDSAXEL 4. Hur gick det nu så här? 1 ton CO 2 1 m 3 virke

8 8/(17) Vi återför årligen CO 2 till atmosfären : mark som planterats med skog och världshaven binder 60 % Människan och kolets kretslopp INDUSTRI 14 % JORDBRUK 14 % TRAFIK 14 % BYGGNADER 8 % ANNAT 8 % ENERGI 24 % SKOGSSKÖVLING 18 % 40 % blir i atmosfären

9 9/(17) 4. Varför ska vi använda trä? 1 ton CO 2 1 m 3 virke Fördelar med trä som byggmaterial: förnybar naturresurs det krävs mycket mindre energi att bygga ett hus av trä än t.ex. av betong kol är bundet i trävirket så länge som byggnaden existerar

10 10/(17) 5. Hur hjälper vi miljön genom att använda inhemska trädbränslen? Energi som vi får från träd är förnybar bioenergi Med trädbränslen kan vi ersätta fossila bränslen och undvika CO 2 utsläppen från dem Vid förbränning av trädbränslen frigörs CO 2, men genom att plantera nya träd som i sin tur tar upp CO 2 kan vi nollställa läget

11 11/(17) 6. Hur mycket skog finns det i världen och i Finland? Finlands skogar:0,5 % av världens skogstillgångar täcker 86 % av vår landareal varje finländare äger ca 4,5 ha Skogsareal, % (antal länder inom parentes) Källa: Fao 2000 Karta: Essi Puranen/Metla

12 12/(17) Ingen data tillgänglig Tilltagande minskning av virkesförråd Tilltagande ökning av virkesförråd Konstant ökning av virkesförråd Avtagande ökning av virkesförråd Avtagande minskning av virkesförråd Konstant minskning av virkesförråd Ingen förändring Virkesförrådets utveckling (ökning/minskning) mellan åren 1990–2000 och 2000–2005 7. Utplånar vi världens skogar och förstör vi klimatet när vi använder trä? Källa: FAO 2005

13 13/(17) 8. Hur skyddar skogarna vår planet? SKOG 10 % ANNAT 20 % HAV 70 % SKOG 42 % ANNAT 21 % HAV 37 %

14 14/(17) 9.Vad avses med hållbart nyttjande av skogarna – vad betyder skogen för dig?

15 15/(17) 10. Vad kan vi göra?  använda skogarna på ett hållbart sätt  motverka skogsskövling globalt  plantera ny skog i stället för skog som skövlats och beskoga nya områden  vi ger akt på trädens förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön till följd av klimatförändringen  använda trädbränslen och trä som byggmaterial Vad annat kan du göra?

16 16/(17) Vad kan jag göra? Spara energi… cykla använda allmänna fortskaffnings- medel i stället för egen bil undvika att resa med flyg byta till energisparlampor släcka belysningen och koppla ifrån elapparater, när de inte används – också standby läge! duscha kort och inte låta vattnet rinna i onödan äta mindre kött gynna produkter från närområdet …och plantera ett träd.

17 17/(17) Skogens roll för att stoppa klimatförändringen Vi ökar skogsarealerna och sköter och använder skogarna enligt principerna för ett hållbart skogsbruk Vi väljer trä i stället för andra material Vi återvinner träprodukter


Ladda ner ppt "Skogen och klimatet – 10 frågor och svar – Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?"

Liknande presentationer


Google-annonser